xStation 5: Podstawowe informacje o platformie

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Poznaj platformę xStation 5 - zalety oraz dostępne instrumenty.

Z tej lekcji dowiesz się :

  • Jakie są główne zalety platformy xStation 5
  • Jak zalogować się do platformy
  • Jakie instrumenty są dostępne na platformie xStation

Platforma xStation5 jest platformą internetową, co oznacza, że nie musimy instalować żadnych dodatkowych programów aby z niej korzystać. Jeśli jednak preferujesz desktopową wersję, xStation 5 można również zainstalować jako nowy program w systemie Windows, MacOS, iOS czy Android.  

Logowanie do platformy xStation 5

Aby zalogować się do platformy, wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową xtb.pl, a następnie wybrać okno logowania, które jest dostępne w prawym górnym rogu strony internetowej.

Aby się zalogować, należy podać swój adres e-mail oraz hasło. Jeżeli zapomniałeś hasła, wystarczy wybrać opcję „Zapomniałeś hasła?”, a następnie podążać zgodnie z instrukcją, aby je zresetować.

Po wprowadzeniu danych logowania, platforma xStation 5 zostanie uruchomiona. Jeżeli posiadasz kilka kont – na przykład konto demo oraz konto realne – możesz wybrać to, z którego chcesz korzystać, używając rozwijanego paska znajdującego się w prawym górny rogu platformy. Przełączanie się między kontami jest szybkie i łatwe, a Ty nie musisz wprowadzać ponownie swoich danych.

Jak widać, domyślny widok xStation 5 jest podzielony na 3 moduły:

Okno wykresu

Moduł w prawym górnym rogu platformy - w tym miejscu widzimy wykresy, widżety oraz inne narzędzia analityczne dla poszczególnych rynków. Dodajesz je lub usuwasz za pomocą modułu dostępnego na dole, zgodnie ze swoimi preferencjami. W platformie xStation 5 dostępne są różne narzędzia i wskaźniki analityczne. Są też dodatkowe karty, w których znajdziemy narzędzia pozwalające budować bardziej przejrzysty obraz rynku. Do narzędzi tych zaliczamy: nastroje rynku, największa zmiany, skaner spółek czy heat map, kalendarz ekonomiczny, aktualności oraz Twoje spersonalizowane statystyki. W dużym skrócie - moduł ten pomoże Ci w dokonaniu dogłębnej analizy rynku. Niektóre dodatkowe moduły są szerzej omówione w oddzielnych lekcjach.

Okno Market Watch

Moduł w lewym górnym rogu to Market Watch. W tym miejscu możesz otwierać oraz zarządzać swoimi transakcjami, obserwować ceny rynkowe oraz głębokość rynku. Masz tu również możliwość stworzenia zakładki ze swoimi ulubionymi instrumentami. Dzięki xStation 5 możesz wybierać między rynkiem prawdziwych akcji. Zobacz, jak możesz aktywować dostęp do akcji na GPW.

Terminal

Moduł dolny to Terminal. Tutaj zarządzasz swoimi transakcjami: pozycje otwarte, zlecenia oczekujące, historia transakcji, operacje gotówkowe, saldo rachunku, equity (wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach), depozyt zabezpieczający. Możesz modyfikować swoje pozycje poprzez dodanie do modułu zleceń Stop Loss bądź Take Profit. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na swoje statystyki dotyczące skuteczności w celu sprawdzenia, jak przebiega Twój trading oraz nad czym ewentualnie należy popracować.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata