Średnie kroczące

Tematy powiązane:
Czas czytania: 6 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się jakie są rodzaje średnich kroczących, jakie generują sygnały oraz jak wykorzystać w tradingu kilka średnich na raz.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie rodzaje średnich kroczących są wykorzystywane w tradingu
  • Jak rozpoznawać sygnały transakcyjne generowane przez średnie kroczące
  • Jak korzystać z więcej niż jednej średniej kroczącej

Jakakolwiek strategia inwestycyjna wymaga dokładnych informacji dotyczących nie tylko dogodnego momentu otwarcia pozycji, ale również zarządzania ryzykiem w celu cięcia strat już w zalążku. Pozwala to na zwiększenie całościowego prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu i utrzymania się na rynku w długim terminie. Jednymi z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej są średnie kroczące, których zastosowanie dokładniej opisaliśmy w tej lekcji.

Czym są średnie kroczące

Średnia krocząca to wskaźnik podążający za trendem bazujący na cenach historycznych. Jak sugeruje już sama nazwa, przesuwają się wraz z kierunkiem notowań, w związku z czym mogą rosnąć lub spadać. Jak nietrudno zauważyć, notowania większości instrumentów finansowych charakteryzują się wysoką zmiennością. Celem średnich kroczących jest wygładzenie tych ruchów i przekazanie informacji na temat trendu, ułatwiając tym samym jego identyfikację. Co więcej, średnie kroczące służą nie tylko do określania kierunku trendu, ale również znalezienia właściwego poziomu wejścia w pozycję. Sprawdźmy, jak działają najpopularniejsze średnie i jakie są ich potencjalne zastosowania w tradingu.

Prosta średnia krocząca

Jednym z rodzajów średnich, jest prosta średnia krocząca (Simple Moving Average, SMA), którą oblicza się poprzez dodanie cen zamknięcia kolejnych świec na danym rynku w wybranym okresie, a następnie poprzez podzielenie otrzymanej wartości przez długość trwania okresu (łączną ilość świec).

Większość średnich kroczących bazuje na cenach zamknięcia. 10-dniowa SMA jest sumą zamknięcia dziesięciu ostatnich sesji, podzielonych przez dziesięć. Jak sugeruje już sama nazwa, wskaźnik jest średnią wypadkową ruchów w tym czasie. Z każdą kolejną sesją odcinane są stare dane (wykraczające poza okres), a wskaźnik jest aktualizowany. W efekcie średnia rysuje się wraz z wykresem tworząc na nim dynamicznie zmieniającą się linię. Poniżej przykład obliczania SMA:

Dzienne ceny zamknięcia: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Pierwszy dzień 10-dniowej SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5

Drugi dzień 10-dniowej SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5  

Trzeci dzień 10-dniowej SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

Ogólna zasada wykorzystywania średnich w tradingu głosi, że jeżeli rynek przełamie średnią (od dołu lub od góry) całym korpusem świecy (nie tylko cieniem), wtedy pojawia się sygnał rosnącej siły byków lub niedźwiedzi oraz wzrostu prawdopodobieństwa zmiany dotychczasowego trendu. Sytuację dokładniej obrazuje przykład:

Powyższy wykres prezentuje sytuację, gdy cena zamyka się pod średnią. Z drugiej strony, gdy cena zamknie się nad średnią kroczącą (wybijając ją od dołu) całym zakresem korpusu, wtedy inwestor otrzymuje sygnał sugerujący wzrost siły popytu oraz prawdopodobieństwa zbliżającej się aprecjacji.

