xStation 5: Analiza rynku - nastroje, największe zmiany, mapa oraz skaner spółek

  • Platforma
5 minute(s)
Dowiedz się jak korzystać z funkcji platformy xStation5 przy wyznaczaniu trendu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Dzięki poniższej lekcji dowiesz się:

  • Jak rozpoznać nastroje inwestorów panujące na globalnych rynkach
  • Dlaczego skaner spółek  jest jednym z najważniejszych narzędzi platformy xStation 5
  • Jak wyznaczać trend przy wykorzystaniu mapy rynków

Inwestując na rynkach finansowych, dobrze jest posiadać jak najwięcej informacji. Platforma xStation 5 daje traderom realną przewagę w poszukiwaniu oraz identyfikacji potencjalnych okazji inwestycyjnych. W tym poradniku zostały omówione unikalne funkcje platformy xStation 5, które pomogą usprawnić Ci trading.

W zakładce “Analiza rynku” znajdują się takie narzędzia jak Nastroje rynku, Największe zmiany, Skaner spółek oraz Mapa. Zostały one zaprojektowane z myślą, aby dostarczyć inwestorom kluczowych informacji.

Nastroje rynku

Zacznijmy od narzędzia „Nastroje rynku”, śledzące w jaki sposób klienci XTB z całego świata pozycjonują się na różnych instrumentach finansowych. Ponadto pokazuje ono jaki procent inwestorów posiada długie lub krótkie pozycje na poszczególnych walorach.  Filtry służą do wyświetlania aktywów w zależności od ich typu oraz umożliwiają znalezienie konkretnego instrumentu poprzez pasek wyszukiwania.

W dowolnym momencie istnieje również możliwość dokonania transakcji. Wystarczy kliknąć przycisk „Handluj”, co spowoduje uruchomienie okna transakcyjnego.

Największe zmiany

W zakładce „Największe zmiany” wyświetlane są te rynki, na których w wybranym okresie notuje się największe zyski lub straty. W przeciwieństwie do „Nastrojów rynkowych” narzędzie to pokazuje rzeczywiste zyski lub straty danego instrumentu w określonym czasie wyświetlając w prawej kolumnie największych wygranych, a w lewej największych przegranych. Również i tu można zastosować filtry, aby porównać instrumenty tego samego typu oraz zmienić interwał czasowy, śledząc zmiany w skali dnia, tygodnia lub miesiąca.

Jeżeli spojrzeć na okres tygodnia, widać że dolar amerykański wobec meksykańskiego peso stracił najwięcej, bo prawie 5%. Z drugiej strony euro wobec dolara nowozelandzkiego w skali miesiąca zanotowało największy wzrost, bo o aż 4,87%. Jest to również jeden z pomocnych sposobów przy wyznaczaniu kierunku trendu.

Skaner spółek

Zakładka „Skaner spółek” pozwala inwestorowi przefiltrować tysiące spółek, szukając tylko tych spełniających dobrane kryteria pod kątem kapitalizacji rynkowej, EPS, wskaźnika P/E, stopy dywidendy oraz wartości ROE, czy też BETA. Dostępnych jest również wiele innych filtrów, które są dostępne po kliknięciu przycisku „Show more filters”. Po wybraniu filtrów, istnieje możliwość zawężania lub poszerzenia szukanych wartości – lista spółek zostanie automatycznie ograniczona jedynie do tych firm, które spełniają postawione wymagania. Istnieje również możliwość wyszukiwania spółek pochodzących z konkretnego kraju lub branży. Jest to niezwykle użyteczne narzędzie, które ułatwia wyszukanie spółki najlepiej wpisującej się w oczekiwania inwestora. Przykładowo, wyobraźmy sobie, że inwestor chce kupić kontrakt CFD na akcje spółki, która wypłacała dywidendę, generowała solidny wzrost wartości i należy do sektora IT. W teorii, mogłoby to zająć sporo czasu. W praktyce jednak, dzięki funkcjom platformy xStation5, zajmuje to tylko chwilę.

Mapa

Ostatnie z dostępnych narzędzi to „Mapa” pokazująca, które rynki i generowały największe zyski lub straty w różnych okresach. To  narzędzie w odróżnieniu do zakładki „Największe zmiany” kładzie większy nacisk na wizualizację graficzną. Im większe wzrosty notuje dany rynek, tym jego kolor przybiera intensywniejsze odcienie zieleni i jednocześnie im instrument mocniej tanieje, tym przybiera głębsze barwy czerwieni. W tej zakładce można wybierać instrumenty z rynku Forex i rynku akcyjnego, a także różne interwały czasowe, co automatycznie wygeneruje mapę w oparciu o zastosowane filtry.

Sposób prezentacji informacji zmienia się w zależności od klasy aktywów. W przypadku rynku Forex bazowa waluta znajduje się w centralnej części mapy, a instrumenty, wobec których zyskiwała najsilniej są umieszczone po lewej stronie i są zaznaczone kolorem czerwonym. Natomiast waluty, wobec których traciła są umieszczone po prawej stronie i są zaznaczone kolorem zielonym. Przykładowo, patrząc na wycenę dolara amerykańskiego, inwestor od razu widzi, wobec których walut zyskiwał, a wobec których tracił. Jak można wykorzystać to w tradingu? Wyobraźmy sobie, że USD traci trzeci dzień z rzędu wobec JPY. Następnie szybki rzut oka na wykres może pomóc ocenić jak ruchy USDJPY rozwiną się w kolejnych dniach. Mapa pokazuje, że USDJPY znajduje się w trendzie spadkowym i jeżeli potwierdza to wykres, wtedy inwestor staje przed potencjalną okazją do otwarcia pozycji krótkiej.

W przypadku rynku akcji, poszczególne spółki pogrupowane są według branży, przy czym wielkość bloków zależy od kapitalizacji rynkowej. Właśnie z tego powodu blok prezentujący spółkę Apple będzie o wiele większy od bloku Hewlett Packard. Podobnie jak poprzednio, akcje, które najmocniej drożeją są zaznaczone na zielono, a te tracące na czerwono, oczywiście w  zależności od przyjętego interwału czasowego. Klikając na konkretną spółkę pojawi się okienko prezentujące jej wyniki w porównaniu do reszty sektora. Aby zawrzeć transakcję bezpośrednio z poziomu „Mapy”  wystarczy podwójnie kliknąć na wybrany instrument i pojawi się okno transakcyjne.

Należy pamiętać, że analiza rynku opiera się na prawdopodobieństwie i zgodnie z jedną z trzech głównych zasad analizy technicznej, istnieje większa szansa na kontynuację trendu rynkowego niż na jego odwrócenie. Oznacza to, że narzędzie „Największe zmiany” może być wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów identyfikacji tendencji na wykresach, co pomaga szybko i efektywnie podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.