Otwórz konto Otwórz demo

USA - Raport ADP: 179 tys.

15:15 6 grudnia 2018

Konsensus: 195 tys.; poprzednio: 225 tys.

Raport ADP przed jutrzejszym raportem NFP. 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót