Zapowiedź wyników: Amazon

15:11 28 kwietnia 2022
  • Amazon ogłosi wyniki za I kwartał po zamknięciu rynku

  • Wzrost sprzedaży w pobliżu górnej granicy prognozy firmy

  • Spodziewany duży spadek zysków

  • Oczekuje się, że segment chmury wykaże kolejny kwartał ponad 30-procentowego wzrostu

  • Akcje testowały wczoraj strefę wsparcia na poziomie 2750 USD

Amazon i Apple to dwie ostatnie amerykańskie spółki technologiczne, które przedstawią wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku. Oba raporty zostaną opublikowane po zamknięciu dzisiejszej sesji na Wall Street. Amazon ma pokazać kolejny kwartał wzrostu sprzedaży netto, choć oczekuje się, że będzie on umiarkowany. Niemniej jednak segment chmury AWS ma pokazać kolejny kwartał ponad 30-procentowego wzrostu. Przyjrzyjmy się zatem, czego rynek oczekuje od Amazona i na co warto zwrócić uwagę podczas publikacji wyników.

Wzrost sprzedaży, ale niższe zyski

Rynek spodziewa się, że Amazon po raz kolejny w tym kwartale odnotuje wzrost sprzedaży. Mediana szacunków wskazuje na wzrost przychodów netto o 7,3% r/r, co byłoby wynikiem zbliżonym do górnej granicy przedziału prognozowanego przez spółkę (3-8%). Co ciekawe, spółka ma odnotować niższą sprzedaż w ujęciu rocznym w swoim segmencie sklepów internetowych. Należy jednak zauważyć, że Amazon musi zmierzyć się z trudnymi porównaniami, ponieważ I kw. 2021 r. był nadal pod dużym wpływem zwiększonych wydatków online w związku z pandemią wirusa Covid. Z drugiej strony, amerykański gigant e-commerce ma zanotować ponad 40% spadek zysków. Choć może to niepokoić, należy zauważyć, że Amazon ma dobre wyniki w zakresie pobijania szacunków EPS.

Sprzedaż netto: 116,4 mld USD (+7,3% rok do roku)

  • Sprzedaż netto sklepów internetowych: 51,52 mld USD (-2,6% rok do roku)

  • Sprzedaż netto w sklepach fizycznych: 4,3 mld USD (+9,7% rok do roku)

  • Sprzedaż netto usług dla sprzedawców zewnętrznych: 24,99 mld USD (+5,3% rok do roku)

  • Sprzedaż netto usług subskrypcyjnych: 8,55 mld USD (+12,8% rok do roku)

  • Sprzedaż netto AWS: 18,25 mld USD (+35,2% rok do roku)

EPS: 8,40 USD (w porównaniu do 15,79 USD w I kw. 2021 r.)

Dochód operacyjny: 5,43 mld USD (vs 8,86 mld USD w I kw. 2021 r.)

Podczas gdy oczekiwania dotyczące spadku EPS Amazona o prawie 50% wyglądają niepokojąco, należy pamiętać, że spółka ma solidne doświadczenie w dostarczaniu ogromnych zysków w środowisku post-pandemicznym. Źródło: Bloomberg, XTB

Na czym warto się skupić?

Podczas gdy wzrost sprzedaży w segmencie e-commerce po pandemii jest umiarkowany, spółka powinna odnotować kolejny kwartał silnego wzrostu w segmencie usług w chmurze - Azure Web Services (AWS). Oczekuje się, że sprzedaż netto w segmencie AWS wzrośnie o 35,2% rok do roku w I kw. 2022 r., co oznacza, że łączny wzrost segmentu w ciągu dwóch lat wyniesie prawie 80%. W centrum uwagi znajdzie się chmura, ponieważ jest to działalność o wysokiej marży i potencjalnie może w przyszłości stać się głównym motorem napędowym zysków firmy. Chociaż AWS stanowił zaledwie 12,5% przychodów Amazona w 2021 roku, to wygenerował również 63,3% całkowitego zysku operacyjnego firmy. Inwestorzy będą więc ważyć perspektywy rozwoju działalności AWS na tle czynników, które mogą potencjalnie zaszkodzić głównej działalności e-commerce firmy, takich jak np. inflacja czy wyższe koszty pracy. Amazon przedstawi również prognozy na II kwartał 2022 roku. Rynek oczekuje, że w bieżącym kwartale przychody netto wyniosą 125 mld USD, a zysk operacyjny 6,84 mld USD.

Spojrzenie na wykres

Spoglądając na wykres spółki Amazon (AMZN.US) na interwale D1 widzimy, że kurs spadł do strefy wsparcia 2 750 USD. Strefa ta wyznaczona jest przez 50% zniesienia całego ruchu odreagowania po pandemii i była ostatnio dwukrotnie testowana. W obu przypadkach bykom udało się ją obronić, ale czy sytuacja powtórzy się i tym razem, będzie prawdopodobnie zależeć od wyników finansowych. Raporty kwartalne takie jak Netflix czy Meta Platforms wywołały ogromne ruchy cen akcji, więc nie można wykluczyć, że Amazon również doświadczy podwyższonej zmienności. Jeśli wyniki finansowe będą wsparciem dla akcji i będziemy świadkami kolejnego odbicia od obszaru 2 750 USD, uwaga zostanie skierowana na strefę oporu między 2 930-2 970 USD, gdzie znajduje się również 38,2% zniesienia ruchu powrotnego po pandemii.

Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót