Najciekawsze fundusze ETF - na które warto zwrócić uwagę?

Czas czytania: 14 minut(y)
Mężczyzna stojący przed ekranem z napisem ETF, ikonami i wykresami
Inwestowanie w fundusze ETF w ostatnich latach stało się niezwykle popularne - i trudno się temu dziwić. Fundusze ETF pozwalają inwestorom długoterminowym na zdywersyfikowanie swoich środków w wiele, często niezwykle ciekawych sektorów gospodarki. W tym artykule przedstawimy wady i zalety inwestowania w fundusze ETF, a także zaprezentujemy najciekawsze - naszym zdaniem - z nich.

W ciągu ostatnich kilku dekad fundusze ETF zyskały na popularności. Od momentu stworzenia w 1976 roku przez Johna Bogle'a pierwszego funduszu indeksowego Vanguard, taka forma inwestowania na giełdzie stała się standardem. Już 14 lat później, giełda Toronto Stock Exchange wprowadziła do obrotu pierwszy fundusz typu Exchange Traded Fund. Obecnie dzięki funduszom ETF miliony inwestorów na całym świecie mają możliwość inwestowania w jasno zdefiniowane klasy aktywów. BlackRock - największy emitent funduszy ETF (iShares) - odnotował miliardowe zyski dzięki rosnącym napływom kapitału w kierunku funduszy ETF. Dzięki prostym zasadom, dywersyfikacji oraz niskim kosztom, bezpośrednia ekspozycja na globalne rynki za sprawą funduszy ETF jest obecnie łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Biorąc pod uwagę długoterminowy trend wzrostowy amerykańskiego rynku akcji, zainteresowanie potencjałem funduszy ETF nie powinno dziwić. Średnia roczna stopa zwrotu z indeksu S&P 500, skupiającego 500 największych amerykańskich spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie, w trakcie ostatnich pięćdziesięciu lat wyniosła nieco ponad 11% i była o 5 punktów procentowych wyższa niż średni zwrot z 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA. Miało to związek nie tylko z trendami gospodarczymi jakie nawiedzały Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach, ale również z polityką monetarną Fed. W rezultacie, coraz większa liczba inwestorów lokuje swoje oszczędności w indeks S&P 500, a długoterminowi posiadacze funduszy ETF nie mieli prawa narzekać w ostatnich latach.

Fundusze ETF pomogły "zdemokratyzować" rynki finansowe, otwierając milionom inwestorów dostęp do rynku akcji za pośrednictwem łatwych w zakupie i tanich funduszy śledzących cenę określonego portfela akcji, indeksu giełdowego czy całego sektora. W tym artykule przypatrujemy się wadom i zaletom inwestowania w fundusze ETF oraz prezentujemy 7 popularnych funduszy ETF, które naszym zdaniem są ciekawą propozycją dla każdego kto zamierza inwestować pasywnie. W połączeniu z Planami Inwestycyjnymi XTB, aktywa te mogą pomóc w zbudowaniu zdywersyfikowanego portfela długoterminowego. W jaki sposób? Przekonajmy się.

Fundusze ETF - wady i zalety

Figury szachowe na szachownicyNa początku warto zaznaczyć, że choć w ostatnich latach fundusze ETF zapewniały atrakcyjne stopy zwrotu, to jednak należy pamiętać, że nie jest to żadna gwarancja na przyszłość. Nawet najlepiej zdywersyfikowane fundusze ETF nie mogą zagwarantować dodatnich stóp zwrotu z inwestycji. Te zależą bowiem od wielu czynników takich jak zachowanie się aktywów bazowych na których fundusze ETF są oparte (akcje, indeksy giełdowe, obligacje, surowce etc.), zmiany gospodarcze czy sytuacja geopolityczna. Fundusze ETF - podobnie jak inne klasy aktywów - mają swoje zalety i wady, a każdy inwestor zamierzający ulokować swoje środki w wybrany przez siebie fundusz ETF powinien dokładnie przeanalizować potencjalne szanse i zagrożenia. Poniżej przedstawiamy wady i zalety inwestowania w fundusze ETF, które mogą posłużyć jako kierunkowskazy dla własnej analizy wybranego funduszu:

Zalety funduszy ETF

 • Świetne rozwiązanie dla inwestorów długoterminowych preferujących pasywny styl inwestowania
 • Niska bariera wejścia, niskie opłaty (TER) i wysoka płynność
 • Ograniczone ryzyko i możliwość dywersyfikacji portfela
 • Niższa zmienność wahań wartości inwestycji
 • Odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów
 • Możliwość inwestowania w szereg aktywów, takich jak indeksy, obligacje lub towary 
 • Inwestor może mieć pewność, że fundusz indeksowy wykazuje dokładnie takie same wyniki jak indeksy giełdowe, na przykład S&P 500 lub Nasdaq 100.

Wady funduszy ETF

 • Mogą nie być odpowiednim wyborem dla traderów i inwestorów krótkoterminowych, którzy preferują agresywny styl inwestowania.
 • Niższe ryzyko jest równoważone przez możliwe niższe zyski
 • Wybrany przez inwestora fundusz może osiągać gorsze wyniki w porównaniu z najlepszymi spółkami lub indeksami w trakcie hossy.
 • Dywersyfikacja nie gwarantuje zysków i może również prowadzić do strat.
 • Kilka funduszy ETF może zepsuć wyniki tych części portfela inwestycyjnego, które radzą sobie świetnie.
 • Nadmierna koncentracja kapitału w inwestycjach pasywnych może ograniczyć poziom alokacji w bardziej ryzykowne aktywa, a przez to uniemożliwić osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

bloomberg wykresIndeksowe fundusze ETF zazwyczaj dają inwestorom gwarancję dokładnej replikacji stóp zwrotu z instrumentu bazowego w perspektywie długoterminowej. Na wykresie możemy zobaczyć iShares Core S&P UCITS i śledzony przez fundusz indeks S&P 500 Net Total Return. Wyniki funduszu ETF iShares nawet przewyższają stopę zwrotu z indeksu S&P 500 NTR (204% od 2013 r. w porównaniu do 194% zwrotu z indeksu). Źródło: Bloomberg Finance LP

Najciekawsze fundusze ETF

Niebieski napis ETF na tle wykresówFundusze ETF oferują inwestorom ekspozycję na niemal każdą klasę aktywów:

 • Indeksy giełdowe (indeksy amerykańskie, indeksy europejskie, rynki wschodzące itp.)
 • Wybrane sektory (na przykład nowe technologie, banki, biotechnologia itp.)
 • Zielona energia i ESG (energia odnawialna, samochody elektryczne itp.)
 • Obligacje (od wysokodochodowych obligacji korporacyjnych po 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe)
 • Surowce (np. gaz ziemny, miedź, ropa naftowa)
 • Metale szlachetne (złoto, srebro)
 • Wybrane spółki dywidendowe (modelowe ETF-y "dystrybucyjne")

Dobrze wiedzieć:

 • Wynik każdego funduszu ETF jest ściśle uzależniony od przyszłych warunków rynkowych i rozwoju sytuacji na światowych rynkach i w gospodarce
 • W długim terminie, rozwój gospodarki powinien mieć pozytywny wpływ na rynek akcji - wzrost poziomu konsumpcji oznacza wyższe zyski spółek, a to powinno przekładać się na wyższe ceny akcji
 • Decyzje banków centralnych mogą mieć wpływ nie tylko na rynek akcji, ale przede wszystkim obligacji (i obligacyjnych funduszy ETF), a także... metali szlachetnych lub surowców. Nie zapominaj jednak o przeprowadzeniu własnej analizy przed zainwestowaniem swoich środków - nawet jeżeli zamierzasz inwestować pasywnie
 • Na rynkach finansowych podstawową zasadą jest, że im niższe ryzyko, tym niższych zyskó możemy spodziewać się z inwestycji. Jednak zasada ta działa również w drugą stronę - za podjęcie wyższego ryzyka inwestorzy mogą oczekiwać wyższej stopy zwrotu (nie jest jednak pewne, że taka sytuacja rzeczywiście nastąpi).
 • Szczegółowe informacje na temat każdego funduszu giełdowego można znaleźć na stronie internetowej jego emitenta. W przypadku ETF-ów iShares instytucją odpowiedzialną za ich emisję jest BlackRock
 • Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać ETF-y w dowolnym momencie w czasie trwania sesji giełdowej.

