Meta Trader 4: Wykresy i personalizacja

  • Platforma
2 minute(s)
Dowiedz się, jak dodać i dostosować wykres na platformie MetaTrader 4.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak dostosować wykresy do Twoich potrzeb
  • Jak dodać nowy szablon
  • Jak dodać nowe wykresy lub zastąpić obecnie otwarte
     

Jak wiesz, główną częścią platformy MT4 jest wykres. Twórcy platformy ustawili jego kolor jako czarny, jednak dali ci także możliwość personalizacji, w tym m.in. zmiany tła, czy też koloru świec.

Wszystko, co musisz zrobić, by dostosować wykres do swoich potrzeb, to kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać "Właściwości":

Tutaj możesz w pełni dostosować wykresy do swoich preferencji.

Szablony

Po ustawieniu wszystkich preferencji, możesz łatwo zapisać indywidualne ustawienia wykresu jako szablon. W tym celu, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybierz polecenie “Szablon”, a następnie “Zapisz szablon” i wpisz nazwę nowego szablonu.

Wskazówka: jeśli zapiszesz nowy szablon z nazwą "default" to każdy nowy wykres zostanie otwarty z ustawieniami tego szablonu.

Dostosowywanie wykresów i otwieranie nowych

Dla większości inwestorów wykres jest najważniejszym źródłem informacji rynkowych. Dlatego nie zaniedbuj tego instrumentu i poświęć chwilę na dostosowanie go do swoich potrzeb. Najszybszym sposobem, aby tego dokonać, jest użycie ikon znajdujących się w górnym menu. Działanie większości ikon jest oczywiste i intuicyjne, poniżej omówione zostaną najważniejsze z nich.

Możesz łatwo zmienić typ wykresu:

Możesz też łatwo śledzić cenę instrumentu w różnych interwałach czasowych:

Powiększyć wykres i zmniejszyć:

Dodać dowolne narzędzie analizy technicznej:

Jeśli chcesz wyświetlić wiele wykresów obok siebie, możesz to zrobić wybierając tę ikonę:

Do otwarcia nowego wykresu można posłużyć się ikoną “Otwórz nowy wykres”:

Platforma MetaTrader 4 oferuje wszystko, czego potrzebujesz - w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.