Akcje Ułamkowe - inwestycyjny przełom w XTB

Tematy powiązane:
Czas czytania: 13 minut(y)
Poznaj Akcje Ułamkowe - produkt demokratyzujący inwestowanie, który dzięki swojej elastyczności i przystępności cenowej oferuje zupełnie nowe możliwości inwestycyjne. W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje na temat tego produktu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z myślą o zróżnicowanych strategiach naszych klientów, w ofercie XTB pojawiły się Akcje Ułamkowe. Rynek akcji pozostaje najpopularniejszym ze wszystkich rynków finansowych - choć na jego popularność i zainteresowanie inwestorów akcjami w mniejszym lub większym stopniu wpływa aktualna faza cyklu koniunkturalnego. Jednak w XTB koncentrujemy się na dostarczaniu naszym Klientom profesjonalnych i kompleksowych usług niezależnie od sytuacji rynkowej. Efektem tego jest wprowadzenie do oferty XTB Akcji Ułamkowych.

Dział IT, we współpracy z pozostałymi departamentami, długo pracował nad umożliwieniem naszym Klientom inwestowania w Akcje Ułamkowe, aby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom inwestorów korzystających z platformy inwestycyjnej XTB. Od teraz, każdy z Klientów XTB może inwestować bez ograniczeń związanych z ceną akcji lub funduszu ETF. Możliwość zakupu Akcji Ułamkowych za ściśle określoną kwotę sprawia z kolei, że inwestowanie w odpowiadające spółki giełdowe staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne. I to przy niższym koszcie! W tym artykule dowiesz się, czym właściwie są Akcje Ułamkowe, jak działa ten instrument i jak zmienia się oferta XTB.

Czym są Akcje Ułamkowe?

Akcje Ułamkowe to bezprowizyjny (do kwoty 100 tys. EUR obrotu miesięcznie na rachunku) produkt XTB, który pozwala na uzyskanie powierniczego prawa do części akcji danej spółki. Aby sfinalizować proces zakupu Akcji Ułamkowej, XTB kupuje pełną akcję, przydziela wartość odpowiedniej części klientowi i zachowuje pozostałą część do przyszłych transakcji na własnym rachunku maklerskim. Inwestowanie w Akcje Ułamkowe w XTB nie ma żadnego związku z instrumentami pochodnymi lub kontraktami CFD, a same Akcje Ułamkowe są produktem opartym na standardowych akcjach giełdowych. Kupując akcję wybranej spółki w XTB stajesz się jej właścicielem. W przypadku Akcji Ułamkowych sytuacja wygląda inaczej. 

Akcje Ułamkowe reprezentują powiernicze prawo do części akcji lub jednostek funduszy ETF oferowanych przez XTB. To powiernicze prawo do ułamkowej części akcji oznacza, że posiadacz Akcji Ułamkowych jest uprawniony wyłącznie do korzyści ekonomicznych, które wynikają bezpośrednio z inwestycji w ułamkową część akcji. XTB pozostaje właścicielem akcji, podczas gdy Klient nabywa powiernicze prawo do wybranego ułamka. Obrót Akcjami Ułamkowymi nie jest więc w pełni tożsamy z nabyciem własności ułamka akcji.

Akcje Ułamkowe - czy to nowa możliwość inwestowania?

Poniżej przedstawiamy, jakie możliwości daje inwestowanie w Akcje Ułamkowe.

 • Pomimo niższej kwoty inwestycji, będziesz mógł będziesz mógł inwestować w ułamkowe części akcji,
 • Uzyskujesz możliwość inwestowania za ściśle określoną kwotę,
 • Obrót Akcjami Ułamkowymi za ściśle określoną kwotę może być prostszy i ułatwia zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Prostszy sposób na stworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego
 • Możliwość inwestowania w Akcje Ułamkowe pomimo wysokiej ceny odpowiadających im akcji spółki

Wielu inwestorów nabywających akcje miało wcześniej problem z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych podczas dokonywania zakupów. Przykładowo, jeśli akcje wybranej spółki kosztowały 100 USD, a klient zdeponował na rachunku kwotę 150 USD, to i tak mógł nabyć tylko 1 akcję. Obecnie wszyscy klienci XTB mogą korzystać z Akcji Ułamkowych, które umożliwiają inwestycję w część akcji odpowiadającej spółki. W sytuacji opisanej powyżej inwestor będzie miał możliwość zakupu 1 akcji rzeczywistej za 100 USD i nabycia Akcji Ułamkowych - produktu XTB - za 50 USD.

