Wall Street i GPW – co dalej z rynkami akcji?

11:32 12 sierpnia 2019

Ostatnie dni przyniosły gwałtowne spadki na rynkach akcji – w Polsce i na świecie. Coraz więcej mówi się o ryzyku recesji w globalnej gospodarce, a jednocześnie nie słabnie wiara w zbawczą moc banków centralnych. Jaka przyszłość – szczególnie ta najbliższa – czeka najważniejsze rynki akcyjne? Przyjrzymy się temu w poniższej analizie.

„It’s the economy, stupid”

Od początku globalnej hossy z 2009 roku w zasadzie zawsze znalazłby się jakiś powód dla spadków cen akcji. Dlatego tematy takie jak Brexit, wojny handlowe czy konflikt z Iranem same w sobie nie wywołują bessy. Ostatecznie dla inwestorów liczy się to, czy spółki zarabiają, a to zależy od koniunktury gospodarczej – i tu zaczynają się schody. W ostatnich miesiącach globalna gospodarka konsekwentnie zwalnia.

Globalne miary PMI nie wskazują jeszcze na recesję, ale spowolnienie jest ewidentne. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Zaloguj się do platformy xStation aby zająć swoją pozycję.  

Dlaczego więc Wall Street jest blisko maksimów?

Na Wall Street hossa trwa już jedenasty rok. Część inwestorów nawet nie pamięta kryzysu, a Fed przyzwyczaił inwestorów do tego, że zawsze wkracza w odpowiednim momencie, aby uratować trend -  i właśnie na to znów liczą rynki. Fed obniżył stopy, EBC zapowiedział luzowanie, inne banki również dołączyły (Australia, Nowa Zelandia, Indie, Brazylia, Rosja, Tajlandia, RPA…). Aby to zapobiegło zmianie trendu, musi doprowadzić do ożywienia gospodarczego. Czas pokaże, czy tak się stanie. Na ten moment, to co może niepokoić, to część wycen zbliżonych do szczytów hossy internetowej – jak na przykład wskaźnik cena/przychody dla indeksu S&P500.

Firmom trudniej jest wpływać na bieżącą sprzedaż niż zysk na akcję. Tymczasem w USA wskaźnik cena do sprzedaży jest już na bardzo wysokich poziomach. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

„Kupuj pesymizm, sprzedawaj optymizm”

Pogarszające się perspektywy makro nie muszą od razu oznaczać bessy, co widać było choćby w tym roku. Dlatego warto wspomagać się wskaźnikami sentymentu. Widoczny na wykresie wskaźnik jest kombinacją 5-miar, gdzie skrajne wartości oznaczają, że rynek jest zbyt optymistyczny lub zbyt pesymistyczny. Widać, że w grudniu mieliśmy skrajny pesymizm, w maju również był on znaczny, tymczasem po ostatniej przecenie nastroje są jedynie neutralne.


Obecnie nastroje są względnie neutralne, dając możliwość pogłębienia korekty. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Czy czeka nas korekta?

Granica pomiędzy realizacją zysków, korektą i bessą jest czysto umowna. Faktem jest, że ostatni ruch był dynamiczny, ale jeszcze nie przesadnie głęboki.  Tymczasem historycznie tylko 1 na 8 korekt o skali przynajmniej 10% na kontrakcie na S&P500 zakończyła się odbiciem w stylu „V”. Większość to były złożone struktury, najczęściej podwójne dna. Gdyby obecny ruch miał się rozwinąć, należałoby się spodziewać drugiej fali spadkowej w najbliższym czasie.

Zaloguj się do platformy xStation i czytaj wszystkie analizy. Źródło: Dział Analiz XTB

US500: 2 do 1 dla niedźwiedzi

Na wykresie US500 mamy arcyciekawą sytuację. Po tygodniu mocnych spadków mamy świecę z małym korpusem i potężnym dolnym cieniem. Książkowo oznaczałoby to siłę popytu i powrót do wzrostów. W tej dekadzie układ: świeca spadkowa + tego rodzaju młot przytrafił się 3-krotnie. Raz faktycznie zapowiadał mocne wzrosty (2014), jednak dwukrotnie zwiastował przedłużenie spadków (2011 oraz 2015). Do tego ostatnie dwie sytuacje z pierwszą silną spadkową świecą z ostatnich miesięcy kończyły się dość głębokimi spadkami, których powtórzenie teraz oznaczałoby spadek poniżej 2700 pkt. (okolice 2670 pkt.)

Historia dla niedźwiedzi, aczkolwiek ze względu na niewielką ilość obserwacji trudno tu mówić o prawidłowości statystycznej. Źródło: xStation5

W20: kluczowa strefa 2050 pkt.

Pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych odciska piętno na i tak słabym rynku polskim. Kluczowa będzie tu strefa 2050 pkt., która wcześniej wielokrotnie była okazją do zakupów. Bardzo długookresowa linia trendu znajduje się ok. 200 pkt. niżej.

Zaloguj się do platformy xStation aby zająć swoją pozycję.  Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót