Inwestowanie w ETF - poradnik dla początkujących

Czas czytania: 21 minut(y)
ETF ręka dłoń mężczyzna w garniturze
Inwestowanie w fundusze ETF to popularny wybór wielu inwestorów - również z Polski. Trudno się temu dziwić - fundusze ETF oferują prostą, elastyczną, i wydajną możliwość budowania portfela inwestycyjnego złożonego z wielu klas aktywów, takich jak akcje poszczególnych spółek giełdowych, całe indeksy akcji, surowce czy metale szlachetne. W tym artykule wyjaśnimy czym są fundusze ETF, pokażemy ich wady oraz zalety a także przedstawimy kilka wskazówek, które pomogą Ci w wyborze najbardziej odpowiednich dla Twoich celów inwestycyjnych instrumentów finansowych.
Działamy od
2002
Nasi klienci
1 milion+
Instrumenty
6300+

Inwestowanie w fundusze ETF to popularny wybór wielu inwestorów - również z Polski. Trudno się temu dziwić - fundusze ETF oferują prostą, elastyczną, i wydajną możliwość budowania portfela inwestycyjnego złożonego z wielu klas aktywów, takich jak akcje poszczególnych spółek giełdowych, całe indeksy akcji, surowce czy metale szlachetne. W tym artykule wyjaśnimy czym są fundusze ETF, pokażemy ich wady oraz zalety a także przedstawimy kilka wskazówek, które pomogą Ci w wyborze najbardziej odpowiednich dla Twoich celów inwestycyjnych instrumentów finansowych.

Kluczowe wnioski

 • Inwestowanie w fundusze ETF zapewnia inwestorom niskie koszty, płynność i dywersyfikację.
 • Jak każda inwestycja, inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem i choć historycznie stopy zwrotu z wielu funduszy były dodatnie, nie można na tej podstawie prognozować przyszłych ich wyników.
 • W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF pozwalają uzyskać zadowalający poziom dywersyfikacji, elastyczności, oraz zwiększonej efektywności podatkowej inwestycji.
 • Maksymalizacja zysków z inwestycji w ETF możliwa jest przy zachowaniu długoterminowej perspektywy inwestycyjnej oraz odpowiednim równoważeniu portfela inwestycyjnego.
 • Należy pamiętać, że wiele zależy również od momentu dokonania inwestycji. Czasem lepszym pomysłem jest regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot, niż próba kupna “w dołku” lub sprzedaży “na szczytach”. 

Co to jest ETF?

businessman pracujący na laptopie graf z wykresem słupkowym i wartościamiETF (ang. Exchange-Traded Fund) to notowany na giełdzie fundusz umożliwiający uzyskanie ekspozycji na szereg aktywów lub rynków takich jak akcje, indeksy giełdowe, surowce, metale szlachetne czy nawet kryptowaluty. Inwestowanie w fundusze ETF posiada jednak szereg korzyści nad innymi formami inwestowania - w tym, m.in. niskie koszty czy możliwość dywersyfikacji swojej inwestycji. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ETF charakteryzuje się zwiększoną płynnością - jednostki uczestnictwa funduszu ETF można bowiem kupować i sprzedawać na giełdzie, podobnie jak akcje spółek giełdowych. Dodatkowo, niektóre fundusze ETF cyklicznie dzielą się ze swoimi inwestorami dywidendami z posiadanych akcji. Sprawia to, że fundusze ETF mogą stanowić całość lub doskonałe uzupełnienie portfela inwestycyjnego zarówno dla początkujących jak i doświadczonych inwestorów.  

Przed rozpoczęciem przygody z funduszami ETF warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tych instrumentów oraz korzyściami płynącymi z inwestowania w fundusze ETF.

Jak inwestować w ETF?

Inwestowanie w fundusze ETF jest jedną z bardziej wygodnych opcji handlowych i niewiele różni się od inwestowania w akcje pojedynczych spółek. Fundusze ETF są bowiem przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, co oznacza, że jednostki uczestnictwa funduszu ETF można swobodnie kupować i sprzedawać w trakcie trwania sesji giełdowej. Wartość funduszu, a przez to również cena jednostki uczestnictwa określana jest przez wartość aktywów bazowych będących w posiadaniu danego funduszu ETF. Niektóre fundusze ETF są zarządzane w sposób pasywny, co oznacza, że podstawowym celem zarządzających jest jak najwierniejsze odwzorowanie stopy zwrotu aktywa bazowego funduszu (np. indeksu giełdowego lub złota). Istnieją również aktywnie zarządzane fundusze ETF, których celem jest osiągnięcie wyników lepszych niż rynek. 