Akcje Ułamkowe są odpowiedzią na wyjątkowe potrzeby i preferencje naszych Klientów - inwestorów i traderów, którzy poszukują maksymalnej efektywności w alokacji środków. Dzięki Akcjom Ułamkowym w XTB będziesz mógł zainwestować np. w:

 • 0,25 Akcji Ułamkowych Tesli (TSLA.US) 
 • 0,82 Akcji Ułamkowych Pfizer (PFE.US)
 • 0,11 Akcji Ułamkowych spółki Volkswagen (VOW1.DE) 
 • 0,4 Ułamkowych Akcji NorthShore Global Uranium Trust (URNM.US)
 • 0,50 Akcji Ułamkowych SPDR S&P 500 Trust ETF CFD (SPY.US)

Akcje Ułamkowe - jak to działa?

Ponieważ Akcje Ułamkowe są nowym produktem w ofercie XTB, ich specyfikacja wymaga dokładnego wyjaśnienia. Każdy Klient inwestujący w Akcje Ułamkowe otrzymuje powiernicze prawo do części akcji, którą faktycznie posiada na własnym rachunku w XTB. Może on też sprzedawać i kupować ten produkt w XTB, a w przypadku gdy liczba posiadanych przez Klienta Akcji Ułamkowych przekroczy jedność (liczbę całkowitą np. 1) wówczas Akcje Ułamkowe są automatycznie scalane. Zachowuje on również niektóre prawa majątkowe z tego tytułu (np. Prawo do dywidendy w wysokości proporcjonalnej do posiadanych Akcji Ułamkowych), mimo że drugą stroną transakcji i formalnie właścicielem jednostek Akcji Ułamkowych jest XTB. Innymi słowy, w tej konkretnej sytuacji inwestor nie jest właścicielem akcji per se. 

 • Nowy produkt XTB ułatwia klientom inwestowanie za mniejsze pieniądze i pozwala inwestować w ułamki akcji poszczególnych spółek. Oczywiście jednocześnie (jak zawsze) wiąże się to z ryzykiem rynkowym i kursowym (jeśli inwestycje są dokonywane w różnych walutach, wycena inwestycji zmienia się w zależności od zmian kursów walutowych).
 • Gdy łączna liczba Akcji Ułamkowych na rachunku Klienta będzie równa lub przekroczy 1 stanie się on właścicielem pełnoprawnej akcji rzeczywistej. Każda nadwyżka będzie odpowiadać kolejnym  Akcjom Ułamkowym;
 • Inwestycja w prawo powiernicze do części akcji umożliwia nabycie praw powierniczych do ułamkowych części akcji, ale nie jest równoważna z zakupem rzeczywistych akcji spółek lub jednostek funduszy ETF. W takich przypadkach minimalna liczba akcji wynosi zawsze 1. 
 • Akcje Ułamkowe nie mogą być transferowane na rachunki brokerów zewnętrznych i mogą być sprzedawane wyłącznie w XTB. W przypadku ich scalenia (po tym, gdy liczba Akcji Ułamkowych na rachunku Klienta przekroczy jedność) Klient staje się pełnoprawnym właścicielem akcji rzeczywistej i zaczynają przysługiwać mu wszelkie prawa związane z posiadaniem takiego papieru wartościowego. Niedozwolone jest również sprzedawanie Akcji Ułamkowych innym klientom lub instytucjom finansowym. To XTB jest ich prawnym posiadaczem i drugą stroną transakcji dotyczącej Akcji Ułamkowych.

