Dlaczego na PIT-8C nie są uwzględnione wszystkie transakcje?

Zestawienie, PIT, rozliczenie roczne, podatek

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2023-03-30 13:18:41

Na PIT-8C znajdują się pozycje zamknięte w danym roku kalendarzowym. Pozycje otwarte nie są uwzględniane.

PIT-8C wystawiony przez XTB nie obejmuje dochodów z transakcji na akcjach i ETF notowanych na giełdach zagranicznych. Twój PIT-8C obejmie zatem wyłącznie przychody z transakcji na GPW i transakcji na CFD. Rozliczenie transakcji z giełd zagranicznych możesz jednak dokonać na podstawie przygotowanego przez XTB Raportu podatkowego oraz Zestawienia transakcji z giełd zagranicznych.

Jeżeli posiadasz rezydencję podatkową w innym kraju niż Polska (Nierezydent) i realizowałeś za pośrednictwem XTB zarówno Transakcje na GPW, jak również inne transakcje np. na CFD, Twój PIT-8C obejmie wyłącznie Transakcje na GPW.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,