Zysk w stosunku do ryzyka i prawdopodobieństwo

POCZĄTKUJĄCY - Lekcja 3

Stosunek zysku do ryzyka jest wykorzystywany przez wielu traderów, aby porównać oczekiwane rezultaty z ponoszonym ryzykiem. W celu obliczenia stosunku zysku do ryzyka, należy podzielić wartość, którą możesz zyskać jeżeli cena poruszy się w oczekiwanym kierunku przez wartość, jaką możesz stracić, jeżeli cena poruszy się przeciwko Tobie.

Lekcja zajmie Ci około: 10 min.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Dlaczego w tradingu tak ważny jest stosunek zysku do ryzyka
  • Jakie są najbardziej popularne wartości stosunku zysku do ryzyka
  • Dlaczego prawdopodobieństwo jest istotą każdej strategii rynkowej

Stosunek zysku do ryzyka używany jest przez traderów do porównania potencjalnych zysków z potencjalnymi stratami. Aby obliczyć stosunek zysku do ryzyka, należy podzielić możliwy zysk z danej transakcji przez kwotę, którą możesz stracić w przypadku, gdy Twoja pozycja zostanie zamknięta na poziomie Stop Loss.

Najczęściej wykorzystywane wartości stosunku zysku do ryzyka to 2:1, 3:1 i 4:1. Proporcje te będą zależeć od przyjętej strategii inwestycyjnej. Mimo, że jest wiele czynników, które mają wpływ na ryzyko danej transakcji (zmienność danego rynku czy strategia zarządzania kapitałem), to przypisany na stałe poziom zysku do ryzyka może decydować o naszym długoterminowym sukcesie.

Przykłady wskaźnika zysku do ryzyka

Załóżmy, że zdecydujemy się na pozycję długą w akcjach spółki  ABC. Kupujemy 100 lotów, które są ekwiwalentem 100 akcji o cenie 20 zł każdą. Wartość całej pozycji to 2000 zł. Zakładamy, że wartość tych walorów wzrośnie w niedalekiej przyszłości do 30 zł. Poziom cenowy, przy którym stwierdzimy, że chcielibyśmy ograniczyć straty, to 15 zł. Stop Loss na tym poziomie zagwarantuje nam, że nasze potencjalne straty nie powinny przekroczyć 500 zł.

W naszym przykładzie jesteśmy skłonni zaryzykować 5 zł na akcję, aby otrzymać oczekiwany zwrot w wysokości 10 zł. Ponieważ zaryzykowaliśmy środki, które stanowią połowę potencjalnego zysku, to nasz współczynnik zysku do ryzyka wynosi 2:1. Gdyby nasz cel wynosiłby 15 zł zysku na akcję, to wspomniany współczynnik byłby równy 3:1. Utrzymywanie takiego stosunku zysku do ryzyka sprawia, że jedna zyskowna transakcja jest w stanie pokryć dwie lub trzy straty.

Należy jednak pamiętać, że chociaż wskaźnik zysku do ryzyka pomaga nam zarządzać prawdopodobieństwem, to nie daje nam on informacji dotyczących samego prawdopodobieństwa powodzenia transakcji.

Znaczenie wskaźnika zysku do ryzyka

Większość traderów zmierza do tego, aby stosunek ich zysku do ryzyka był nie niższy niż 1:1. W przeciwnym razie ich potencjalna strata byłaby wyższa niż potencjalny zysk. Byłoby to nierozsądne i mogłoby zakończyć się szybką utratą wpłaconego depozytu. Pozytywny stosunek zysku do ryzyka np. 2:1 będzie oznaczał, że nawet w przypadku pojawienia się straty, wystarczy tylko jedna transakcja zyskowna, by pokryć ją z nawiązką.

Spróbujmy zobrazować to na konkretnym przykładzie. Poniżej zamieszczono tabelę, która przedstawia różnice pomiędzy poszczególnymi współczynnikami zysku do ryzyka. Pokazany jest również ich wpływ na całkowity zysk lub stratę. W tabeli założono, że cyfra 1 (jako wartość transakcji) jest równa 100 zł, skuteczność transakcji to 50 %, a liczba transakcji wynosi 10.

W poniższej tabeli dość klarownie widać korzyści wynikające z utrzymywania pozytywnej wartości współczynnika ryzyka. Pokazano również, w jaki sposób może to wpłynąć na rentowność netto inwestycji.

Prawdopodobieństwo jest kluczowe

Wspominaliśmy wcześniej o prawdopodobieństwie, więc teraz warto jest przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska.

Załóżmy, że z ostatnich 100 transakcji 60 było zyskownych. Daje  nam to prawdopodobieństwo wystąpienia zyskownej transakcji na poziomie 60 %.  Nasza skuteczność zależy nie tylko od strategii inwestycyjnej, ale też naszego nastawienia. Im więcej odstępstw od planu, tym łatwiej o pojawienie się strat.

Co ważne, istotą każdej analizy jest próba zmaksymalizowania prawdopodobieństwa powodzenia danej transakcji. Jeśli na wykresie szukamy określonej formacji, próbujemy w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo zysku. W jaki sposób? Wynika to z faktu, iż pojawienie się konkretnej formacji powinno zapowiadać konkretny ruch kierunkowy. Ponieważ niejako zapowiada ona pewien ruch, zajęcie pozycji zgodnej z jego potencjalnym kierunkiem zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Szukając formacji, szukamy tak naprawdę większego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku.

Wybierz jedną, która Ci pasuje

Każdy trader ma swoją własną strategię oraz ustalony poziom zysku do ryzyka, który odpowiada mu w największym stopniu. Jednym z wyzwań związanych z handlem jest znalezienie systemu, który pasuje do Ciebie i do Twojego temperamentu.

Jak postrzegasz ryzyko? Jakie masz nastawienie do strat? Czy jesteś osobą  o dużej awersji do ryzyka? Może wręcz przeciwnie, jesteś otwarty na większe ryzyko, a adrenalina Cię napędza? Kluczową kwestią jest wybranie systemu zysku do ryzyka, który odpowiada Ci w największym stopniu. W tym przypadku nie możemy mówić o żadnej złotej zasadzie – indywidualnie określ poziom, który idealnie pasuje do Twojej strategii.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz:

ROZPOCZNIJ QUIZ
1/3

Jaka liczba zyskownych transakcji, przy poziomie zysku do ryzyka 2:1, potrzebna jest do pokrycia 4 strat?

NASTĘPNE PYTANIE
2/3

Co wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku z danej transakcji?

POPRZEDNIE NASTĘPNE PYTANIE POPRZEDNIE
3/3

Jaka jest ogólna zasada przy wyborze system tradingowego?

POPRZEDNIE ZAKOŃCZ QUIZ POPRZEDNIE

Przykro nam, ale nie udało Ci się zdać testu. Twój wynik to . Niepoprawne odpowiedzi:

SPRÓBUJ PONOWNIE

POCZĄTKUJĄCY lekcje:

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO

Następny kurs: Platformy transakcyjne

xStation 5 i Meta Trader 4 to uniwersalne platformy transakcyjne, które znajdziesz w naszej ofercie. Każda z nich wyróżnia się konkretnymi cechami, a z tej sekcji dowiesz się, jak efektywnie wykorzystać je w codziennym handlu.

ROZPOCZNIJ KURS