Akcje Ułamkowe i fundusze ETF

Możliwość zakupu Akcji Ułamkowych nie sprawia, że akcje odpowiadających im spółek stają się tańsze, ale może pomóc w inwestowaniu w spółki, których akcje są stosunkowo drogie. Ich wysoka wycena może wynikać z wielu powodów, od tak prostych jak stosunkowo niewielka liczba wyemitowanych akcji w stosunku do kapitalizacji rynkowej, po znacznie szersze, takie jak nastroje rynkowe lub oczekiwania dotyczące poziomu przyszłych zysków. W XTB rozumiemy, że każdy Klient chciałby zainwestować dokładnie tyle pieniędzy, ile chce przeznaczyć na ten cel, bez konieczności ograniczania się ceną akcji spółki bazowej.

Prawdą jest, że wiele spółek giełdowych wprowadza do obrotu akcje różnych serii, obniżając tym samym próg wejścia dla potencjalnych akcjonariuszy. Na taki ruch zdecydował się m.in. wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, którego akcja klasy A (BRKA.US) kosztuje ok. 479 000 USD, a akcje klasy B (BRKB.US) dostępne są już od 316 USD (dane z 9 maja 2023 r.).

Jednak akcje wielu spółek nadal są stosunkowo drogie - przykładem może służyć Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) i TransDigm (TDG.US). Dzięki Akcjom Ułamkowym klienci XTB zawsze będą mogli zainwestować dokładnie tyle, ile chcą by uzyskać ekspozycję na ceny akcji wybranej spółki. Oferta dotyczy również funduszy ETF, takich jak na przykład iShares ETF śledzący ceny akcji notowanych na rynkach wschodzących (EIMI.UK) czy metali szlachetnych, takich jak srebro i złoto (ISLN.UK) lub (IGLN.UK), a także funduszy indeksowych takich jak Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK).

Akcje (3548)

Instrument Bid Ask Spread Zmiana
CD Projekt SA
KGHM Polska Miedz SA
Deutsche Bank AG
Barclays PLC
Siemens AG
Bayerische Motoren Werke AG
Amazon.com Inc
Tesla Inc
Apple Inc
Lloyds Banking Group PLC
Renault SA

Zalety i wady inwestowania w Akcje Ułamkowe

Jak każdy instrument, Akcje Ułamkowe mają specyficzne wady i zalety. Poniżej wymieniamy siedem kluczowych wad i zalet tego produktu:

Zalety

 • Niewielkie wymogi kapitałowe
 • Ułatwiona dywersyfikacja
 • Nabyte Akcje Ułamkowe są scalane (gdy ich liczba przekroczy wartość całkowitą)
 • Pełna kontrola nad momentem zakupu i sprzedaży Akcji Ułamkowych
 • Możliwość łatwego zainwestowania określonej kwoty dzięki wbudowanemu kalkulatorowi pozycji
 • Brak opłat dodatkowych
 • Prawo do dywidendy w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału

Wady

 • Ograniczona liczba akcji i ETF-ów
 • Brak natychmiastowej realizacji zlecenia
 • Brak prawa do głosu na Walnym Zgromadzeniu
 • Brak możliwości transferu Akcji Ułamkowych na rachunek u innego brokera
 • Brak możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 • Ryzyko płynnościowe
 • XTB posiada odpowiednie akcje, do ułamka których przysługuje Ci prawo powiernicze

Zalety inwestowania w Akcje Ułamkowe

Zgodnie z nowoczesną teorią portfelową Harry'ego Markowitza, optymalna liczba akcji różnych spółek w portfelu inwestycyjnym wynosi około 35. Inwestycja w spółki z różnych sektorów, takich jak nowe technologie, ochrona zdrowia, finanse czy przemysł naftowy, wiąże się zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi.

