Jak wybrać brokera Forex?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)
Wybór odpowiedniego brokera Forex to niełatwa decyzja. W tym artykule podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę przy wyborze brokera Forex.
  • Forex jest największym rynkiem, gdzie dzienny obrót przekracza 5 billionów dolarów
  • To największy na świecie rynek finansowy
  • Rynek OTC oznacza, że nie ma jednostki, która nadzoruje obrót na tym rynku

Są to tylko niektóre powody, dlaczego wybór brokera Forex to trudna decyzja i nie jest koniecznie łatwa. Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera Forex?

Jak wybrać brokera Forex - poradnik krok po kroku

Czy Broker jest regulowany?

Każdy renomowany broker jest regulowany w kraju swojej działalności lub przez innego głównego regulatora. Brokerzy często przyciągają uwagę poprzez atrakcyjną stronę i interesujące promocje, ale trading na Forex jest związany z inwestowaniem Twoich środków! Dlatego kluczowe jest, aby Twoje środki były bezpieczne, a co za tym idzie, broker powinien być regulowany.

Czy łatwo jest zdeponować i wypłacić środki?

To bardzo ważne dla traderów, aby wiedzieć, czy mogą wpłacić i wypłacić środki w dowolnym czasie i czy nie są związani z brokerem żadnymi dodatkowym ograniczeniami. Metody wpłaty powinny być zróżnicowane i dawać więcej możliwości poza zwykłym przelewem środków. Wypłaty powinny być możliwe bez konieczności kontaktowania się z brokerem telefonicznie lub mailowo. Wpłaty i wypłaty środków powinny być nie tylko proste, ale również bardzo szybko wykonywane przez Twojego brokera. Jeśli nie jesteś pewien co do wypłat środków, dobrym rozwiązaniem jest przetestowanie brokera poprzez wpłatę mniejszej kwoty i dokonanie próby wypłaty środków. Dzięki temu łatwo zbadasz, jak szybko dokonywane są wypłaty oraz, czy warto wpłacać większą kwotę.

Czy koszty transakcyjne są transparentne?

Gdy wybieramy brokera, bardzo ważne jest, aby zrozumieć wszystkie koszty związane bezpośrednio z inwestowaniem oraz wpłatą i wypłatą środków. Kluczowe jest, aby broker miał specjalną sekcję na stronie, która odnosi się do wszystkich kosztów, które może ponieść klient, dzięki czemu nic nie będzie dla niego niespodzianką.

Czy otrzymasz wsparcie 24 godziny dziennie i 5 dni w tygodniu?

Inwestowanie może być bardzo samotnym zajęciem, jednak traderzy mogą potrzebować pomocy i wsparcia, dlatego to bardzo istotne, abyś mógł porozmawiać z działem obsługi klienta w każdym czasie, kiedy rynek jest aktywny. Komunikacja mailowa to minimalne wymaganie, natomiast najwięksi brokerzy na świecie dają klientom szansę do komunikowania się za pomocą chatu oraz kontaktu telefonicznego, czy nawet spotkania jeden na jeden w biurze.

Czy otrzymasz coś poza kontem, na którym możesz dokonywać transakcji?

Duża część brokerów dostarcza swoim klientom możliwość handlu i to jest miejsce, gdzie oferta się kończy. Kiedy wybierasz brokera powinieneś wiedzieć, że otrzymasz profesjonalną obsługę w postaci osobistego opiekuna, który wprowadzi Cię w śwat inwestycji. Wsparcie ze strony opiekuna powinno dotyczyć kwestii związanych z ofertą oraz obsługą platformy inwestycyjnej, jak i pomocą związaną z odpowiednim przyswojeniem materiałów edukacyjnych. Globalni najlepsi brokerzy dostarczają klientom wsparcie edukacyjne w postaci webinariów, szkoleń stacjonarnych, wspólnych spotkań i sesji jeden na jeden.

Dodatkowo Twój opiekun rachunku powinien informować Cię o nadchodzących promocjach, które mogą Cię interesować. To zawsze dobry pomysł, aby być w kontakcie z opiekunem, ponieważ może on znacząco przyspieszyć Twój postęp w dziedzinie inwestycji.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.