馃弳Z艂oto mocne przed inflacj膮 i minutes馃棑

13:38 13 pa藕dziernika 2021

Z艂oto zyskuje przed wa偶nymi wydarzeniami makro, w odpowiedzi na nieco s艂abszego dolara oraz spadek rentowno艣ci

Z艂oto kolejny raz zawita艂o w okolicach górnej granicy krótkoterminowej konsolidacji, nieco powy偶ej poziomu 1770 dolarów za uncj臋. W przypadku kontynuacji wzrostowego impetu, kolejne opory to dopiero okolice 1790 dolarów za uncje. Z艂oto jest w ostatnim czasie bardzo wra偶liwe na perspektywy zmiany polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie posiedzenie Fed wskaza艂o, 偶e mo偶na oczekiwa膰 rozpocz臋cia taperingu programu QE w tym roku, je艣li dojdzie do znacznego progresu w gospodarce. Dane z rynku pracy za wrzesie艅 nie by艂y zadowalaj膮ce, co stawia znak zapytania przy dalszych dzia艂aniach Fed. Niemniej wyra藕na determinacja ze strony cz艂onków Fed w dzisiejszych minutes o godzinie 20:00 mo偶e ponowi膰 obawy o zmian臋 w kierunku polityki Fed.

Wcze艣niej jednak poznamy publikacj臋 inflacji CPI w USA za wrzesie艅. Oczekiwany jest brak zmian dynamiki dla g艂ównego odczytu na poziomie 5,3% r/r oraz odczytu bazowego na poziomie 4,0% r/r. S膮 jednak przes艂anki, 偶e inflacja mo偶e jednak wzrosn膮膰 mocniej. Jest to dalszy wzrost cen samochodów u偶ywanych, na podstawie wa偶nego bran偶owego indeksu cen Manheim. Dodatkowo popyt na prac臋 w艣ród przedsi臋biorców jest rekordowy, co podbija perspektywy p艂acowe, a firmy podwy偶szaj膮 ceny ze wzgl臋du na koszty zwi膮zane z niedoborami kluczowych towarów. Wy偶sza inflacja z pewno艣ci膮 mo偶e nak艂oni膰 rynek do wywierania wi臋kszej presji na Fed na szybsze zmiany. Publikacja CPI o godzinie 14:30.

Z艂oto wybija górn膮 granic臋 ostatniej konsolidacji. Inflacja mo偶e zdeterminowa膰 dalsz膮 presj臋 na Fed w celu szybszej zmiany w kierunku polityki monetarnej, nawet przy s艂abszych danych z rynku pracy. Z drugiej strony, je艣li inflacja faktycznie zacz臋艂a spowalnia膰, z艂oto mo偶e kontynuowa膰 swoje ostatnie o偶ywienie. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t