W jaki sposób dokonać rozliczenia podatkowego?

PIT, rozliczenie roczne, podatek Urząd Skarbowy

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2023-01-12 17:13:37

Na podstawie wystawionego przez nas PIT-8C musisz rozliczyć się ze swoim Urzędem Skarbowym składając deklarację PIT38. Termin rozliczenia jest do końca kwietnia.

Jeżeli otrzymałeś Zestawienie transakcji z giełd zagranicznych, również masz obowiązek wypełnić i złożyć PIT38. Razem z zestawieniem otrzymałeś Raport podatkowy w którym, przygotowaliśmy dla Ciebie zbiorcze dane, gotowe do przeniesienia do zeznania PIT-38.

Formularz podatkowy PIT38 posiada oddzielne pola, do których wystarczy wpisać odpowiednie wartości udostępnione przez XTB w Raporcie podatkowym. Dla wygody inwestora, XTB wskazuje w dokumencie, która wartość powinna zostać wpisana w daną pozycję formularza:

Rozliczenie podatku - raport podatkowy XTB

Przykładowe dane znajdujące się w Raporcie podatkowym. Źródło: XTB

Inwestorzy, którzy w roku podatkowym osiągnęli w XTB przychody z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF, co do zasady powinni również uwzględnić te przychody w rozliczeniu rocznym, przepisując we wskazane w zestawieniu pola formularza podatkowego PIT-38 odpowiednie wartości.

Rozliczenie podatku z dywidend - raport podatkowy XTB

Przykładowe dane znajdujące się w Raporcie podatkowym. Źródło: XTB

Obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym istnieje zarówno w przypadku osiągnięcia zysku jak i straty. Stratę można bowiem rozliczyć w następnych latach. Jest na to maksymalnie pięć następujących po sobie lat, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,