Meta Trader 4: Tworzenie nowych szablonów

2 minute(s)

Dowiedz się jak dostosować wykres do swoich preferencji, jak stworzyć i zapisać nowe szablony, jak wbudowane funkcje MT4 mogą zaoszczędzić Twój czas

Zacznij inwestować dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • Jak dostosować wykres do swoich preferencji
  • Jak stworzyć i zapisać nowe szablony
  • Jak wbudowane funkcje MT4 mogą zaoszczędzić Twój czas

Jak już wiesz, główną częścią platformy MT4 jest okno wykresu, które domyślnie ma czarne tło. Możesz jednak w pełni dostosować wykres do swoich preferencji. Wystarczy po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać opcję „Właściwości”.

Pojawi się nowe okno:

Okno wykresu to moduł, z którego traderzy nie tylko analizują rynek, ale również otwierają nowe pozycje, ustawiają poziomy Stop Loss i Take Profit, dodają różne wskaźniki, narzędzia analizy technicznej, linie trendu i wiele więcej.

Dobre dostosowanie warsztatu tradera jest niezwykle istotne, ale zajmuje trochę czasu. Właśnie dlatego powinieneś zapisać swoje ustawienia MT4 oraz ulubione narzędzia jako szablon.

Najprościej mówiąc, szablon jest zestawem parametrów wykresu oraz narzędzi, które można szybko zaaplikować na inne wykresy za pomocą jednego kliknięcia. Poza oczywistymi ustawieniami jak typ wykresu czy kolory, szablony zapisują również informacje o dołączonym expert advisorze, razem z jego parametrami, narysowanymi liniami oraz wskaźnikami technicznymi wraz z ich ustawieniami.

Zapisywanie szablonów

Zapisz swój własny szablon poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie, następnie wybierz opcję „Szablon -> Zapisz szablon” oraz nadaj mu nazwę.

Rada: jeśli zapiszesz swój nowy szablon jako „default”, każde nowe okno wykresu będzie wyglądać jak Twój szablon.

Dla przykładu: gdy już stworzysz swój szablon zawierający preferowane kolory, wskaźnik MACD z Twoimi parametrami oraz prostą średnią kroczącą, wtedy szablon używany dla innych wykresów i interwałów czasowych będzie wyglądał identycznie.

Od teraz będziesz miał dostęp do wszystkich swoich narzędzi oraz ustawień za pomocą jednego kliknięcia. Dostosuj platformę do swoich potrzeb i zacznij handlować już teraz!

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.