Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

Tematy powiązane:
Czas czytania: 7 minut(y)

Według Van Tharp’a zarządzanie kapitałem to ta część systemu inwestycyjnego, która określa, ile powinniśmy przeznaczyć na każdą inwestycję w zależności od wielkości aktywów.

Z tej lekcji dowiesz się:

 • Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest niezbędną częścią tradingu
 • Jakie elementy składają się na pomyślną strategię tradingową
 • Czym jest stosunek podejmowanego ryzyka do osiągniętego zysku oraz dlaczego może wesprzeć Twoją strategię

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych składników długoterminowego sukcesu na rynkach finansowych. Jest także jednym z najczęściej pomijanych i niedocenianych aspektów tradingu. Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest tak istotne. A jak zastosować je na codzień?

Możesz być najbardziej utalentowanym traderem z “czuciem rynku” oraz wrodzoną zdolnością do trafnej oceny możliwości inwestycyjnych, jednak bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem jednym złym posunięciem możesz spowodować utratę całego kapitału. Nawet najlepsi traderzy mają na swoim koncie nieudane inwestycje. Musisz pamiętać, że stratne pozycje są nieodłączną część tradingu. Z tego względu, zarządzanie ryzykiem jest tak istotne dla długoterminowego sukcesu.

Zasady zarządzania ryzykiem są łatwe do zrozumienia, nawet dla początkujących. Prawdziwym wyzwaniem jest zastosowanie ich w praktyce, gdyż bardzo często to emocje biorą górę. Nie można się temu dziwić, w końcu rozmawiamy o inwestowaniu rzeczywistych środków.

Zanim poznasz konkretne techniki zarządzania ryzykiem, zwróć uwagę na to, jak ważnym elementem pomyślnej strategii tradingowej jest zarządzanie kapitałem.

Elementy skutecznej strategii tradingowej

Na udaną strategię składają się trzy istotne elementy:

 • System tradingowy ze sztywnymi ramami: konsekwentne przestrzeganie reguł wynikających z objętej strategii, jak np. określonych punktów wejścia i wyjścia lub trading zgodny z kierunkiem utrzymującego się trendu. Być może stosujesz zwykłe średnie kroczące, aby wcześniej zlokalizować nowy trend oraz oscylator stochastyczny w celu rozpoznania, czy nadszedł moment na otwarcie nowej pozycji. Możesz także użyć wskaźnika siły względnej (RSI) dla dodatkowego potwierdzenia siły trendu. Niezależnie od użytego wskaźnika,Twoja strategia tradingowa musi odpowiadać Twojemu nastawieniu oraz emocjom. W końcu to Ty będziesz z niej korzystał i to Twoje środki będą zaangażowane w poszczególne transakcje.
 • Kontrola nad emocjami: jeśli przetestowałeś/aś swoją strategię zarówno na koncie demonstracyjnym, jak i realnym, zapewne zauważyłeś/aś różnicę w wynikach i towarzyszących Ci emocjach. Powodem mogą być realne pieniądze, które w znacznie większym stopniu wpływają na emocje. Uczucia takie jak strach, chęć wzbogacenia się lub podekscytowanie mogą spowodować, że Twój plan zawiedzie, prowadząc do niekorzystnych wyników. Główną zasadą i jednocześnie dobrą praktyką jest utrzymywanie pozycji przynoszących zyski, bez obawy przed ewentualną stratą. Z drugiej strony, konieczne jest pozbywanie się pozycji przynoszących straty, nie czekając z nadzieją na odbicie, które może nie mieć miejsca. Trzymanie emocji w ryzach oraz postępowanie zgodnie z ustalonym planem tradingowym z pewnością to ułatwi.
 • Zarządzanie kapitałem jest jednym z kluczowych elementów Twojej strategii. Pozwala określić wielkość pozycji, dźwignię oraz poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit. Skuteczne zarządzanie kapitałem jest nieodzowną częścią długookresowego tradingu. Pomaga zmaksymalizować zyski przy minimalizacji strat. Zapobiega także podejmowaniu zbyt dużego ryzyka.

Jak zdążyłeś/aś zauważyć, właściwe wykorzystanie powyższych elementów będzie odgrywało istotną rolę w procesie powiększania zysków i minimalizowania strat. Jeśli twoja strategia opiera się jedynie na niektórych z wymienionych filarów, prędzej czy później pojawi się strata, której można było uniknąć.

Jakie elementy składają się na sprawne zarządzanie kapitałem? Spójrz na kilka technik, które pozwolą ci kontrolować ryzyko:

 • Wielkość pozycji
 • Hedging – zajmowanie wielu jednoczesnych pozycji na przeciwnych rynkach (np. krótka pozycja w AUDUSD i krótka w EURAUD)
 • Trading w określonych godzinach
 • Poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit
 • Wyczucie, kiedy należy zaakceptować stratę

Spójrz na przykład, w którym jeden z powyższych elementów jest ignorowany. Powiedzmy, że na koncie masz 10 000 PLN i sprzedajesz EUR/USD o wolumenie 0,6 lota z dźwignią 30:1. Nie podjąłeś także decyzji o zastosowaniu zlecenia Stop Loss. W pozycję angażujesz większość swoich środków (8 577.60 PLN), nie pozostawiając sobie pola manewru w przypadku negatywnej zmiany cen. Przy danych założeniach zmiana ceny o jeden pips spowoduje zysk lub stratę w wysokości 22.35 PLN.

Spójrzmy na to, co może stać się z taką pozycją. Pod wpływem nowych danych makroekonomicznych zyskało euro, a para EURUSD wzrosła o 200 pipsów. W ciągu dosłownie kilku minut taki ruch powoduje stratę w wysokości 4 470 PLN, co stanowi prawie połowę Twojego kapitału. W obliczu tych zmian zostajesz jedynie z połową początkowego depozytu. Co to oznacza? Na ten moment zostaje ci tylko znacznie mniej środków, które możesz przeznaczyć na odbudowę konta. Zanim zdecydujesz się na kolejny ruch, np. na pozbycie się pozycji przynoszącej straty, dodanie zlecenia Stop Loss lub zmniejszenie rozmiaru pozycji, nastąpi kolejna zmiana o 200 pipsów na Twoją niekorzyść. Oznacza to, że stracisz kolejne 4 470 PLN. Łączne straty opiewają na 8 940 PLN, co jest pokłosiem niekorzystnego ruchu na rynkach.

Ta transakcja doskonale obrazuje sytuację, w której brak zlecenia Stop Loss stanowi zagrożenie dla Twojego konta.

Wielkość pozycji

Nawet najlepsi traderzy ponoszą straty na pewnym etapie swojej kariery. Jest to ryzyko ściśle związane z tradingiem. Kluczem jest ograniczenie strat do najniższego możliwego do zaakceptowania poziomu. Dzięki temu będziesz w stanie pozostać dłużej na rynku, a co za tym idzie, zwiększyć swoją szansę na sukces. Jednym ze sposobów na utrzymanie odpowiedniej relacji pomiędzy zyskami i stratami jest zachowanie stosunku zysku do ryzyka w wysokości 2:1 lub nawet 3:1. W takim przypadku oczekiwane zyski będą dwukrotnie lub trzykrotnie większe niż potencjalne straty. W związku z tym, nawet gdy doświadczysz trzech stratnych transakcji, potrzebować będziesz jedynie dwóch zyskownych transakcji, aby zapewnić utrzymanie przewagi zysków nad stratami. Mimo, iż nie jest to ogólna zasada, pomaga ona wypracować konkretne metody zarządzania ryzykiem.

Spójrz na przykład ukazujący dwóch traderów, z których każdy zaczyna z kapitałem w wysokości $10,000. Obaj starają się utrzymać stosunek zysku do ryzyka w wysokości 2:1, jednak stosują odmienne podejście do zarządzania kapitałem. Pierwszy trader decyduje się na agresywną strategię, ryzykując 60% swojego kapitału przy każdej transakcji. Oczekuje on w ten sposób 120% zysku. Drugi trader jest o wiele bardziej konserwatywny i ryzykuje tylko 5% swoich środków, oczekując zysku rzędu 10%. Dla ułatwienia załóżmy, że każdy trader decyduje się otworzyć 10 transakcji, a co druga inwestycja jest zyskowna.

Skuteczność strategii

W powyższych tabelach przedstawiono wyniki dwóch traderów, wykorzystujących różne poziomy zarządzania ryzykiem.

Mimo, iż obie strategie miały równe szanse powodzenia, identyczny kapitał początkowy oraz ten sam stosunek zysku do ryzyka, to ostateczne wyniki znacznie się różnią. Z jakiego względu? Oczywiście z uwagi na odmienny styl zarządzania ryzykiem. Agresywne podejście pierwszego tradera skutkowało stratą w wysokości 47%, podczas gdy drugi trader cieszył się niemal 25% zyskiem i kapitałem końcowym w wysokości $12,462. Teraz już wiesz, w jaki sposób zarządzanie ryzykiem może mieć wpływ na twoje rezultaty.

Kluczowy element tradingu

Jak udowodniliśmy, zarządzanie ryzykiem jest istotną częścią tradingu. Doświadczony trader wie, ile może zaryzykować. Z kolei Ty, jako osoba początkująca, musisz zrobić wszystko, by uniknąć znacznych strat. Straty są nieodłączną częścią tradingu i nie da się ich całkowicie wyeliminować. Można natomiast nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Zarządzanie zyskiem jest kolejnym aspektem tradingu. Skuteczny trader musi znaleźć odpowiedni balans, czyli zwiększać zyski jednocześnie minimalizując straty.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.