Opłata za brak aktywności

Opłata za prowadzenie rachunku

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:34:04

XTB, podobnie jak większość brokerów, pobiera opłatę za zarządzanie kontem. Jeśli nie będziesz handlować na swoim koncie dłużej niż 365 dni, zostanie naliczona miesięczna opłata w wysokości 10 EUR.

W przypadku braku otwarcia lub zamknięcia pozycji na rachunku Klienta w ciągu ostatnich 365 dni oraz braku depozytu na rachunku w ciągu ostatnich 90dni naliczana jest co miesiąc opłata w wysokości 10 EUR. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych środków pozostałych na rachunku. Przed pobraniem opłaty kwoty ulegają przeliczeniu na walutę rachunku.

Uwaga! Jeśli na Twoim koncie handlowym nie ma żadnych środków, żadna opłata nie zostanie pobrana. Twoje konto jest chronione przed ujemnym saldem.

Po wznowieniu handlu opłata za nieaktywność zostanie automatycznie wstrzymana.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,