Aby zacząć inwestować w ETF należy w pierwszej kolejności otworzyć konto maklerskie. Następnie warto określić własne preferencje i cele inwestycyjne oraz dokładnie przeanalizować odpowiadające im opcje. Dzięki wbudowanemu w platformę xStation 5 Skanerowi ETF - również ten proces nie powinien przysporzyć kłopotu inwestorom. Poziom kosztów, historyczne stopy zwrotu, rating czy ocenę ryzyka wybranego funduszu ETF można sprawdzić bezpośrednio na platformie XTB. Wbudowane filtry umożliwiają również selekcję funduszy ETF na podstawie klasy, regionu, czy kapitalizacji. Platformę xStation 5 można przetestować bez ryzyka za pomocą bezpłatnego konta treningowego. 

Zalety inwestowania w ETF

Inwestowanie w fundusze ETF wiąże się z szeregiem korzyści, do których zaliczyć można niższe opłaty, większą efektywność podatkową czy możliwość dokonywania transakcji w dowolnym momencie w trakcie sesji giełdowej. W porównaniu do funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF charakteryzują się niższymi  wskaźniki kosztów całkowitych (TER), co czyni je atrakcyjną i bardziej opłacalną opcją inwestycyjną dla wielu inwestorów. Fundusze ETF inwestując w dziesiątki, a czasem nawet setki lub tysiące różnych aktywów zapewniają również wystarczający poziom dywersyfikacji, co pozwala na minimalizację ogólnego poziomu ryzyka inwestycji.

byk trend wzrostowy słupki giełdoweNiektóre fundusze ETF naśladują ruchy wybranego aktywa (np. indeksu giełdowego takiego jak S&P 500) poprzez utrzymywanie koszyka aktywów reprezentujących indeks bazowy. Taki fundusz ETF będzie posiadał portfel akcji spółek wchodzących w skład indeksu, co pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na rynek akcji bez konieczności kupowania akcji pojedynczych spółek.

Wall Street Bear Watching Stock Market Graph Chart Panic Praying Crash Crisis Money Loss Wall Street trading loss volatile funds short sellJedną z głównych zalet inwestowania w ETF jest relatywnie niski koszt. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF charakteryzują się niskim wskaźnikiem kosztów całkowitych. Wynika to z faktu, że są one zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej wydajne pod względem sposobu zarządzania i obrotu. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF charakteryzują się mniejszym poziomem dystrybucji zysków kapitałowych, co zmniejsza obciążenie podatkowe inwestorów.

Kolejną zaletą inwestowania w fundusze ETF jest elastyczność. Jednostki uczestnictwa ETF mogą być kupowane i sprzedawane w ciągu sesji giełdowej, podobnie jak akcje pojedynczych spółek. Zapewnia to inwestorom większą kontrolę nad swoimi inwestycjami i umożliwia szybką reakcję na zmiany rynkowe. Do zalet inwestowania w ETF zaliczyć należy również dywersyfikację inwestycji. Ze względu na fakt, że fundusze ETF śledzą różne instrumenty, na przykład określony indeks, posiadają one zdywersyfikowany portfel aktywów. Na przykład fundusz ETF śledzący indeks S&P 500 będzie posiadał portfel akcji 500 różnych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Taka dywersyfikacja może pomóc zmniejszyć ryzyko i zapewnić bardziej stabilne stopy zwrotu na przestrzeni lat.

Fundusz ETF, fundusz inwestycyjny czy akcje - co wybrać?

Fundusze ETF (ang. Exchange-Traded Funds) zapewniają inwestorom unikalny zestaw korzyści, ponieważ łączą w sobie zalety dywersyfikacji, które można znaleźć w funduszach inwestycyjnych, z elastycznością zakupu i sprzedaży akcji poszczególnych spółek. Inwestowanie w fundusze ETF nie tylko zapewnia powyższe, ale także wiąże się z oszczędnościami ze względu na zwiększoną efektywnością podatkową i większą swobodę w zarządzaniu własnym portfelem inwestycyjnym.

Porównajmy, jak fundusze ETF wypadają w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi lub bezpośrednią inwestycją w akcje pojedynczych spółek - po pierwsze, ze względu na ich odrębną strukturę, koszty związane z posiadaniem ETF są stosunkowo niskie niż te dotyczące tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Po drugie, fundusze ETF ze względu na swoją budowę zapewniają ekspozycję na dziesiątki, setki lub nawet tysiące akcji - zakup jednostki ETF wiązać się będzie z mniejszą ilością pracy oraz zdecydowanie niższymi kosztami niż próba samodzielnego stworzenia zdywersyfikowanego portfela złożonego z wielu akcji pojedynczych spółek. 

ETF a tradycyjne fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne i fundusze ETF to popularne narzędzia, które mogą pomóc inwestorom w budowie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Kluczowe różnice między nimi obejmują koszty, strukturę obrotu, efektywność podatkową oraz styl zarządzania. Fundusze ETF wiążą się zazwyczaj z wyraźnie niższymi kosztami zarządzania, a jednostki uczestnictwa takiego funduszu można kupić lub sprzedać w trakcie trwania sesji giełdowej. Jednostki funduszy inwestycyjnych można nabyć najwcześniej w kolejnym dniu wyceny następującym po zaksięgowaniu środków na rachunku funduszu. Ze względu na to, że transakcje jednostkami funduszu ETF odbywają się na giełdzie, a nie poprzez emisję lub umorzenie udziałów przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - fundusze ETF są również bardziej efektywne podatkowo. Co więcej, tradycyjne fundusze inwestycyjne mogą być zarządzane w sposób pasywny lub aktywny, co będzie determinować ogólny koszt związany z inwestycją. Fundusze ETF w przeważającej większości zarządzane są pasywnie, co znacznie obniża koszty związane z inwestycją przy jednoczesnym ograniczeniu zarówno poziomu zmienności inwestycji, jak i osiąganych stóp zwrotu.

ETF a akcje pojedynczych spółek

Inaczej niż w przypadku pojedynczych akcji, które zapewniają ekspozycję na jedną konkretną spółkę giełdową, inwestowanie w fundusze ETF pozwala uzyskać korzyści płynące z dywersyfikacji. Fundusz ETF umożliwia inwestorom dostęp do koszyka aktywów, a nie tylko do jednej spółki, obniżając w ten sposób ryzyko związane z inwestycją w pojedyncze akcje. W porównaniu do akcji, inwestowanie w fundusze ETF oferuje dodatkowe korzyści, takie jak:

 • Niższy poziom kosztów - fundusze ETF charakteryzują się niskim poziomem kosztów, a niektóre platformy inwestycyjne umożliwiają inwestowanie w ETF bez wysokich prowizji, co pozwala zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych;
 • Wysoka płynność - ze względu na fakt, że fundusze ETF notowane są na giełdzie, ich jednostki uczestnictwa można łatwiej i szybciej kupować i sprzedawać;
 • Korzyści podatkowe - reinwestowane dochody wypłacane w ramach ETF mogą być traktowane jako odroczone do momentu zbycia jednostek funduszu. Z drugiej strony ważne jest jednak, aby w przypadku inwestycji w ETF nie oczekiwać identycznych zwrotów, które wynikałyby z inwestycji w aktywo bazowe, ponieważ koszyki aktywów mają tendencję do większej zmienności.

Inwestowanie w ETF - właściwy wybór dla inwestora?

Inwestowanie w fundusze ETF może być dobrym pomysłem dla inwestorów, którzy szukają okazji do długoterminowej ekspozycji na określony rynek. Co więcej, z danych wynika, że inwestorzy, którzy utrzymują swoje inwestycje przez dłuższy czas, mają większe szanse na lepsze zyski. Jednak inwestowanie w ETF - jak każda inwestycja - również wiąże się z ryzykiem.

Jeśli rozważasz inwestowanie w fundusze ETF, istnieje kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci zacząć. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie własnej analizy i badań. Przyjrzyj się historycznym stopom zwrotu większości funduszy ETF, ich wskaźnikom kosztów całkowitych (TER) i komponentom. Weź pod uwagę własne cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, aby określić, czy wybrany ETF dobrze pasuje do Twoich preferencji.

Po przeprowadzeniu analiz, ważnym krokiem jest wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej. Na korzyść XTB przemawia m.in. wygodna i prosta w obsłudze platforma inwestycyjna, szeroka oferta funduszy ETF oraz brak prowizji za inwestowanie w prawdziwe akcje i ETF do kwoty obrotu 100 000 EUR miesięcznie (transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Może mieć zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania.).