Decyzję o wprowadzeniu możliwości zakupu Akcji Ułamkowych w XTB docenią szczególnie ci inwestorzy, którzy poszukują platformy oferującej niższą, minimalną kwotę inwestycji. A także ci, którzy planują regularnie inwestować stosunkowo niewielkie kwoty na rynkach finansowych. Obecnie, inwestor ma możliwość dokładnego określenia swojego zaangażowania finansowego i dzięki Akcjom Ułamkowym może uzyskać ekspozycję na szeroki wachlarz spółek i funduszy ETF za ułamek ich ceny rynkowej. 

Będzie to również korzystne dla klientów, którzy zamierzali zainwestować w wyjątkowo drogie akcje, których wysoka cena mogła powstrzymać przed zakupem. Wprowadzenie Akcji Ułamkowych do oferty XTB jest również ukłonem w kierunku klientów, którzy chcą zainwestować dokładnie wyliczoną kwotę, niekoniecznie zgadzając się na ustępstwa wynikające z konieczności zakupu całkowitej liczby akcji na rynkach regulowanych.

W praktyce oznacza to, że za pomocą Akcji Ułamkowych Klienci będą mogli uzyskać ekspozycję na mniej niż 1 akcję danej spółki. Będą mogli na przykład nabyć 0,5 Akcji Ułamkowych lub dowolnie wyższą lub niższą wartość jak 2,63 lub 10,97 akcji. Mając to na uwadze, warto zauważyć, że Akcje Ułamkowe odnoszą się tylko do ułamkowej części całej pozycji. Jeśli inwestor posiada na przykład 22,98 akcji, oznacza to, że ma 22 akcji rzeczywistych oraz 0,98 Akcji Ułamkowych. Innymi słowy, inwestowanie w Akcje Ułamkowe można rozpocząć od niemal dowolnej kwoty (powyżej minimalnej wartości transakcji, która wynosi 0,01 ceny akcji odpowiadającej spółki).

Jak inwestować w Akcje Ułamkowe?

Kupowanie i sprzedawanie Akcji Ułamkowych jest proste i intuicyjne. Wykorzystując okno transakcyjne w platformie XTB, Klient samodzielnie może wybrać jaką kwotę chce zainwestować, a system dostosuje do niej proporcjonalną liczbę akcji i/lub Akcji Ułamkowych. Z tego względu, szata graficzna zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej platformy inwestycyjnej XTB ulegnie delikatnej zmianie jednak pozostanie ona intuicyjna i łatwa w obsłudze.

Okno składania zlecenia w platformie mobilnej XTB: 

okno zlecenia xStationźródło: xStation 5

okno zlecenia xStationźródło: xStation5

okno potwierdzenia xStationźródło: xStation 5

okno potwierdzenia xStationźródło: xStation 5

Akcje Ułamkowe i handel za kwotę

W przypadku Akcji Ułamkowych możemy określić dokładny wolumen (ilość akcji i ewentualnie Akcji Ułamkowych - np. 1,5). Przy handlu za kwotę definiujemy dokładną ilość środków, które chcemy przeznaczyć na inwestycję, np. 3000 EUR, USD czy PLN. System automatycznie oblicza ile akcji rzeczywistych oraz Akcji Ułamkowych możemy zakupić za daną kwotę. W poniższym przykładzie (po prawej) - Klient kupi 4 akcje i 0,47 Akcji Ułamkowych (wolumen 4,47) przeznaczając na to kwotę 3000 PLN.

Dywidendy

dividend kostki monety

Posiadacz Akcji Ułamkowych jest uprawniony do korzyści ekonomicznych proporcjonalnych do wartości ułamkowej akcji, ale status akcjonariusza posiada XTB. Tym samym, z tytułu dywidend, XTB wypłaci Klientowi odpowiednią kwotę przypadającą na posiadany przez niego udział w Akcjach Ułamkowych. 

W przypadku Akcji Ułamkowych, które oparte są na prawie powierniczym XTB pozostaje jedynym akcjonariuszem. Oczywiście Klienci posiadający Akcje Ułamkowe otrzymają dywidendę w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów. Jeśli spółka X zdecyduje o wypłacie dywidendy w wysokości 5 USD na akcję, a Klient będzie posiadał 2 akcje rzeczywiste i 0,37 Akcji Ułamkowych dotyczących spółki X, wówczas otrzyma on kwotę 11,85 USD (2,37 x 5 USD).

