W-8BEN

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2023-04-21 07:46:27

Formularz W-8BEN przeznaczony jest dla wszystkich klientów indywidualnych (którzy nie mają rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych i nie są obywatelami USA), którzy uzyskują tzw. dochody ze źródeł amerykańskich, takie jak dywidendy wypłacane przez spółki amerykańskie oraz ekwiwalenty dywidend wypłacane z kontraktów CFD na akcje amerykańskie oraz kontraktów CFD na ETF-y zarejestrowane w USA. W-8BEN jest obowiązkowy dla takich klientów.

Formularz W-8BEN pozwala na zastosowanie niższej stawki podatkowej (w większości przypadków 15% zamiast 30%) od ekwiwalentów dywidend wypłacanych z kontraktów CFD opartych na amerykańskich akcjach lub ETF-ów, jak również od dywidend wypłacanych przez amerykańskie spółki. Jednakże obniżona stawka podatkowa wynika z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy USA a krajem rezydencji klienta i może być inna niż 15%.

Formularz W-8BEN dostępny jest w Pokoju inwestora -> Mój profil -> Dane profilu -> Formularz podatkowy W-8BEN

Należy pamiętać, że niższa stawka podatkowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym formularz został wypełniony i zatwierdzony jako poprawny przez XTB.

🚩🚩🚩 W momencie wejścia w życie formularza W-8BEN jesteśmy zmuszeni do anulowania Państwa zleceń oczekujących (na instrumentach z niższą stawką).

🚩🚩🚩Informujemy, że formularz W-8BEN jest ważny przez 3 lata od końca roku, w którym został wypełniony. Po upływie 3 lat konieczne jest ponowne uzupełnienie formularza.

W przypadku, gdy wypełnisz formularz nieprawidłowo, otrzymasz powiadomienie o błędzie i będziesz miał możliwość ponownego wypełnienia formularza.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata