Otwórz konto Otwórz demo

USA - Jednostkowe koszty pracy: 0,9% k/k

15:30 6 grudnia 2018

Konsensus: 1,1% r/r; poprzednio: 1,2% k/k

 

Produktywność pozarolnicza: 2,3% k/k

Konsensus: 2,3% k/k; poprzednio: 2,2% k/k

Dane za III kwartał.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót