xStation 5: Skróty klawiszowe

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
Z tego artykułu dowiesz się jak używać skrótów klawiszowych na platformie xStation5.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak sprawić, by Twój trading był jeszcze prostszy i szybszy dzięki skrótom klawiszowym
  • Jak wykonać działania na platformie tylko za pomocą Twojej klawiatury
  • Jak włączyć lub wyłączyć skróty klawiszowe, które są ściśle powiązane z otwieraniem i zamykaniem pozycji

Gdy już dokonałeś decyzji na rynku, szybkość jest kluczowa. Dlatego profesjonalni traderzy walutowi są w stanie zrobić prawie wszystko za pomocą klawiatury.

Platforma xStation 5 daje Ci podobną możliwość dzięki tak zwanym skrótom klawiszowym. Zakładka „Skróty klawiszowe” wyświetli Ci wszystkie skróty klawiszowe dostępne w xStation 5.

Aby otworzyć zakładkę skrótów klawiszowych, kliknij w ikonę ustawień w prawym dolnym rogu.

Następnie, wybierz „Skróty klawiszowe”:

Kiedy okno skrótów klawiszowych pojawi się, zobaczysz pełną listę wraz z opisem ich funkcji.

Dla przykładu, możesz otworzyć okno nowej pozycji poprzez naciśnięcie przycisku F9 – i to tyle!

Jeśli przełączysz się na zakładkę „Dodatkowe”, zobaczysz jeszcze więcej skrótów klawiszowych.

Są one ściśle powiązane z otwieraniem i zamykaniem pozycji i domyślnie nie są włączone, żeby nie użyć ich przypadkowo.

Skróty klawiszowe mogą zaoszczędzić Ci czasu, a przez to są szczególnie przydatne podczas publikacji danych ekonomicznych, gdy ceny zmieniają się błyskawicznie.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.