Meta Trader 4: Terminal

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Poznaj funkcje okna Terminal i dowiedz się, jak modyfikować pozycje na platformie MetaTrader 4.

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. 

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Moduł Terminal w MT4

Moduł “Terminal” znajdujący się na dole ekranu platformy MT4 pozwala na zarządzanie i monitorowanie wszystkich transakcji, zleceń oczekujących, historii transakcji, operacji gotówkowych, poziomu salda, depozytu zabezpieczającego oraz pozostających w dyspozycji wolnych środków.

Terminal pełni funkcję Twojego głównego panelu tradingowego, dlatego warto przyjrzeć mu się  bliżej. Dobre zrozumienie jego działania pomoże Ci w codziennym tradingu.

Zakładka “Handel”

W zakładce „Handel” możemy zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące aktualnie otwartych pozycji, jak również zleceń oczekujących.

Przyjrzyjmy się szczegółom typowego otwartego zlecenia:

Zlecenie: tutaj znajdziemy unikalny numer transakcji, który musimy podać, jeżeli chcemy uzyskać dodatkowe informacje na temat zlecenia.

Czas: pokazuje moment otwarcia zlecenia.

Typ: wyświetlany jest tutaj rodzaj Twojego zlecenia. "Buy" oznacza pozycję długą, "Sell" oznacza pozycję krótką. Wyświetlane są tutaj również rodzaje zleceń oczekujących.

Loty: wolumen, czyli ilość lotów otwartych w danej transakcji.

Instrument: skrótowa nazwa instrumentu handlowego (ticker).

Cena: cena, po której zostało otwarte zlecenie.

SL/TP: poziomy cenowe zleceń Stop Loss i Take Profit.

Cena: aktualna cena rynkowa; nie należy mylić z ceną otwarcia.

Prowizja: koszt otwarcia zlecenia, jeśli instrument finansowy jest obciążony prowizją.

Swap: dodawane bądź odejmowane punkty swapowe na transakcji.

Zysk: aktualny zysk / strata.

Na dole widoczne jest podsumowanie całego rachunku:

Saldo rachunku: kwota pieniędzy na koncie przed otwarciem transakcji.

Saldo rejestru operacyjnego: saldo Twojego konta plus zysk / strata na otwartych pozycjach.

Wymagany depozyt: ile środków zostało zabezpieczonych pod aktualnie otwarte pozycje.

Wolne środki: różnica między saldem rachunku a wymaganym depozytem zabezpieczonym pod otwarte pozycje. Są to środki dostępne pod zawieranie nowych transakcji.

Poziom zabezpieczenia: jest to poziom salda rejestru operacyjnego w stosunku do wymaganego depozytu. Można powiedzieć, że jest to wbudowany w platformę MT4 hamulec bezpieczeństwa.

Występują dwa istotne poziomy zabezpieczenia, o których warto pamiętać.

Jeżeli Twój poziom zabezpieczenia osiągnie 100%, możesz nadal zamknąć otwarte pozycje. Nie uda Ci się jednak już otworzyć nowych pozycji. Jest to tak zwany “100 % margin call”.

Poziom Zabezpieczenia = (Saldo rejestru operacyjnego / Wymagany depozyt) x 100

W XTB poziom zabezpieczenia o wartości 50% uruchamia mechanizm automatycznego zamykania transakcji, tak zwany mechanizm „stop out”. Jest to automatyczny mechanizm, mający na celu pomoc w ochronie Twoich funduszy. Transakcje zamykane są w kolejności od najbardziej stratnych do momentu, gdy poziom zabezpieczenia nie osiągnie wartości większej niż 50%.

Historia rachunku

Okno Terminalu zawiera wiele przydatnych zakładek jednakże drugą najbardziej istotną zakładką jest „Historia rachunku”.

Możemy tutaj przeglądać i analizować całą historię naszych transakcji, jak również wygenerować raport za konkretny okres.

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. W naszej najbardziej zaawansowanej technologicznie platformie xStation 5 dodaliśmy jeszcze więcej funkcji. Jedną z nich jest dziennik statystyk tradera, który może uczynić Twój handel jeszcze bardziej skutecznym.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.