Wśród najciekawszych funduszy ETF można wymienić:

 • iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - umożliwiający ekspozycję na rynek akcji krajów rozwiniętych
 • iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - pozwalający uzyskać ekspozycję na akcje 500 największych amerykańskich spółek tworzących indeks S&P 500
 • iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - pozwala na uzyskanie ekspozycji na akcje spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq 100 - wiodącego indeksu spółek technologicznych
 • iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - pozwalający zainwestować w portfel spółek o wysokim wskaźniku ESG
 • iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - skupiający akcje największych spółek giełdowych w Europie
 • iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - zapewniający szerszą ekspozycję na akcje z rynków wschodzących
 • iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE  - oferujący ekspozycję na spółki azjatyckie (w tym chińskie)

Wymienione powyżej fundusze ETF z pewnością zaliczyć można do jednych z najpopularniejszych, ale stanowią tylko niewielką część setek różnych funduszy oferujących zróżnicowaną ekspozycję na różne segmenty rynku finansowego. Dla inwestorów długoterminowych ważnym elementem inwestycji jest wskaźnik kosztów, dlatego też dostosowaliśmy naszą listę pod tym kątem:

iShares Core MSCI World 

Fundusz ETF skierowany do inwestorów długoterminowych, który może być podstawą portfela akcji spółek krajów rozwiniętych. MSCI World obejmuje 85% publicznie notowanych spółek w 23 gospodarkach, co oznacza geograficzną dywersyfikację i alokację między każdym krajem rozwiniętym, takim jak USA, Kanada, Niemcy, Szwajcaria czy Wielka Brytania. Ten ETF ma w swoim portfelu spółki o ugruntowanej pozycji, które prowadzą globalną działalność i zapewnia dużą ekspozycję na rynek amerykański.

 • Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników akcji spółek z krajów rozwiniętych
 • Liczba komponentów: 1513
 • TER (Total Expense Ratio, wskaźnik kosztów): 0,2%
 • Model dystrybucji: Akumulacyjny
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom.
 • Sektory: Technologia (22%), Sektor finansowy (14,7%), Sektor ochrony zdrowia (12,7%), Sektor przemysłowy (10,7%), Sektor dóbr konsumenckich (10,7%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 17,64% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 42,49% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: A
 • Rebalancing: Kwartalnie

iShares S&P 500 UCITS

Ten fundusz ETF gwarantuje ekspozycję na akcje 500 amerykańskich spółek o ugruntowanej pozycji wchodzących w skład indeksu S&P 500. Ekspozycja na indeks S&P 500 Net Total Return Index oznacza, że ETF odzwierciedla zwrot z indeksu S&P 500 powiększony o dywidendy wypłacone (po potrąceniu podatku u źródła) przez spółki wchodzące w jego skład. Ten zmienia się w czasie - niektóre spółki opuszczają indeks i są zastępowane przez nowe, debiutujące w indeksie firmy. Fundusze ETF uwzględniają ten fakt i nie wymagają od inwestora aktywnego zarządzania portfelem. Kupując ten ETF, inwestor ma pewność, że notowania funduszu będą odzwierciedlać zachowanie indeksu S&P 500.

 • Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników indeksu S&P 500 NTR (Net Total Return Index)
 • Liczba komponentów: 503
 • TER: 0,07%
 • Model dystrybucji: Akumulacyjny
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan.
 • Sektory: Technologia (28%), Opieka zdrowotna (13,3%), Finanse (12,6%), Dobra konsumpcyjne (10,5%), Komunikacja (9%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 17,85% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 57,98% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: A
 • Rebalancing: Kwartalnie

iShares Nasdaq 100 UCITS

Inwestycja w ten ETF pozwala na uzyskanie szerokiej ekspozycji na amerykański sektor nowych technologii, takich jak oprogramowanie, sprzęt, półprzewodniki, reklama cyfrowa, a także sztuczna inteligencja. Co więcej, benchmarkiem inwestycyjnym są również spółki z branży biotechnologicznej, handlu detalicznego i hurtowego czy telekomunikacji. Indeks o który oparty jest ten fundusz ETF jest zdominowany przez spółki o dużej i średniej kapitalizacji oraz jest znany jako globalny benchmark nastrojów technologicznych.

 • Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników 100 największych spółek niefinansowych notowanych na Nasdaq 
 • Liczba komponentów: 101
 • TER: 0,33%
 • Model dystrybucji: Akumulacyjny
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, Pepsico, Cisco, Comcast, AMD, Netflix
 • Sektory: Technologia (49%), Komunikacja (16%), Dobra konsumpcyjne (13,9%), Opieka zdrowotna (7%), Dobra konsumpcyjne (6%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 22,49% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 97,15% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: A
 • Rebalancing: Kwartalnie

iShares MSCI World SRI UCITS

Ten fundusz ETF jest oparty o indeks, w skład którego wchodzi kilkaset spółek o bardzo wysokich wynikach ESG Environmental - Social - Governance (czysta energia, ekologia, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny). Indeks ten weryfikuje spółki pod kątem ich ekspozycji na przemysł obronny (w tym broń jądrową, kontrowersyjną konwencjonalną broń palną), alkohol, hazard czy organizmy modyfikowane genetycznie. Dodatkowe ograniczenia dotyczą również zielonej energii i ochrony środowiska, dzięki dodatkowym restrykcjom nałożonym na spółki z sektorów wydobycia węgla, piasków roponośnych, wytwarzania energii, gazu i ropy naftowej. Fundusz ten może być szczególnie interesujący dla inwestorów, którzy cenią sobie inwestycje spełniające przede wszystkim kryteria etyczne i środowiskowe.

 • Cel inwestycyjny: Śledzenie indeksu złożonego ze spółek z krajów rozwiniętych o wysokim ratingu ESG
 • Liczba komponentów: 415
 • TER: 0,2%
 • Model dystrybucji: Akumulacyjny
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, Pepsico, Coca Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global.
 • Sektory: Finanse (17%), Technologia (15%), Dobra konsumpcyjne (15%), Opieka zdrowotna (15%), Przemysł (13%), Dobra konsumpcyjne (8%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 16,14% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 65,89% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: AA
 • Rebalancing: Kwartalnie

iShares Core MSCI Europe 

Ten fundusz ETF pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na europejski rynek akcji. Wśród komponentów funduszu znaleźć można akcje spółek o ugruntowanej pozycji z rozwiniętych krajów Europy, co może być atrakcyjną opcją inwestycyjną dla inwestorów poszukujących ekspozycji na Stary Kontynent, który pozostaje ważnym graczem w branży finansowej (szwajcarska bankowość - UBS), przemysłowej (motoryzacja - Volkswagen, BMW, Porsche czy Mercedes), dóbr konsumpcyjnych (Nestle), opieki zdrowotnej (NovoNordisk) czy marek luksusowych (LVMH).

 • Cel inwestycyjny: ETF śledzi wyniki największych spółek giełdowych z Europy.
 • Liczba komponentów: 428
 • TER: 0,12%
 • Model dystrybucji: Dystrybucja (dywidendy wypłacane co pół roku)
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: Nestle, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens
 • Sektory: Finanse (17%), Przemysł (16%), Opieka zdrowotna (15%), Dobra konsumpcyjne (11%), Dobra luksusowe (11%), Materiały (7%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 15,59% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 34,9% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: AA
 • Rebalancing: Kwartalnie

iShares MSCI Asia EM 

Ten fundusz ETF umożliwia uzyskanie ekspozycji na azjatyckie rynki akcji. Wśród komponentów funduszu znajdziemy akcje spółek notowanych na parkietach giełdowych Indii, Wietnamu, Tajwanu czy Chin.

 • Cel inwestycyjny: Śledzenie wyników spółek giełdowych z wybranych gospodarek wschodzących (MSCI EM Asia Index Net Total Return)
 • Liczba komponentów: 642
 • TER: 0,18%
 • Model dystrybucji: Akumulacyjny
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO.
 • Sektory: Technologia (24%), Finanse (23%), Dobra konsumpcyjne (15%), Komunikacja (10%), Przemysł (5%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 19,64% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 3,38% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: BBB
 • Rebalancing: Kwartalnie

iShares Core MSCI World EM IMI

Dostęp do rynków wschodzących może być ograniczony dla niektórych inwestorów, ale iShares Core MSCI World EM IMI jest rozwiązaniem tego problemu. Fundusz ten umożliwia ekspozycję na ponad 2800 spółek z krajów takich jak Chiny, Brazylia, Indie czy nawet Wietnam. Dzięki temu ETF inwestorzy mogą skorzystać z ukrytego potencjału jaki drzemie w małych spółkach gospodarek rozwijających się. Należy jednak mieć na uwadze, że ten fundusz ETF może charakteryzować się wyższym poziomem ryzyka niż na przykład iShares S&P 500 UCITS. Niemniej jednak, ze względu na dużą liczbę komponentów z wielu (często “egzotycznych”) rynków, fundusz ten może stanowić ważny element zdywersyfikowanego, globalnego portfela akcji. 

 • Cel inwestycyjny: Śledzenie indeksu złożonego z akcji dużych, średnich i małych spółek z rynków wschodzących
 • Liczba komponentów: 3186
 • TER: 0,18%
 • Model dystrybucji: Akumulacyjny
 • 15 komponentów o największym udziale w funduszu: Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy
 • Sektory: Technologia (20%), Finanse (20%), Dobra konsumpcyjne (13%), Komunikacja (8%), Materiały (8%)
 • Odchylenie standardowe (3-letnie): 17,49% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Skumulowany zwrot (5 lat): 6,44% (na dzień 30 września 2023 r.)
 • Rating ESG: BBB
 • Rebalancing: Kwartalnie

*Używając iShares Nasdaq 100 UCITS ETF jako przykładu - koszt TER w wysokości 0,33% USD oznacza, że po zainwestowaniu 10 000 USD - opłaty za pierwszy rok wyniosą 33 USD. Całkowity wskaźnik kosztów (TER) składa się głównie z opłaty za zarządzanie i innych kosztów, takich jak koszty powiernika, przechowywania, opłat rejestracyjnych i inne kosztów operacyjnych. Powyższe dane mogą ulec zmianie w czasie - informacje są uśrednione na dzień 9 października 2023 r.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

FAQ

Fundusze ETF zazwyczaj oferują ekspozycję na dziesiątki lub setki różnych spółek giełdowych. Inwestowanie w akcje pojedynczych spółek polega z kolei na kupowaniu akcji tylko jednej spółki (lub kilku, jeśli inwestor kupuje akcje więcej niż jednej spółki). Ze względu na większą liczbę akcji, które gromadzą fundusze ETF, zazwyczaj charakteryzują się one niższą zmiennością w porównaniu z akcjami pojedynczych spółek. Generalnie fundusz ETF jest również mniej ryzykowną inwestycją niż zakup akcji pojedynczej spółki. Indeksowe fundusze ETF śledzą ruchy cen całych indeksów akcji i pozwalają uzyskać stopę zwrotu zbliżoną do rynkowej, co w przypadku inwestycji w akcje pojedynczej spółki nie zawsze ma miejsce.

To zależy od modelu dystrybucji obranego przez fundusz. Dystrybucyjne (Dist.) fundusze ETF przekazują inwestorom dywidendy wypłacone przez spółki wchodzące w skład funduszu, z kolei akumulacyjne (Acc.) fundusze ETF, zatrzymują wypłacone przez spółki dywidendy w celu zwiększenia wartości samego funduszu. W podobny sposób działa niemiecki indeks DAX, który oparty jest na wydajności (performance index), gdyż jego wycena uwzględnia nie tylko zmiany cen akcji wchodzących w skład indeksu, ale również wypłacane przez nie dywidendy.

Choć każdą decyzję o inwestycji powinna poprzedzać dogłębna analiza wybranego aktywa, to co do zasady można stwierdzić, że fundusze ETF mogą być odpowiednie dla pasywnych inwestorów, którzy planują czerpać długoterminowe zyski ze swoich inwestycji. Wszystko dzięki głębokiej dywersyfikacji, niskim kosztom i prostocie zarządzania portfelem złożonym z funduszy ETF. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w fundusze ETF inwestowali również inwestorzy krótkoterminowi czy daytraderzy.