White dice with dark capital letters on the table, arranged to the word "Investment". Business, wealth and shareholder concept

Inwestowanie w ETF zapewnia również zadowalający poziom dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Choć wiele pojedynczych funduszy ETF jest już odpowiednio zdywersyfikowanych, uwzględnienie w portfelu ETF-ów dających ekspozycję na różne sektory czy klasy aktywów zdecydowanie zwiększy poziom jego dywersyfikacji. Portfel złożony z kilku różnych funduszy ETF będzie charakteryzował się mniejszym ryzykiem niż ten złożony wyłącznie z akcji pojedynczych spółek.

Kluczowym jest również monitorowanie swoich inwestycji. Dzięki możliwości szybkiej sprzedaży lub kupna funduszy ETF w trakcie sesji giełdowej, inwestor ma możliwość reakcji na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, co może w efekcie doprowadzić do uzyskania wyższej stopy zwrotu z inwestycji.

Inwestując w fundusze ETF warto pozostać cierpliwym. Warto rozpatrywać fundusze ETF pod kątem inwestycji długoterminowej i nie podejmować pochopnych decyzji w oparciu o krótkoterminowe wahania rynkowe.

CFD na ETF: ciekawa alternatywa dla aktywnych inwestorów

CFD - contract for difference text inside the magnifier. Magnifying glass on white background

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć inwestowanie w kontrakty CFD na fundusze ETF:

 • Dywersyfikacja: Podobnie jak same fundusze ETF, kontrakty CFD na ETF również zapewniają ekspozycję na zdywersyfikowany portfel aktywów, ponieważ fundusze ETF zazwyczaj składają się z akcji wielu spółek lub innych aktywów bazowych. 
 • Elastyczność: Kontrakty CFD na ETF są instrumentami pochodnymi, które wymagają depozytu zabezpieczającego. Ten jednak sięga określonego procentu całkowitej wartości transakcji. Oznacza to, że wykorzystując kontrakty CFD na ETF, inwestor jest w stanie uzyskać większą ekspozycję na aktywo bazowe niż przy braku wykorzystania instrumentu pochodnego. Zapewnia to wysoką elastyczność inwestycji i pozwala uzyskać określoną ekspozycję na rynek również tym inwestorom, którzy dysponują relatywnie niskim kapitałem.
 • Handel lewarowany: Kontrakty CFD na ETF to również instrumenty lewarowane, co oznacza, że inwestor je wykorzystujący może potencjalnie osiągnąć wyższe zyski (lub straty) wykorzystując do inwestycji środki pożyczone od brokera. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, a inwestor pragnący inwestować w kontrakty CFD powinien wcześniej dokładnie poznać mechanizm działania tych instrumentów. 
 • Niższe koszty: Kontrakty CFD na fundusze ETF często charakteryzują się niższymi kosztami transakcyjnymi niż bazowe fundusze ETF, co może pomóc obniżyć ogólne koszty handlowe.

Oczywiście należy pamiętać, że handel kontraktami CFD na ETF wiąże się z ryzykiem i może nie być odpowiedni dla każdego inwestora. Ważnym jest, aby przed wykorzystaniem CFD inwestor dokładnie zapoznał się z zasadami działania tych instrumentów oraz zrozumiał potencjalne ryzyko oraz korzyści płynące z ich wykorzystania.

Typy funduszy ETF

W przypadku zdywersyfikowanych inwestycji do wyboru jest szereg funduszy ETF. Obejmują one fundusze dające ekspozycję na akcje, obligacje, surowce i inne aktywa, które można wykorzystać do skonstruowania portfela inwestycyjnego dostosowanego do własnych celów. 

Poniżej prezentujemy krótkie opisy poszczególnych typów funduszy ETF, które można znaleźć w ofercie XTB. Uwzględnienie ich w swoim portfelu inwestycyjnym pozwoli na stworzenie równowagi pomiędzy ryzykiem, a stopą zwrotu w zakresie inwestycji dokonywanych za pośrednictwem tych instrumentów.

Exchange Traded Fund ETF acronym and the chart through magnifying glass on orange background

Akcyjne fundusze ETF

Akcyjne fundusze ETF to doskonały sposób na uzyskanie szerokiej ekspozycji na rynek akcji. Fundusze te są często projektowane w oparciu o indeksy giełdowe takie jak S&P 500 czy Nasdaq-100, oferując inwestorom możliwość inwestowania w najbardziej rozpoznawalne spółki giełdowe w Ameryce. 

Inwestowanie za pośrednictwem akcyjnych funduszy ETF może być opłacalne i wydajne w porównaniu z aktywnie zarządzanymi inwestycjami. Wykorzystanie akcyjnych funduszy ETF zapewni nie tylko wyższy poziom dywersyfikacji inwestycji, ale także niższy (w porównaniu z zakupem akcji pojedynczych spółek) koszt. Tego typu fundusze zapewniają dostęp do akcji tysięcy spółek notowanych na dziesiątkach rynków, co pozwala dostosować inwestycje do konkretnych celów finansowych i tolerancji na ryzyko.

Obligacyjne fundusze ETF

Dla inwestorów poszukujących bardziej konserwatywnego podejścia lub tych, którzy pragną uzyskać stały strumień dochodów, obligacyjne fundusze ETF mogą służyć jako doskonałe uzupełnienie ich portfela. Fundusze te oparte są najczęściej o obligacje rządów państw rozwiniętych lub dużych korporacji, co zapewnia niższy niż w przypadku akcji spółek giełdowych poziom zmienności przy jednocześnie regularnych wpływach z inwestycji. Obligacyjne fundusze ETF mogą bowiem wypłacać odsetki otrzymywane z posiadanych obligacji, co jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących długoterminowych inwestycji zapewniających stały dochód.

Surowcowe fundusze ETF

W ofercie XTB można znaleźć również surowcowe fundusze ETF zapewniające ekspozycję na takie aktywa jak złoto, ropa naftowa czy produkty rolne. Oferują one alternatywny sposób dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, zapewniają jednocześnie potencjalną ochronę przed inflacją. Jednocześnie, obligacyjne fundusze ETF są często wybierane przez inwestorów poszukujących długoterminowej ekspozycji na wybrane instrumenty rynku surowcowego. 

Surowcowe fundusze ETF mogą być doskonałym narzędziem do zabezpieczania się przed wzrostem cen, ponieważ ceny surowców mają tendencję do wzrostu, gdy wartość waluty krajowej słabnie. Zapewniają one również doskonałą dywersyfikację portfela, ponieważ ceny surowców zazwyczaj poruszają się niezależnie względem cen na rynkach akcji lub obligacji.

Specjalistyczne fundusze ETF

Strategie inwestycyjne zakładające zrównoważone inwestowanie, hedging walutowy lub ekspozycję na określony kraj, mogą być wykonane za pośrednictwem specjalistycznych funduszy ETF. Takie fundusze zapewniają ekspozycję na określone segmenty rynku i są w stanie zadowolić nawet najbardziej wybrednego inwestora. Chcesz skorzystać na trwającej transformacji energetycznej? Wybierz specjalistyczny fundusz ETF, który zapewni Ci ekspozycję nie tylko na akcje największych producentów samochodów elektrycznych i baterii, ale również akcje spółek wydobywających metale ziem rzadkich wykorzystywanych w procesie produkcji paneli fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych. Niemniej jednak, przed inwestycją w każdy fundusz ETF należy przeprowadzić dokładną analizę jego komponentów oraz innych charakterystyk takich jak m.in. wskaźnik kosztów całkowitych (TER).

Jak inwestować w fundusze ETF?

wooden cube with ETF text , Exchange Traded Fund, increasing graph and icon on world map background including copy spaceAby rozpocząć inwestowanie w fundusze ETF, należy wykonać kilka prostych kroków: otworzyć rachunek maklerski, określić własne cele inwestycyjne oraz poziom awersji na ryzyko a także dokładnie przeanalizować wybrane fundusze Po podjęciu wszystkich tych kroków, możesz zacząć inwestować w fundusze ETF.

Otwórz rachunek w XTB i wykorzystaj możliwości platformy transakcyjnej xStation 5.

Analiza i selekcja funduszy ETF

Po otwarciu rachunku maklerskiego nadszedł czas, aby wybrać fundusze ETF, które odpowiadają Twoim celom inwestycyjnym i tolerancji na ryzyko. Dzięki dostępnym na platformie xStation 5 filtrom bez trudu wyselekcjonujesz interesujące Cię fundusze na podstawie wskaźnika kosztów całkowitych, historycznej stopy zwrotu czy klasy samego funduszu. Warto rozważyć również sprawdzenie wolumenu obrotu, który świadczy o poziomie płynności wybranego funduszu. Ważne jest również, aby sprawdzić, jaki rodzaj aktywów bazowych reprezentują, jakie strategie stosuje oraz czy dany fundusz ETF zarządzany jest w sposób aktywny czy pasywny. Warto również dokładnie przeanalizować historyczne stopy zwrotu osiągnięte przez interesujący nas fundusz ETF, mając jednak na uwadze fakt, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są żadnym gwarantem przyszłych wyników. Mogą one jednak stanowić cenną wskazówkę dotyczącą tego jak wybrany ETF radził sobie dotychczas.

Zakup wybranego ETF

Po analizie i doborze najbardziej odpowiadających Twoim potrzebom funduszy ETF nadszedł czas, aby przejść do realizacji transakcji. Podobnie jak w przypadku akcji pojedynczych spółek, jednostki uczestnictwa ETF możesz kupować lub sprzedawać w dowolnym momencie podczas sesji giełdowej.

Przed sfinalizowaniem transakcji zakupu funduszu ETF należy wziąć pod uwagę różne dostępne typy zleceń, takie jak: Zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem ceny, zlecenia stop oraz zlecenia stop-limit, które dają inwestorom możliwość zakupu po pożądanych cenach i pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie potencjalnym ryzykiem.

Oprócz tego zaleca się również, aby inwestorzy pamiętali o powiązanych kosztach, które mogą powstać w wyniku realizacji tych transakcji, takich jak opłaty pobierane przez firmy maklerskie, koszty spreadu (różnicy) pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży, czy ewentualnych kosztach związanych z przewalutowaniem ponieważ mają one pewien wpływ na ostateczną stopę zwrotu uzyskaną podczas inwestycji w fundusz ETF.

Najlepsze fundusze ETF dla początkujących

business brainstorm strategy ideas sharing hand paper document chart analysis close up,business people teamwork consult organize big data summary together conference meeting officeJak już niejednokrotnie wspomnieliśmy, fundusze ETF mogą być odpowiednim instrumentem także dla początkujących inwestorów, którzy nie posiadają doświadczenia w inwestowaniu. Indeksowe fundusze ETF, które śledzą indeksy szerokiego rynku lub wybrane branże i sektory pozwalają w prosty sposób uzyskać ekspozycję na rynek akcji. Inwestor kupujący taki ETF nie musi martwić się o poziom dywersyfikacji swojej inwestycji, a koszty związane z zakupem i utrzymaniem pozycji w takim ETF zazwyczaj nie są wysokie. 

Przyjrzyjmy się bliżej funduszom ETF, które mogą najlepiej odpowiadać potrzebom początkujących inwestorów.

Niskokosztowe indeksowe fundusze ETF

Tanie indeksowe fundusze ETF to świetny sposób na uzyskanie szerokiej ekspozycji na rynek akcji przy minimalnych kosztach. Fundusze ETF często śledzą najważniejsze indeksy giełdowe, takie jak S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average, oferując opłacalny sposób inwestowania w zdywersyfikowane portfele akcji. Inwestowanie w niskokosztowe fundusze indeksowe może zapewnić długoterminowy potencjał wzrostu wartości portfela inwestycyjnego przy rozsądnym poziomie kosztów, co jest zaletą, której żaden inwestor nie chciałby przegapić!

Sektorowe i branżowe fundusze ETF

Sektorowe i branżowe fundusze ETF oferują inwestorom potencjał wyższych zwrotów przy jednoczesnym zachowaniu korzyści z dywersyfikacji. Na platformie inwestycyjnej XTB znajdziesz szeroki wybór funduszy ETF, które pomogą Ci uzyskać ekspozycję na szereg różnych sektorów i branż. Poniżej znajdziesz kilka popularnych funduszy ETF tego typu:

 1. Sektor technologiczny: Wierzysz w potencjał firm technologicznych? Chcesz uzyskać ekspozycję na akcje spółek odpowiedzialnych za najbardziej perspektywiczne technologie? Sprawdź iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS (IUIT.UK) lub iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS (SX8PEX.DE), które Ci to umożliwią!
 2. Sektor energetyczny: Transformacja energetyczna przyspiesza i spółki z tego sektora coraz częściej stają się obiektem zainteresowania inwestorów. Jeśli chcesz uzyskać ekspozycję na zdywersyfikowany portfel akcji spółek energetycznych sprawdź iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK) lub Invesco Solar Energy UCITS (RAYS.UK). 
 3. Sektor finansowy: Aby uzyskać ekspozycję na sektor finansowy, rozważ iShares S&P 500 Financials Sector (IUFS.UK) lub SPDR MSCI Europe Financials UCITS (STZ.FR), które Ci to umożliwią. 