Klasyczne prawa akcjonariuszy wynikające z własności spółki nie będą jednak dostępne dla posiadaczy Akcji Ułamkowych ze względu na fakt, że status akcjonariusza posiada jedynie XTB. Tak więc udział w głosowaniach, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub innych działaniach korporacyjnych będzie niemożliwy, jeśli posiadasz mniej niż 1 akcję. Jeśli jednak liczba nabytych Akcji Ułamkowych na rachunku Klienta przekroczy wartość całkowitą (jedność) wówczas zostaną one scalone, a Klient zostanie właścicielem przynajmniej jednej akcji rzeczywistej. Wówczas nabędzie on pełnię praw przysługujących akcjonariuszowi danej spółki. 

Dywidendy zostaną obliczone i zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym Klienta proporcjonalnie do wielkości pozycji, w tym do liczby posiadanych Akcji Ułamkowych. Zasady księgowania pozostają standardowe (T+2), zgodnie z zasadą FIFO (First In First Out). Oznacza to, że nabywcy stają się faktycznymi posiadaczami głosów w spółce dopiero 2 dni giełdowe po ich zakupie. Pamiętaj, że aby uzyskać prawo do dywidendy, musisz być akcjonariuszem w "ex-date" (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy). Data ta jest zawsze ustalana przez spółkę, która wypłaca dywidendy. Dywidendy są wypłacane w dniu wypłaty dywidendy ("pay-date").

Handel za kwotę

Do tej pory Klienci XTB ustawiali wszelkie parametry dotyczące liczby akcji i/lub funduszy ETF bezpośrednio na platformie korzystając przy tym z wbudowanego kalkulatora pozycji. Pozwala on dokładnie określić parametry zlecenia w sposób pozwalający na dopasowanie wolumenu transakcji do posiadanych środków. Jeżeli w międzyczasie Klient podjął decyzję o zmianie parametrów zlecenia, oczywiście mógł je zmodyfikować ponownie korzystając z kalkulatora, aby sprawdzić, czy korekty były wystarczające. 

Akcje Ułamkowe pozwalają na ustalenie pożądanej kwoty inwestycji bez konieczności wprowadzania dalszych korekt. Oczywiście wybór starej lub nowej metody ustalania wielkości pozycji należy wyłącznie do inwestora. Platforma XTB umożliwia przełączanie się pomiędzy oknem handlu “za kwotę” oraz inwestycji w ściśle określoną liczbę akcji i/lub Akcji Ułamkowych. W przypadku inwestowania za określoną kwotę, otworzenie transakcji będzie wymagało od inwestora następujących kroków:

 1. Wpłata środków na rachunek w XTB
 2. Wyszukanie akcji konkretnej spółki
 3. Określenie kwoty zakupu
 4. Naciśnięcie przycisku Kup/Sprzedaj
 5. Kliknięcie "Potwierdź" w oknie potwierdzenia

zielony byk inwestowanie

Potwierdzenie i zamknięcie pozycji

Jeśli wymagane jest zaokrąglenie kwoty zlecenia, odpowiednia informacja pojawi się w oknie potwierdzenia transakcji podczas otwierania pozycji. Znajdzie się tam również informacja o ostatecznej kwocie inwestycji, w tym o wszelkich dodatkowych kosztach. Sprzedaż lub częściowa sprzedaż poprzez wskazanie określonej kwoty jest również możliwa, na tych samych warunkach, jak wspomniano powyżej.
 

Przykład
Dla celów demonstracyjnych weźmy przypadek klienta, który posiada konto w XTB denominowane w USD, a zrealizowany przez niego obrót w danym miesiącu jest mniejszy niż 100 000 EUR. Kurs EUR/USD w momencie realizacji zlecenia wynosi 1,0000

 • Klient chce zainwestować w akcje Volkswagena (VOW1.DE) przeznaczając na to kwotę 500 USD.
 • Cena akcji VOW1.DE w momencie składania zlecenia wynosi 190,0 EUR.
 • Taki klient otrzyma 2 pełne akcje Volkswagena oraz 0,63 Akcji Ułamkowych

Z perspektywy inwestora kolejne kroki do zajęcia pozycji będą wyglądać następująco:

 1. Znalezienie akcji Volkswagen (VOW1.DE) w pasku wyszukiwania lub na liście instrumentów Akcje → Niemcy → Volkswagen
 2. Ustawienie kwoty 500 USD w oknie zlecenia
 3. Kliknięcie przycisku Kup.

FAQ

Akcje Ułamkowe stanowią powiernicze prawo do części akcji lub jednostek uczestnictwa w funduszach ETF oferowanych przez XTB. Powiernicze prawo do części akcji oznacza, że posiadacz Akcji Ułamkowych jest uprawniony wyłącznie do korzyści ekonomicznych, które wynikają bezpośrednio z inwestycji w część akcji. XTB posiada odpowiednie akcje, do ułamka których klientowi przysługuje prawo powiernicze. Formalnie właścicielem akcji jest tylko i wyłącznie XTB i to o XTB można mówić, że jest akcjonariuszem. Nabycie Akcji Ułamkowej w żadnym wypadku nie jest tożsame z nabyciem prawa własności ułamka akcji.

Klienci korzystający z okna transakcyjnego na platformie XTB będą mogli swobodnie określić żądaną kwotę inwestycji, a system proporcjonalnie dostosuje liczbę akcji. Zarówno wersja desktopowa, jak i mobilna platformy XTB będą w niedalekiej przyszłości wyświetlać graficzne aktualizacje pozycji w czasie rzeczywistym. Ta zmiana w wyglądzie platformy będzie niewielka i nie zdezorientuje naszych klientów.

Oczywiście, dywidendy mogą być wypłacane posiadaczom Akcji Ułamkowych. Kwota jaką otrzymamy będzie proporcjonalna do liczby Akcji Ułamkowych w które zainwestowaliśmy. Posiadając na rachunku 0,5 Akcji Ułamkowych dotyczących spółki, która wypłaciła dywidendę w wysokości 2 USD na akcję, inwestor otrzymałby kwotę 1 USD.

Istnieje wiele zalet inwestowania w Akcje Ułamkowe takie jak na przykład możliwość uzyskania ekspozycji na spółkę o wysoko wycenianych akcjach przy mniejszym nakładzie kapitałowym. Do zalet inwestowania w Akcje Ułamkowe zaliczyć należy również prostszą dywersyfikację portfela inwestycyjnego, zmniejszoną barierę wejścia dla początkujących inwestorów oraz możliwość otrzymywania dywidend w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych Akcji Ułamkowych.

Tak. Posiadane Akcje Ułamkowe są scalane w momencie, gdy ich liczba przekroczy wartość całkowitą (jedność). Wówczas inwestor staje się właścicielem przynajmniej jednej akcji rzeczywistej, uzyskując w ten sposób pełnię praw przysługujących akcjonariuszowi.

Tak. Inwestorzy posiadający Akcje Ułamkowe otrzymują dywidendę w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych udziałów.

Jedynym ograniczeniem pozostaje oferta XTB, ponieważ nie każda spółka i fundusz ETF są dostępne w ramach Akcji Ułamkowych. Nie ma żadnych innych ograniczeń.

Nie, Akcje Ułamkowe to produkt stworzony przez XTB, dla Klientów XTB. W rzeczywistości XTB jest właścicielem Akcji Ułamkowych, ale inwestorzy mają do nich prawa ekonomiczne - mogą je sprzedawać lub kupować, a XTB wypłaca ich posiadaczom dywidendy w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału.

Posiadasz 0,58 Akcji Ułamkowych i 4 akcje zwykłe.

Autor

Eryk Szmyd

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język