馃搱Wall Street odbija, US2000 zyskuje blisko 3%

18:14 20 lipca 2021

Ameryka艅skie indeksy przyst膮pi艂y do dynamicznej zwy偶ki i odrabiaj膮 wczorajsze straty.

Trwaj膮ca w艂a艣nie sesja na Wall Street nabiera tempa. Ameryka艅skie indeksy dynamicznie odrabiaj膮 wczorajsze straty i pn膮 si臋 bardzo szybko w gór臋. Sentyment odwróci艂 si臋 w szczególno艣ci w trakcie ostatnich kilku godzin - na rynku ameryka艅skiego d艂ugu trwa wyprzeda偶 obligacji, przez co rosn膮 tamtejsze rentowno艣ci - sugeruje to zatem powrót do ryzykownych aktywów. Podczas gdy US500 ro艣nie o blisko 1,50%, to najlepiej radzi sobie jednak indeks ma艂ych spó艂ek - US2000 - zyskuj膮c blisko 3%. Indeks zrzeszaj膮cy tzw. small capy zbli偶a si臋 do okr膮g艂ego poziomu 2200 punktów, który mo偶e stanowi膰 dla kupuj膮cych wa偶n膮 przeszkod臋. 

Poziom 2100 punktów ponownie zadzia艂a艂 jako wa偶ne wsparcie, od którego US2000 dynamicznie si臋 odbi艂. Obecnie indeks wyra藕nie przyspieszy艂 i zbli偶a si臋 do bariery 2200 punktów - patrz膮c na poprzednie reakcje cenowe, mo偶e by膰 to wa偶ny opór z perspektywy rynkowych byków. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t