Fakty i mity dotyczące market makingu

Market maker

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-08-16 14:54:59

XTB jest brokerem typu market maker

FAKT: Model biznesowy stosowany przez XTB łączy w sobie cechy modelu agencyjnego oraz modelu market-maker, w którym Spółka jest stroną transakcji zawieranych i inicjowanych przez klientów. Dla transakcji na instrumentach CFD opartych o waluty, indeksy oraz towary XTB zabezpiecza część transakcji z partnerami zewnętrznymi. Z kolei wszystkie transakcje na CFD opartych o kryptowaluty, akcjach i ETFach oraz na instrumentach CFD opartych o te aktywa XTB realizuje bezpośrednio na rynkach regulowanych lub w alternatywnych systemach obrotu - dla tej klasy aktywów nie jest więc market-makerem.

Market making jest głównym źródłem zysku XTB

MIT: Głównym źródłem zysku XTB jest spread transakcyjny, czyli różnica między kursami bid i ask. Market-making jest tylko jednym ze źródeł przychodów, stanowiącym średnio ok. 20-30%, w dodatku nie zawsze oznacza zysk - w 2021 roku XTB odnotował z tytułu market-makingu stratę .

Broker działający w modelu market-maker “gra przeciwko” klientom

MIT: Choć w modelu market-making to broker jest drugą stroną dla wszystkich zawieranych transakcji, to regulowani brokerzy, tacy jak XTB, działają według ścisłych zasad dotyczących realizacji zleceń klientów i są pod tym kątem kontrolowani przez instytucje nadzoru. Dodatkowo, dzięki temu, że klienci korzystają z usług brokera typu market-making, mogą korzystać z takich mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo tradingu jak stop-loss czy zabezpieczenie przed ujemnym saldem. To broker bierze na siebie ekspozycję na ryzyko rynkowe i ew. gwałtowne zmiany kursów.

Broker market-maker tak kształtuje kursy instrumentów, aby zwiększać swoje zyski

MIT: Klienci mają w każdym momencie jasno wskazane kursy bid i ask, więc znają cenę zakupu i sprzedaży aktywów. Kursy te są zawsze oparte o bazową cenę danego instrumentu, a sposób wykonywania zleceń jest kontrolowany przez organy nadzoru.

Broker zawsze zarabia na market-makingu

MIT: Broker działający w tym modelu bierze na siebie ekspozycję na ryzyko rynkowe. W zależności od sytuacji na rynku może on w związku z tym osiągnąć zysk, ale również ponieść stratę. Przychód z market makingu jest więc rodzajem “premii za ryzyko”, które broker bierze na siebie.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,