Psychologia tradingu

5 minute(s)

Z tego artykułu dowiesz się, jaki ma wpływ psychologia na skuteczność tradingu.

Zacznij inwestować dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakich emocji może doświadczać trader podczas inwestowania
  • Dlaczego kontrolowanie emocji jest jednym z kluczowych składowych sukcesu w tradingu
  • Co może pomóc w kontrolowaniu emocji

Jednym z najczęstszych błędów, które popełniają traderzy – zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni – jest niedocenienie wpływu emocji na zachowania tradingowe oraz podejście do inwestowania. Euforię od rozczarowania dzieli mała granica, podobnie jak między chciwością oraz satysfakcją. Głównym celem każdego tradera powinno być kontrolowanie emocji i trzymanie się sztywno wyznaczonego planu inwestycyjnego, co pomaga zminimalizować stratę.

Siła umysłu:

Profesjonalni traderzy wiedzą doskonale, że jednym z ich największych wrogów są oni sami. Emocje takie jak strach i chciwość są o wiele silniejsze niż jakiekolwiek mechanizmy rynkowe jeżeli chodzi o generowanie strat. Nierozwiązane problemy z przeszłości, mogą przypomnieć o sobie w najmniej spodziewanym momencie – gdy się nudzimy, boimy lub jesteśmy zaniepokojeni. Z tego powodu, inwestorzy liczący na długoterminowy sukces muszą najpierw rozwiązać wszystkie problemy psychologiczne oraz emocjonalne, pracując jednocześnie nad samodyscypliną. Jest to nie lada wyzwanie, które może okazać się o wiele trudniejsze niż codzienna analiza rynków – będzie to jednak niezbędne w procesie ewolucji tradera.

Poniżej zaprezentowano typowe pułapki emocjonalne występujące podczas tradingu oraz sposoby radzenia sobie z nimi:

  • Nadzieja

Każdy trader ma nadzieję, że jego transakcje będą zyskowne i że właściwie odczytał rynek. Nadzieja może być jednak mylna, szczególnie kiedy ceny zaczynają przesuwać się w niekorzystnym kierunku. Należy o tym pamiętać i zawsze trzymać się swojej strategii. Gdy notowania oddalają się od wyznaczonego celu może to oznaczać, że pobudki stojące za otwarciem transakcji okazały się błędne i niezbędne będzie poszukiwanie możliwości wyjścia z pozycji po najlepszej możliwej cenie. Zawsze istnieje szansa, że transakcja ostatecznie się odwróci, zazwyczaj jednak najlepszym rozwiązaniem jest cięcie strat już w zarodku. Przecież można otworzyć pozycję ponownie kiedy pojawią się dodatkowe sygnały potwierdzające pierwotny zamysł.

  • Strach

Odczuwanie strachu podczas składania zlecenia jest dosyć powszechnym zjawiskiem, szczególnie wśród początkujących. Bierze się to przede wszystkim z obawy przed poniesieniem straty finansowej. Należy sobie jednak uświadomić, że stanowi ona nierozerwalną część tradingu – strach nie powinien więc blokować możliwości podejmowania decyzji. Jeżeli boisz się inwestowania, powinieneś rozważyć spojrzenie na wyższe interwały. Pamiętaj, że trading to gra prawdopodobieństwa – kiedy analizujesz rynek poszukujesz potencjalnej okazji inwestycyjnej, która posiada większą szansę zysku niż straty. Gdy znajdujesz więc nadarzającą się okazję, dlaczego wsłuchujesz się w negatywne emocje? Stosując właściwe techniki zarządzania ryzykiem i pozycją, dodając do tego poziomy stop loss, jesteśmy w stanie ograniczać straty przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu kontroli.

  • Chciwość

W przypadku niektórych traderów jest to niezaprzeczalnie jedna z najbardziej destrukcyjnych emocji. Chciwość może powodować chęć pogoni za rynkiem, przetrzymywania strat, otwieranie nadmiernej ilości pozycji i co najgorsze nieprzestrzegania wyznaczonej strategii. W miejscu tym po raz kolejny należy przypomnieć jak istotne jest trzymanie się raz obranego systemu tradingowego. Części inwestorów pomaga spisanie założeń planu na kartce i powieszenie nad ekranem komputera – tym sposobem cały czas coś przypomina im o krokach, które należy ponieść przy otwieraniu pozycji.

Wzloty i upadki:

Rynki chociaż respektują historyczne poziomy, to nie muszą przesuwać się za każdym razem według wytyczonych formacji lub układów – w efekcie bycie traderem to proces nieustannej nauki. Pojawiają się okresy przejścia z jednego cyklu rynkowego w kolejny, kiedy niezbędne będzie zidentyfikowanie i poznanie nowych okazji inwestycyjnych. Istotnym celem jest przetrwanie tego okresu poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie wielkości pozycji i odpowiedni poziom samozaparcia, aby nie poddać się zbyt szybko. Świetnym wskaźnikiem cechującym osoby będące materiałem na długoterminowych traderów jest umiejętność przygotowania się na chudsze czasy, który następują po okresie zadowalających zysków.

Twój plan tradingowy może być odpowiedzią:

Kierowanie się emocjami, szczególnie przy dynamicznych ruchach ceny i silnej fluktuacji stanu konta, może bardzo utrudniać trading. Często prowadzi do podejmowanych impulsywnie decyzji, które wygrywają nad logiczną i racjonalną oceną sytuacji. Właśnie dlatego stworzenie planu inwestycyjnego jest jedną z najistotniejszych kwestii. Zamiast kierować się emocjami inwestor kieruje się wytycznymi swojego systemu otwierając pozycje jedynie gdy spełnione zostaną wszystkie założenia. Takie rozwiązanie nie pozostawia miejsca emocjom, które jedynie wprowadzają niepotrzebne zamieszanie.

Podchodź do tradingu jak do biznesu

Jaki jest najlepszy sposób, aby uchronić się przed destrukcyjnym wpływem emocji na wyniki inwestycyjne? Traktowanie tego co się robi jako biznesu. Jak przystało na biznesmena z prawdziwego zdarzenia, inwestor musi stworzyć szczegółowy plan działania oraz strategię stojącą za każdą pozycją i trzymać się ich w przyszłości. Nawet najlepsi traderzy ponoszą straty, tych nie da się uniknąć. Gdy takowe się pojawią należy wyciągać z nich odpowiednie lekcje, nie powtarzać błędów w przyszłości i szukać kolejnej okazji tradingowej.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.