USA poluzują zasady dla podróżnych, akcje linii lotniczych zyskują

15:51 20 września 2021

Stany Zjednoczone planują poluzować zasady dla podróżnych, którzy są zaszczepieni przeciwko Covid-19 - poinformował dziś Biały Dom. Nowe zasady będą obejmowały m.in. obywateli Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii. Podróżni, którzy będą chcieli odwiedzić USA, będą musieli pokazać dowód zaszczepienia oraz wynik negatywnego testu wykonanego w przeciągu ostatnich 3 dni. Zmiany mają wejść w życie w listopadzie. Decyzja była oczekiwana już od dłuższego czasu. Pomimo faktu, że w UE oraz w Wielkiej Brytanii zasady dla podróżnych zostały poluzowane już pewien czas temu, to w Stanach Zjednoczonych przez dłuższy czas utrzymywano znacznie bardziej restrykcyjne ograniczenia. 

Tuż po komunikacie zyskały m.in. akcje linii lotniczych. Jedną z takich spółek jest American Airlines (AAL.US). Kurs w pewnym momencie rósł o około 2%. Część zwyżki została już co prawda zredukowana, jednak walory spółki wciąż notują wzrosty pomimo rynkowej wyprzedaży na rynkach. Decyzja USA może wpłynąć na liczne spółki z szeroko pojętej branży turystycznej - oprócz linii lotniczych mogą być to również sieci restauracyjne czy hotele. 

Kurs American Airlines (AAL.US) odbijał w ostatnim czasie od poziomiu $18,30 - z uwagi na poprzednie reakcje cenowe może być to ważne wsparcie. Warto zwrócić również uwagę na 50-dniową średnią kroczącą (zielona linia), od czerwca bykom nie udało się dokonać wybicia w górę. Walory potaniały o ponad 20% względem szczytów z początku czerwca, jednak w ostatnich dniach rynek wstrzymał ruch spadkowy i przystąpił do konsolidacji. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót