Otwórz konto Otwórz demo

XTB Trading Club Live - Łukasz Stępień (08.11.2018)

18:11 8 listopada 2018
Zapraszamy do śledzenia na żywo naszego cotygodniowego spotkania Trading Club, które dziś poprowadzi dla Państwa Łukasz Stępień. Spotkanie trwa od godziny 17:00. Transmisja ze spotkania dostępna pod LINKIEM.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót