xStation 5: Kalendarz i wiadomości w platformie

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

Dowiedz się jak korzystać z kalendarza oraz informacji rynkowych pojawiających się w platformie xStation5.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Dlaczego kalendarz ekonomiczny jest jedną z najważniejszych części platformy
  • Jak sprawdzić czy nadchodzące wydarzenia mogą mieć znaczący wpływ na rynek
  • Jak być na bieżąco z naszymi rynkowymi analizami bezpośrednio z poziomu platformy xStation 5

Platforma xStation5 została zaprojektowana jako kompletne narzędzie tradingowe, ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami, dzięki czemu w jednym miejscu jesteś blisko wszystkiego, co w danym momencie dzieje się na rynkach finansowych.

Zacznijmy od kalendarza ekonomicznego. Publikacja danych gospodarczych może mieć duży wpływ na zachowanie rynków finansowych każdego dnia. Platforma xStation5 zawiera aktualizowany w czasie rzeczywistym kalendarz ekonomiczny, który prezentuje Ci najświeższe publikacje danych wraz z informacją o kraju ich pochodzenia, wartości poprzedniego odczytu, prognozą rynkową oraz potencjalnym znaczeniem dla inwestorów. Pozwala to na identyfikację publikacji, które mogą mieć znaczący wpływ na zmienność na rynku. Czerwony wykrzyknik wskazuje na potencjalnie wysokie znaczenie, pomarańczowy na umiarkowane, a szary na niskie.

Kalendarz pomoże Ci wzbogacić strategię tradingową oraz zrozumieć, gdzie i w jakim  momencie na rynku może dojść do podwyższonej zmienności.  

Możesz z łatwością przefiltrować kalendarz, aby pokazywał jedynie dane o potencjalnie wysokim wpływie lub te dotyczące wybranych krajów. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy w zaznaczonych miejscach:

Pojawi się okno „Ustaw filtr – Kraj”:

Lub „Ustaw filtr – Wpływ”:

Ponadto obok kalendarza masz również dostęp do zakładki z wiadomościami, gdzie pojawia się wiele istotnych informacji, analizy fundamentalnej i technicznej oraz pomysłów inwestycyjnych. Wszystko to aktualizowane jest na bieżąco wraz z aktualnym biegiem wydarzeń na rynkach finansowych.

Jeśli zobaczysz coś interesującego, kliknij na artykuł, aby przeczytać więcej o wybranym temacie.

Jeśli chcesz, możesz włączyć informacje dźwiękowe, które usłyszysz od razu w momencie ich pojawienia się. W celu aktywacji informacji dźwiękowych, wystarczy kliknąć przycisk „odtwarzaj”. Można również w tym miejscu dostosować poziom głośności. Nie zapomnij upewnić się czy dźwięk jest włączony na Twoim komputerze. Pamiętaj – Trader’s Talk  to narzędzie, które działa tylko w przypadku rachunków rzeczywistych.

Platforma xStation5 została zaprojektowana tak, abyś miał w jednym miejscu dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi analitycznych, dzięki czemu nie będziesz potrzebował korzystać z pozostałych źródeł, ani robić dodatkowych analiz, a co za tym idzie, będziesz mógł szybciej podejmować świadome decyzje inwestycyjne.  

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.