Oczywiście można korzystać z innych średnich niż tylko 10-okresowa. Dużą popularnością cieszą się średnie kroczące obliczane z 50, 100 lub nawet 200 okresów, dając o wiele szersze spojrzenie na przyszły kierunek rynku w danym momencie oraz potencjalne odwrócenie. Ogólna zasada głosi, że im więcej okresów, na podstawie których obliczana jest średnia krocząca, tym bardziej wygładzony i silniejszy jest trend (jak zaprezentowano na poniższym wykresie):

Wykładnicza średnia krocząca

Wykładnicza średnia krocząca (Exponential Moving Average, EMA) w porównaniu do SMA kładzie większy nacisk na dynamikę najnowszych ruchów cenowych, mniej uwagi poświęcając ruchom przeszłym w danym okresie. Daje to EMA przewagę pozwalająca szybciej reagować na zmienność notowań. Może to być traktowane również jako wada, gdyż z tego powodu EMA generuje więcej fałszywych sygnałów niż SMA.

Powyższy wykres pokazuje, że EMA reaguje na odwrócenia ceny zdecydowanie szybciej niż SMA, która w tym przypadku okazuje się mocniej opóźnionym wskaźnikiem. Jako, że wykładnicza średnia krocząca przywiązuje większa uwagę do obecnych cen, traktowana jest przez wielu traderów jako istotniejszy wskaźnik niż prosta średnia krocząca.

Nie zmienia to jednak faktu, że warto samodzielnie ocenić silne i słabe strony obu średnich i zdecydować, która z nich będzie skuteczniejsza w połączeniu z daną strategią tradingową.

Jak wykorzystywać średnie kroczące

Istnieje wiele zastosowań średnich kroczących, w tej lekcji skupimy się jednak na dwóch systemach:

  1. Analiza wykresu w oparciu o jedną średnią kroczącą
  2. Analiza wykresu w oparciu o dwie średnie kroczące

Wykorzystanie jednej średniej kroczącej

Gdy na wykres naniesiona zostaje jedna średnia krocząca, sygnał kupna jest generowany w momencie przecięcia przez cenę średniej od dołu (całym korpusem świecy). Z drugiej strony sygnał sprzedaży jest generowany w momencie przecięcia przez cenę średniej od góry (całym korpusem świecy).

W powyższym przykładzie, na wykres złota naniesiono 50-okresową SMA. Jak widać, pierwszy sygnał był wyraźnie sygnałem kupna i rynek rzeczywiście po nim wzrastał. Drugi pojawił się w trakcie przecięcia SMA od góry, przynosząc spadki notowań złota.

Wykorzystanie dwóch średnich kroczących

Gdy na wykres naniesione zostaną dwie średnie kroczące obliczane na podstawie dwóch różnych okresów, sygnał kupna powstaje w momencie, kiedy krótkoterminowa średnia przecina długoterminową średnią od dołu (w kierunku północnym). Sygnał sprzedaży pojawia się natomiast w sytuacji odwrotnej – gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową od góry (w kierunku południowym).

W powyższym przykładzie, średnia SMA z 50 okresów (niebieska linia) oraz średnia SMA ze 100 okresów (biała linia) zostały naniesione na wykres niemieckiego indeksu DAX. Sygnał zakupowy pojawił się gdy średnia 50-okresowa przecięła od dołu średnią 100-okresową, po czym rynek zyskiwał na wartości.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie wskaźniki i oscylatory często generują fałszywe sygnały. W związku z tym powinny być wykorzystywane w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. Gdy inne sygnały potwierdzają ten sam kierunek rynkowy, wtedy wzrasta prawdopodobieństwo zyskownej transakcji.

Wskaźnik opóźniony

Jak z pewnością zauważyłeś w powyższych przykładach, średnie kroczące są w stanie dostarczyć ciekawe sygnały inwestycyjne. Bardzo często jednak ruch ma miejsce jeszcze przed pojawieniem się sygnału. Jest to spowodowane faktem, że średnie kroczące należą do grupy wskaźników opóźnionych, korzystających z danych historycznych (obrazują to co wydarzyło się w przeszłości, a nie to co dzieje się w danym momencie). Trader powinien w związku z tym pamiętać, że o ile SMA oraz EMA to bardzo przydatne narzędzia, powinny być wykorzystywane ostrożnie.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język