Włączając powyższe fundusze ETF do portfela inwestycyjnego, możesz dostosować swoje inwestycje do własnych perspektyw i utrzymać dobrze zbilansowaną ekspozycję na określone sektory. W ofercie XTB znajdziesz kilkaset funduszy ETF z całego świata, które pozwolą Ci uzyskać ekspozycję na szereg rynków, sektorów i branż oraz dostosować inwestycje do własnych potrzeb.

Inwestowanie w ETF - wskazówki dla początkujących

Stock exchange trading data and financial investment. Person using online trading interface with charts and statistics on VR computer screen to analyse ETF and ticker price evolution. Sell or buyInwestując w fundusze ETF warto mieć długoterminową perspektywę inwestycyjną, by w razie potrzeby móc odpowiednio dostosowywać swój portfel. W ten sposób można zarówno zmaksymalizować zyski jak i zminimalizować ryzyko inwestycji. Poniżej znaleźć można kilka wskazówek dla początkujących, którzy chcieliby rozpocząć inwestowanie w ETF:

Długoterminowy horyzont inwestycyjny

Długoterminowy horyzont inwestycyjny jest przydatny nie tylko w określeniu najbardziej odpowiadających inwestorowi instrumentów, ale pomaga on również osiągać wyższe stopy zwrotu. W jaki sposób? Rynki (a zwłaszcza rynki akcji) mają tendencję do wzrostu wartości wraz z czasem. Mowa tu jednak o latach, czy nawet dekadach, w trakcie których nasze pieniądze mogą swobodnie pracować. Inwestowanie w fundusze ETF jest dobrym wyborem dla niemal każdego typu inwestora, jednak najwięcej na tych inwestycjach mogą osiągnąć inwestorzy długoterminowi, którzy nie przykładają większej uwagi do krótkotrwałych fluktuacji cenowych. Skupienie się na długoterminowym celu oraz dostosowanie do niego własnej strategii inwestycyjnej jest kluczowe.

Rebalancing portfolio

Various types of financial and investment products in the Bond market. i.e. REITs, ETFs, bonds, stocks. Sustainable portfolio management, long term wealth management with risk diversification conceptOkresowe równoważenie inwestycji w ETF (rebalancing), które polega na przywróceniu kompozycji portfela inwestycyjnego do początkowego (lub bardziej optymalnego) poziomu również jest kluczowym aspektem udanej inwestycji. W miarę upływu czasu i zachodzenia kolejnych zmian na rynku, może się okazać, że nasz portfel nie odzwierciedla już alokacji aktywów zamierzonej przy jego pierwszej konfiguracji, co może prowadzić do wzrostu ogólnego poziomu ryzyka lub zmniejszeniu potencjalnej stopy zwrotu z portfela. Regularne rebalansowanie portfela inwestycyjnego (np. raz lub dwa razy do roku) pozwoli zminimalizować negatywne skutki nieprzewidywalnych wahań rynkowych.

Efektywność podatkowa

Inwestowanie w fundusze ETF posiada pewne przewagi nad inwestowaniem w akcje pojedynczych spółek również w kwestiach podatkowych. Inwestując w fundusze ETF inwestor nadal jest zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem i zapłacenia należnego mu podatku, jednak wszelkie zmiany w kompozycji portfela aktywów samego funduszu takiego obowiązku już nie będą generować. Co więcej, zobowiązanie podatkowe inwestora będzie mieć miejsce dopiero w momencie sprzedaży posiadanych jednostek funduszu ETF, co tym bardziej faworyzuje długoterminowy charakter inwestycji w ETF.

Podsumowanie

Inwestowanie w fundusze ETF pozwala uzyskać ekspozycję na szereg rynków, branż i sektorów - często bardzo specjalistycznych. Inwestując w ETF, inwestor ma pewność, że alokuje swoje środki w dobrze zdywersyfikowane instrumenty, które mogą generować regularny dochód w postaci dywidend. Szeroka oferta funduszy ETF pozwala inwestorom dostosować skład własnego portfela inwestycyjnego do indywidualnych potrzeb, a jego regularne rebalansowanie minimalizuje negatywne efekty zmian jakie zachodzą na rynkach. 

