xStation 5: Kalkulator w platformie

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

Dowiedz się jak działa kalkulator w platformie xStation5 i jak ułatwia on w składaniu zleceń transakcyjnych.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie są główne funkcje kalkulatora wbudowanego w platformę xStation 5
  • Jak obliczyć nominalną wartość Stop Lossa i Take Profit
  • Jak dostosować wolumen transakcji, który będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb

Zaletą kalkulatora jest fakt, że pozwala na natychmiastowe określenie każdego szczegółu Twojej pozycji. Wykorzystanie kalkulatora pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych oraz daje większą kontrolę nad swoim tradingiem, bez potrzeby prowadzenia ręcznych obliczeń.

Po wybraniu interesującego instrumentu w oknie „Market Watch”, możesz kliknąć okno dwa razy albo wybrać przycisk „Otwórz okno zlecenia”.

Po otwarciu „Okna Zlecenia”  można zacząć korzystać z kalkulatora.

Spójrzmy na poniższy przykład. Powiedzmy, że chciałbyś otworzyć pozycję o wielkości 1 lota na GBPUSD. Kalkulator tradera natychmiast obliczy wartość 1 pipsa, dzięki czemu będziesz od razu wiedzieć, ile zarobisz lub stracisz wraz ze zmianą notowań o 1 pips.

Dodatkowo, kalkulator powie Ci, jaki jest wymagany margin do otwarcia pozycji, a także poinformuje o wielkości spreadu – jest to koszt otwarcia pozycji – wszelkich prowizjach oraz wartości swapów.

Wilkość Stop Loss oraz Take Profit

W przeciwieństwie do innych platform tradingowych, kalkulator tradera w platformie xStation5 pozwala również na ustawienie poziomów Stop Loss i Take Profit na podstawie liczby pipsów, kwoty nominalnej lub procentu obecnego stanu konta. Pozwala to na szybszą i dokładniejszą kontrolę zarządzania ryzykiem własnego portfela.

W celu dodania zlecenia Stop Loss lub Take Profit, zaznacz po prostu odpowiednią opcję w kalkulatorze. Kalkulator rozszerzy się i następnie wyświetli te wartości. Możesz wpisać jakiekolwiek wartości lub poziomy docelowe, a kalkulator dostosuje wolumen pozycji poprzez wysokość zlecenia Stop Loss lub Take Profit, w zależności od Twoich preferencji.

Wróćmy do przykładu z parą walutową GBPUSD. Powiedzmy, że chcemy otworzyć długą pozycję o wartości 1 lota oraz ustawić Stop Loss równy 3% całkowitej wartości konta. Kalkulator obliczy odpowiedni poziom Stop Loss, poda ile pipsów on wyniesie oraz jaka będzie maksymalna strata.

Jeśli wolisz jednak ustawić Stop Loss w dokładnym punkcie, ale nie chcesz stracić więcej niż – powiedzmy - 100 GBP, możesz zaznaczyć opcję dostosowania wielkości pozycji. Włącz funkcję „Dostosuj wolumen” i ustaw poziom Stop Lossa oraz maksymalną stratę w GBP. Jak widać, kalkulator w platformie xStation 5 automatycznie ustawi wymagany wolumen, w tym przypadku jest to 1,03 lota.

W ten sam sposób możesz również ustawiać Take Profit, dzięki czemu łatwiej obliczysz i utrzymasz odpowiedni  stosunek zysku do ryzyka. Dzięki platformie xStation 5 jest to bardzo proste!

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język