Meta Trader 4: Handel z poziomu wykresu

4 minute(s)

Dowiedz się jakie są najszybsze sposoby otwarcia pozcyji na MT4, jak ustawić domyślny wolument transakcji, jak złożyć zlecenie bezpośrednio z poziomu wykresu

Zacznij inwestować dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Dzięki tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie są najszybsze sposoby otwarcia pozycji na platformie MT4
  • Jak ustawić domyślny wolumen transakcji w MT4
  • Jak złożyć zlecenie bezpośrednio z poziomu wykresu

Platforma handlowa MT4 pozwala na realizację zleceń bezpośrednio z poziomu wykresu, który w danej chwili jest analizowany, umożliwiając szybszą reakcję na dynamiczne ruchy i zmienność instrumentów finansowych.

One-click trading

Najszybszym sposobem na otwarcie pozycji bezpośrednio z poziomu wykresu jest wykorzystanie wbudowanej w MT4 funkcji tradingu jednym kliknięciem (one-click trading). W celu aktywacji narzędzia należy przejść do menu Narzędzia -> Opcje.

W kolejnym kroku, wybieramy zakładkę Handel i zaznaczamy pole trading jednym kliknięciem. Innym sposobem jest wciśnięcie na klawiaturze kombinacji klawiszy alt + t.

Gdy funkcja one-click trading jest już aktywna, inwestor może otwierać pozycje po cenie rynkowej, kupować lub sprzedawać i ustalać wielkość pozycji. Należy pamiętać, że zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast:

W celu uniknięcia przypadkowych kliknięć warto schować wyświetlające się w lewym górnym rogu wykresu okno, zaznaczając ikonę:

Oczywiście istnieje również możliwość otwarcia pozycji poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki bezpośrednio na wykres i wybranie opcji „Handel”, a następnie „Nowe zlecenie”. W oknie nowego zlecenia można dodatkowo ustawić poziomy stop loss i take profit, czy też umieścić zlecenie oczekujące.

Trading jednym kliknięciem jest najlepszą opcją gdy chcemy reagować jak najszybciej – wystarczy wybrać wielkość pozycji i nacisnąć przycisk Buy lub Sell. Nowa pozycja zostanie aktywowana w przeciągu sekundy.

Ustawianie domyślnego wolumenu pozycji

Domyślna wielkość transakcji w MT4 ustawiona jest na 1 lot. Wartość tę można zmienić w opcjach. Wystarczy przejść do zakładki Narzędzia, następnie wybrać pozycję Opcje i pole Handel.

Ustawianie zleceń oczekujących z poziomu wykresu

Zlecenia oczekujące również mogą zostać ustawione bezpośrednio z poziomu wykresu. Wystarczy umieścić kursor na wysokości interesującej nas ceny i otworzyć menu kontekstowe prawym przyciskiem myszki. W zależności od pozycji kursora pojawią się dostępne rodzaje zleceń oczekujących.

W skrócie: Jeżeli menu kontekstowe zostało wywołane nad obecną ceną, możliwe będzie otwarcie zleceń sell limit oraz buy stop. Jeżeli menu kontekstowe uruchomiono pod obecną ceną, do wyboru będą zlecenia buy limit oraz sell stop.

Modyfikacja zleceń oczekujących na wykresie

Po otwarciu zlecenia oczekującego, inwestor ma możliwość jego modyfikacji z poziomu wykresu.

W celu ustalenia wartości SL i TP wystarczy przeciągnąć kursor w górę lub w dół, klikając wcześniej lewym przyciskiem myszy na poziomie otwartego zlecenia. W trakcie przeciągania poziomego poziomu pojawi się dodatkowa informacja o potencjalnej stracie lub zysku w związku z przesunięciem poziomu.

W celu modyfikacji ustawionych już poziomów SL/TP wystarczy kliknąć na nie lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć linię w górę lub w dół. Nowy poziom aktywuje się automatycznie.

Przy zastosowaniu dokładnie tej samej metody można modyfikować poziomy zleceń oczekujących. Przesuwając linię ceny zmianie ulega całe zlecenie oczekujące – zarówno punkt aktywacji, jak i poziom stop loss.

Co więcej istnieje możliwość zmiany lub zamknięcia pozycji bezpośrednio z wykresu, jak i aktywowania trailing stopa. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na linię zlecenia i skorzystać z menu kontekstowego, które pojawi się na wykresie.

Zarządzanie zleceniami oczekującymi działa na dokładnie tych samych zasadach. Klikając prawym przyciskiem myszki na linię zlecenia oczekującego pojawi się menu kontekstowe.

Jak widać, okno wykresu w platformie MT4 nie bez powodu jest głównym oknem całej platformy. Pozwala nie tylko na przeprowadzenie analizy technicznej, ale i na jednoczesne ustawianie oraz zarządzanie pozycjami. Dobra znajomość tych funkcji na pewno przyda się w codziennej pracy tradera.

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.