Globalizacja, ekspansja gospodarcza i technologiczna oraz stymulująca polityka monetarna głównych banków centralnych takich jak Fed czy EBC pozytywnie wpłynęła na rynki akcji na całym świecie. Fundusze ETF stanowią prostą i atrakcyjną alternatywę do aktywnego inwestowania na giełdzie, przez co spora liczba inwestorów uwzględniła fundusze ETF w swoich portfelach. Świetne wyniki rynku akcji przekonały inwestorów, że fundusze ETF są tym, co pozwala im uzyskać natychmiastową ekspozycję na indeksy giełdowe - bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy i tajników wyceny spółek.

Przede wszystkim zaletą funduszy ETF jest możliwość zainwestowania za ich pośrednictwem w różne klasy aktywów takie jak indeksy giełdowe, obligacje czy surowce. Gdyby nie ETF na S&P 500, inwestor musiałby sam wybierać spółki i określać ich wagę w swoim portfelu, aby rzetelnie odzwierciedlić zachowanie indeksu. Co więcej, musiałby również aktywnie nim zarządzać i dokonywać zmian w jego strukturze - w przypadku funduszy ETF nie ma takiej potrzeby. Potężną zaletą funduszy ETF są również niskie opłaty związane z ich posiadaniem.

Ciężko jednoznacznie wskazać najlepszy fundusz ETF ze względu na fakt, że wyniki historyczne nie gwarantują podobnych zwrotów w przyszłości. Należy mieć na względzie fakt, że wyższe stopy zwrotu co do zasady wiążą się z wyższym ryzykiem. Inwestycja w fundusz ETF akcji małych i średnich spółek z krajów rozwijających się może przynieść wyższy zysk, ale będzie się również wiązać z wyższą zmiennością przyszłych wyników niż na przykład inwestycja w ETF na indeks S&P 500. Należy również pamiętać, że na wyniki funduszy ETF wpływ ma wiele różnych czynników takich jak zmiany w globalnej gospodarce czy napięcia geopolityczne.

Tak. Fundusze ETF to tania i prosta alternatywa do samodzielnego procesu inwestycyjnego, która dodatkowo oferuje znaczną dywersyfikację portfela. Za funduszami ETF stoi również sztab wykwalifikowanych ekspertów, którzy dbają o to, aby fundusz osiągał jak najlepsze wyniki. W ofercie XTB znaleźć można setki funduszy ETF pozwalających na uzyskanie ekspozycji na wiele różnych rynków, a inwestując w nie do kwoty obrotu 100 000 EUR nie płacisz prowizji. Po przekroczeniu wskazanego limitu, XTB będzie pobierać prowizję w wysokości 0.2% (minimum 10 EUR).

Aby zacząć inwestować w fundusze ETF, musisz wiedzieć ile pieniędzy chcesz zainwestować. Co do zasady, inwestować powinieneś jedynie te środki, na utratę których możesz sobie pozwolić. Fundusze ETF zapewniają jednak na tyle wysoką dywersyfikację inwestycji, że ich poziom ryzyka nierzadko jest niższy niż ryzyko związane z inwestycją w akcje jednej, czy nawet kilku spółek. Warto zacząć inwestować powoli, a inwestując długoterminowo warto skorzystać z Planów Inwestycyjnych XTB, które pozwalają na pasywną inwestycję w setki zdywersyfikowanych funduszy ETF. Dzięki opcji Auto Inwestowania, możesz ustalić kwotę, którą chcesz regularnie lokować w fundusze ETF.

Fundusze ETF stanowią świetną opcję dla inwestorów, oferując korzyści takie jak dywersyfikacja i płynność, które są często lepsze niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Fundusze ETF wiążą się również z niższymi opłatami. Aktywnie zarządzane fundusze, podobnie jak fundusze ETF, nie mogą zagwarantować wyników inwestycyjnych i są zazwyczaj znacznie droższe.

Inwestorzy, którzy wybrali XTB mogą dywersyfikować swoje portfele, wybierając spośród szerokiej gamy funduszy ETF obejmujących akcje, obligacje, surowce czy wybrane sektory lub branże.

Aby kupić ETF od dowolnego dostawcy ETF, takiego jak BlackRock lub Vanguard, musisz otworzyć rachunek maklerski. Większość europejskich funduszy ETF jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE). Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze ETF mogą przynieść nie tylko zyski, ale i straty.

Autor

Eryk Szmyd

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język