xStation 5: Terminal

Tematy powiązane:
Czas czytania: 6 minut(y)

Poznaj funkcje okna Terminal i dowiedz się, jak modyfikować swoje pozycje.

Z tej lekcji dowiesz się:

 • Co to jest okno Terminal i jakie są jego funkcje
 • Jak odwrócić, zamknąć i zmodyfikować pozycję
 • Czym jest wskaźnik margin level i jak się go oblicza

Okno Terminal na platformie xStation 5 umożliwia zarządzanie i monitorowanie wszystkimi operacjami wykonanymi na naszej platformie transakcyjnej. Ponadto, daje dostęp do wszystkich otwartych, złożonych i zamkniętych zleceń oraz pozwala na ich monitorowanie lub modyfikację. Znajdziesz tam dodatkowo informacje na temat zleceń oczekujących, historii rachunku inwestycyjnego, operacji gotówkowych, aktualnego stanu wartości portfela i szczegóły dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Każdy inwestor potrzebuje profesjonalnego dziennika służącego do rejestrowania, śledzenia pozycji oraz zapisywania historii przeprowadzonych transakcji. Twój terminal to idealny cyfrowy dziennik, który pomoże Ci śledzić każdą dokonaną operację, jaką kiedykolwiek przeprowadziłeś na platformie.

Otwarte pozycje

W pierwszej zakładce Terminalu "Pozycje otwarte" można zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące naszych otwartych transakcji.

Kolejne kolumny pokazują:

 • Pozycję: nazwa instrumentu finansowego otwartej pozycji oraz jej numer
 • Typ: kierunek zawartej pozycji "Buy" długa pozycja lub "Sell" krótka pozycja
 • Wolumen: wielkość zawartej transakcji podana w Lotach
 • Czas otwarcia: czas zawarcia transakcji
 • Cenę otwarcia: cena, po której została otwarta transakcja
 • SL/TP: poziom zleceń oczekujących realizujących zysk (Take Profit) lub ograniczających stratę (Stop Loss), jeśli je ustawisz
 • Cenę rynkową: bieżąca cena instrumentów finansowego
 • Prowizję: koszt otwarcia pozycji (pobierana w zależności od rodzaju konta oraz typu instrumentu finansowego)
 • Swap: uznania lub obciążenia z tytułu punktów swap
 • Zysk: obecny zysk/strata

Jeśli posiadasz kilka otwartych pozycji na tym samym instrumencie, zostaną one automatycznie pogrupowane. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na linię otwartych pozycji pozwala rozwinąć lub zwinąć wszystkie pozycje w grupie.

Poniżej rozszerzona lista pozycji na DE30:

Oraz zwinięta lista pozycji na DE30:

Zamykanie pozycji

Klikając lewym przyciskiem myszy na czerwoną strzałkę na linii danej transakcji, można zamknąć całą grupę transakcji za pomocą jednego kliknięcia. Możesz wybrać pomiędzy opcją "Zamknij wszystkie", "Zamknij tylko zyskowne" lub "Zamknij tylko transakcje stratne".

Jeśli masz więcej niż jedną grupę otwartych transakcji, możesz łatwo rozwinąć wszystkie lub zwinąć wszystkie pozycje i grupy, klikając prawym przyciskiem myszy na pozycję „Rozwiń wszystko”.

Klikając zatem na „Rozwiń wszystko” pojawi się:

Używając czerwonego przycisku „Zamknij wszystko”, możesz zamknąć wszystkie otwarte transakcje będące na wszystkich grup. Funkcja ta umożliwia szybką reakcję na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i natychmiastową realizację podjętych decyzji.

Personalizacja widoku tabeli

Po wybraniu funkcji pojawi się widok personalizacji tabeli:

 • Zlecenie: unikatowy numer transakcji
 • Symbol: symbol instrumentu
 • Depozyt zabezpieczający: kwota depozytu, która została przeznaczona na zabezpieczenie otwartej pozycji
 • Wartość nominalna: wartość nominalna otwartej pozycji na akcjach syntetycznych.
 • Komentarz do transakcji
 • Miejsce otwarcia transakcji: informacja o tym, na której platformie XTB pozycja została otwarta.

xStation 5 pozwala Ci na dowolną personalizację widoku Terminala. Możesz ustawić kolejność kolumn, która będzie odpowiadać Twoim preferencjom.

