xStation 5: Zawieranie transakcji z poziomu wykresu

Tematy powiązane:
Czas czytania: 3 minut(y)

Dowiesz się jak dokonywać zleceń bezpośrednio z poziomu pola wykresu na platformie xStation5.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak otwierać i zamykać transakcje bezpośrednio z poziomu wykresu
  • Jak otwierać zlecenia oczekujące z poziomu wykresu
  • Jak ustawiać i modyfikować poziomy stop loss oraz take profit bezpośrednio na wykresie

Rynek Forex oraz kontraktów CFD należą do jednych z najbardziej dynamicznych w świecie finansów, wobec czego inwestorzy szukają narzędzi pozwalających na jak najszybsze zawieranie transakcji. W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji na dynamiczne ruchy rynkowe, w platformie xStation 5 wbudowano moduł „Click & Trade”. Po dokonaniu analizy konkretnego rynku i podjęciu decyzji o chęci otwarcia transakcji inwestor ma możliwość skorzystania z narzędzia znajdującego się w lewym górnym rogu wykresu – dostępne są przyciski KUP i SPRZEDAJ, z dodatkową możliwością modyfikacji wielkości pozycji.

Chcąc otworzyć pozycję, wystarczy nacisnąć zielony przycisk BUY (w przypadku długich pozycji) lub czerwony przycisk SELL (w przypadku krótkich pozycji). Dodatkowo można ustawić zlecenie zabezpieczające stop loss lub take profit poprzez kliknięcie w ikonę SL/TP.

Powyżej znajduje się przykład w jaki sposób to zrobić. Jak widać, wybrano wykres US500. Załóżmy w tym przykładzie, że cena tego instrumentu pójdzie w górę, w związku z tym chcemy dokonać zakupu. W górnym lewym roku można wybrać ilość lotów do określenia wielkości pozycji, następnie kliknięcie przycisku SL/TP umożliwi dobranie odpowiedniego poziomu stop loss, a na koniec pozostaje tylko naciśnięcie guzika BUY w celu potwierdzenia transakcji.

Okienko “Potwierdź” pojawi się automatycznie.

Klikając przycisk ‘Tak’ inwestor potwierdza chęć zlecenia transakcji. Zaznaczając pozycję „Nie pokazuj więcej” i klikając Tak, przy następnej transakcji nie pojawi się już okienko “Potwierdź”. W efekcie podczas składania kolejnych zleceń będą one realizowane natychmiast po kliknięciu przycisku BUY lub SELL.

Istnieje również inny sposób otwarcia pozycji bezpośrednio z wykresu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wykres, pojawi się nowe okno prezentujące rodzaje dostępnych zleceń.

Klikając prawym przyciskiem myszy nad obecną ceną rynkową,  inwestor będzie miał możliwość złożenia zleceń sell limit oraz buy stop. Z kolei klikając myszką poniżej bieżącej ceny pojawi się opcja otwarcia zleceń sell stop oraz buy limit. Wybierając którekolwiek z nich pojawi się nowe okno, w którym należy dostosować wolumen, cenę oraz rodzaj transakcji.

Ustawianie i modyfikowanie zleceń SL oraz TP z poziomu wykresu

Gdy pozycja jest aktywna, inwestor widzi poziomy SL i TP bezpośrednio na wykresie. W każdym momencie istnieje możliwość ich przesunięcia – w tym celu wystarczy przeciągnąć myszką wybraną linię na nowy poziom.

Platforma xStation5 automatycznie pokaże również o ile pipsów zmieniło się położenie SL oraz TP od wcześniejszych wartości. W każdym momencie można również anulować zlecenia stop loss oraz take profit klikając w “x”.

Zamykanie zleceń z poziomu wykresu

Platforma xStation5 umożliwia także natychmiastowe zamknięcie transakcji z poziomu wykresu. W celu zamknięcia pozycji wystarczy nacisnąć na przycisk “x” na przerywanej linii znajdującej się pomiędzy zleceniami stop loss oraz take profit. Wystarczy tylko jedno kliknięcie aby zamknąć transakcję.

Nie bez przyczyny główną część  platformy xStation5 stanowi pole wykresu. Pozwala ono bowiem nie tylko dokonywać dokładnej analizy technicznej, ale jednocześnie umożliwia szybką zlecać oraz zarządzać pozycjami. Dobra znajomość powyższych funkcji będzie niewątpliwie przydatna w codziennym tradingu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata