Dlaczego nie otrzymałem PIT?

PIT, rozliczenie roczne, podatek PIT-8C, raport podatkowy

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2023-01-12 16:53:14

Podstawą do wystawienia formularza PIT-8C są pozycje zamknięte w danym roku kalendarzowym. Jeżeli nie zamknąłeś żadnej pozycji w danym roku to PIT nie został wystawiony.

Nie otrzymasz PIT-8C, jeżeli w danym roku sprzedawałeś wyłącznie akcje i ETF z giełd zagranicznych. Począwszy od rozliczenia za 2021 rok, PIT-8C wystawiony przez XTB nie obejmuje dochodów z transakcji na akcjach i ETF notowanych na giełdach zagranicznych. Jeżeli dokonałeś w poprzednim roku takich transakcji i podlegasz pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, masz obowiązek je opodatkować i wykazać w swoim zeznaniu rocznym PIT-38. W tym celu przygotowaliśmy dokument - Zestawienie transakcji z giełd zagranicznych oraz zbiorcze dane, gotowe do przeniesienia do zeznania PIT-38 o nazwie Raport podatkowy.

Jeżeli posiadasz rezydencję podatkową w innym kraju niż Polska (Nierezydent) i realizowałeś za pośrednictwem XTB wyłącznie transakcje na papierach wartościowych notowanych na giełdach zagranicznych albo transakcje na CFD, XTB nie wystawi informacji PIT-8C.

Przypominamy, że PIT-8C nie jest wysyłany pocztą. Udostępniamy plik PDF, który można pobrać w Pokoju Inwestora w zakładce Mój Profil -> Dokumenty. W tym samym miejscu możesz pobrać Zestawienie transakcji z giełd zagranicznych.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,