Fundusze ETF to instrumenty odpowiednie dla każdego typu inwestora, choć najczęściej wykorzystywane są one przez inwestorów długoterminowych. Niemniej jednak, dzięki CFD na ETF również inwestorzy o krótszym horyzoncie inwestycyjnym mogą efektywnie inwestować w fundusze ETF, wykorzystując krótkoterminowe wahania ich wyceny. Aby zacząć inwestowanie w ETF wystarczy założyć konto w dowolnym domu maklerskim lub platformie inwestycyjnej (np. XTB), przeprowadzić odpowiednią analizę i badania oraz wytypować fundusze najbardziej odpowiadające naszym celom inwestycyjnym. Dzięki ofercie 0% w XTB, inwestor może kupić jednostki funduszu ETF nie płacąc przy tym prowizji*, co z kolei przekłada się na zwiększoną efektywność całej inwestycji.

FAQ

ETF (ang. Exchange-Traded Fund), to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który posiada zdywersyfikowany portfel aktywów, takich jak akcje, obligacje czy surowce. Fundusze ETF, podobnie jak akcje pojedynczych spółek, są przedmiotem obrotu na giełdach i zostały zaprojektowane w celu śledzenia wyników określonego indeksu lub portfela aktywów.

Inwestowanie w fundusze ETF może być dobrym pomysłem jeżeli poszukujesz zdywersyfikowanej opcji inwestycyjnej o relatywnie niskim profilu ryzyka oraz niskim kosztom. Fundusze ETF często wybierane są przez inwestorów długoterminowych, którzy poszukują atrakcyjnej metody uzyskania ekspozycji na wybrane rynki czy sektory gospodarki. Dzięki mniejszym niż w przypadku innych rodzajów inwestycji wymaganiom finansowym, inwestowanie w ETF jest bardzo elastycznym sposobem inwestowania. Jakkolwiek, należy pamiętać, że inwestowanie w ETF może nie tylko przynieść zyski ale również wiąże się z ryzykiem utraty środków. Przed dokonaniem transakcji warto przeprowadzić dokładne badania oraz analizy, a także jasno określić własny cel inwestycyjny oraz tolerancję na ryzyko.

Inwestowanie w ETF oferuje szereg korzyści takich jak relatywnie niskie koszty, efektywność podatkową, elastyczność i dywersyfikację inwestycji. Fundusze ETF są odpowiednim instrumentem dla inwestorów na każdym poziomie zaawansowania, ponieważ charakteryzują się relatywnie niskim ryzykiem oraz pozwalają uzyskać ekspozycję na szereg różnych rynków i sektorów gospodarki.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem inwestowania dokładnie ocenić własne umiejętności oraz zbadać własne cele i potrzeby finansowe. Inwestowanie w fundusze ETF warto rozpocząć od analizy oferty danego brokera oraz wyselekcjonowania za pomocą właściwych filtrów interesujących nas funduszy. Kluczowym jest, aby regularnie rebalansować swój portfel inwestycyjny, co pomoże upewnić się, że generuje on maksymalną stopę zwrotu.

Jak w przypadku każdej inwestycji, również inwestycja w ETF niesie ze sobą pewne ryzyko. Wycena funduszu może spaść w reakcji na zmianę sentymentu inwestorów, pogarszającą się sytuację makroekonomiczną lub nieprzewidziane zmiany geopolityczne. Ważnym jest, aby inwestować jedynie te środki, na utratę których możemy sobie pozwolić.

W ofercie XTB znaleźć można pełną paletę funduszy ETF, zaczynając od niskokosztowych funduszy akcyjnych, poprzez fundusze sektorowe czy ETF pozwalające uzyskać ekspozycję na rynek surowców. Wszystkie dostępne fundusze ETF znaleźć można w wyszukiwarce instrumentów dostępnej na stronie XTB.

Tak, fundusze ETF mogą być odpowiednim instrumentem dla inwestora długoterminowego. Inwestowanie w ETF pozwala uzyskać ekspozycję na szereg rynków i sektorów, a korzyści podatkowe z nim związane sprawiają, że jest to często wybierana forma inwestycji.

Autor

Gaia Zerbola

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język