Przestawianie kolumn odbywa się po prostu poprzez „drag and drop”. Klikasz i przytrzymujesz daną kolumnę i przesuwasz ją w lewo lub prawo w zakładce „Otwarte pozycje”.

Zlecenia oczekujące Stop Loss i Take Profit

W zakładce „Otwarte pozycje” możesz z łatwością modyfikować poziomy zleceń oczekujących Stop Loss oraz Take Profit.

Aby dodać, usunąć lub zmienić zlecenie Stop Loss lub Take Profit, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy  na symbol "+" w kolumnie Stop Loss lub Take Profit, a pojawi się nowe okno:

Okno modyfikacji Stop Loss zawiera:

 • SL/TP: cena, po której ma być wykonana pozycja
 • Pips: wartość zlecenia w pipsach, dla Stop Loss należy wprowadzić wartości ujemne, dla Take profit należy wprowadzić wartości dodatnie
 • W PLN: wartość wyznaczonego zlecenia w walucie, której prowadzony jest rachunek
 • Stop kroczący: Możliwość aktywacji zlecenia Stop Loss kroczącego

Podwojenie oraz odwracanie pozycji

Każda otwarta pozycja może zostać szybko podwojona poprzez kliknięcie ikony „Podwój pozycję”:

Nowa pozycja zostanie otwarta po obecnej cenie rynkowej. Dodatkowo, pozycję można łatwo odwrócić, klikając jeden przycisk "Odwróć pozycję":

Zlecenia oczekujące

W oknie "Zlecenia oczekujące" możesz zmodyfikować lub usunąć zlecenia oczekujące, jeśli zostały złożone.

W tym oknie masz wgląd do wszystkich informacji dotyczących zleceń oczekujących, podobnie jak w zakładce “Otwarte pozycje”. Aby przejść do edycji zlecenia oczekującego, wystarczy dwukrotnie kliknąć w daną pozycję (albo prawy przycisk myszy i wybrać “Modyfikuj”). Po wykonaniu tej czynności pojawi się następujące okno:

Zlecenie “Oczekujący” w prosty sposób można anulować klikając „X” na zleceniu, którego chcemy się pozbyć.

Historia

W zakładce „Historia” zebrane są informacje o wszystkich zamkniętych przez nas pozycjach. Na dole okna można dostosować zakres dat, dla których historia rachunku ma być wygenerowana.

Platforma transakcyjna pozwala również wyeksportować historię rachunku w formie pliku Excel do dalszej analizy.

Operacje gotówkowe

Zakładka „Operacje gotówkowe” zawiera informacje na temat wszystkich zamkniętych pozycji, opłat prowizji, wpłat i wypłat z Twojego konta. Możesz też wyeksportować historię operacji gotówkowej do pliku Excel.

Podsumowanie konta

Podsumowanie rachunku inwestycyjnego znajduje się na samym dole platformy transakcyjnej.

Zakładka ta zawiera następujące informacje:

 • Balance: wartość środków pieniężnych na zamkniętych pozycjach
 • Equity: wartość Balance skorygowana o bieżący wynik z otwartych pozycji
 • Margin: wartość środków pieniężnych, które zostały pobrane pod depozyt zabezpieczający dla otwartych pozycji
 • Free Margin: wartość środków pieniężnych, którą inwestor ma do dyspozycji do otwierania kolejnych pozycji
 • Margin Level: wskaźnik wartości Equity do poziomu Margin, wyrażony w procentach
 • Profit: zysk/strata z bieżących otwartych pozycji

Sytuacja, w której inwestor posiada Margin Level na poziomie 100%, oznacza, że całe środki pieniężne na rachunku są przeznaczone pod otwarte pozycje. Tym samym, można tylko zamykać otwarte pozycje, natomiast nie można już otwierać nowych pozycji.

Margin Level = (Equity / Margin) x 100

W XTB poziom Margin Level, przy którym zamykane są najbardziej stratne pozycje, wynosi 50%. Jeżeli ​​poziom Margin Level spadnie poniżej tej wartości, platforma zaczyna automatycznie zamykać najbardziej stratne pozycje. Jest to automatyczny mechanizm zabezpieczający, który chroni Twoje fundusze i zapobiega pogłębianiu strat oraz pojawieniu się salda ujemnego na rachunku. Zaczyna się od zamknięcia najbardziej stratnej pozycji i zatrzymuje się, gdy poziom Margin Level powróci do wartości co najmniej 50%.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język