W jaki sposób realizowane są zlecenia?

Jak realizowane są zlecenia Buy/Sell, zlecenia z limitem, Stop Loss ?

Autor Jerry Ho

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:34:41

Zlecenie Buy / Sell

Zlecenie kupna / sprzedaży realizowane jest po najlepszej cenie rynkowej dostępnej w momencie składania zlecenia. Transakcja może zostać zrealizowana po dokładnie tej samej cenie ze zlecenia, nieco lepszej lub nieco gorszej. Zwykle różnice są bardzo małe. 🔍

Zlecenia z limitem

Zlecenia z limitem oraz zlecenia take profit realizowane są według ceny podanej w zleceniu lub korzystniejszej. 😊

Stop Loss

Zlecenia Stop Loss (SL) wykonujemy zgodnie z zasadami realizacji zlecenia rynkowego, po pierwszej dostępnej cenie po osiągnięciu lub przekroczeniu przez rynek ustawionego poziomu ceny.

W większości przypadków SL jest realizowany po cenie gorszej niż cena ustawiona w zleceniu.

🚩 Nie gwarantujemy realizacji zlecenia Stop Loss po cenie ze zlecenia.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,