Meta Trader 4: Zlecenia oczekujące

  • Platforma
4 minute(s)
Dowiedz się, w jaki sposób składać zlecenia oczekujące na platformie Meta Trader 4.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie są rodzaje oczekujących zleceń, które można znaleźć w MT4
  • Jakie są różnice pomiędzy rodzajami zleceń
  • Jak złożyć zlecenie

Podczas handlu na rynkach finansowych, istnieją dwa sposoby otwierania zleceń.

Egzekucja natychmiastowa: Twoje zlecenie zostanie otwarte po aktualnej cenie

Zlecenie oczekujące: Twoje zlecenie otworzy się, gdy rynek osiągnie określony poziom, wybrany przez Ciebie.

Z czasem prawdopodobnie okaże się, że używasz obu rodzajów transakcji w swoim handlu. Jak dokładnie działają zlecenia oczekujące i dlaczego są one potrzebne?

To fakt, że ważne jest podążanie za wiadomościami rynkowymi i znaczące ruchy, ale dobre planowanie jest jeszcze ważniejsze. Jeżeli masz własny pogląd na konkretny rynek, ale nie masz czasu na ręczne ustawianie zleceń, zlecenia oczekujące okażą się najlepszym rozwiązaniem.

W przeciwieństwie do zleceń natychmiastowych, czyli zleceń, w których handel jest realizowany według obecnej ceny rynkowej, zlecenia oczekujące umożliwiają ustawianie zleceń, które zostaną otwarte po osiągnięciu określonego poziomu wybranego przez Ciebie. Istnieją 4 typy zleceń oczekujących na MT4, ale my możemy podzielić je na dwa rodzaje:

  • zlecenia, które mają zostać otwarte po przełamaniu konkretnego poziomu rynku
  • zlecenia, które otworzą się po odbiciu od danego poziomu rynku.

Możemy używać obu typów zleceń zarówno do zakupu jak i sprzedaży, co daje nam cztery rodzaje zleceń oczekujących:

Buy Stop

Zlecenia Buy Stop pozwalają Ci ustawić cenę kupna powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 PLN, to możemy ustawić cenę 22 PLN. Po osiągnięciu przez rynek ceny 22 PLN zostanie otwarte zlecenie na pozycję kupna „long”.

Sell Stop

Zlecenie Sell Stop umożliwia określenia zlecenia sprzedaży poniżej obecnej ceny rynkowej. Dla przykładu: jeśli bieżąca cena wynosi 20 PLN,  a Sell Stop zostało ustawione na 18 PLN, pozycja sprzedaży „short” zostanie otwarta gdy rynek osiągnie taką cenę.

Buy Limit

Przeciwieństwo Buy Stop: zlecenie Buy Limit umożliwia ustawienie zlecenia kupna poniżej obecnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli obecna cena rynkowa wynosi 20 PLN, a Twój Buy Limit jest ustawiony na 18 PLN, wówczas, gdy rynek osiągnie poziom 18 PLN zostanie otwarta pozycja kupna „long”.

Sell Limit

Zlecenie Sell Limit pozwala ustalić zlecenie sprzedaży powyżej obecnej ceny rynkowej, więc jeżeli obecna cena rynkowa wynosi 20 PLN, a ustawiona cena sprzedaży wynosi 22 USD, czyli gdy rynek osiągnie poziom 22 PLN to zostanie ustawiona pozycja sprzedaży „short”.

Otwieranie zleceń oczekujących

Aby otworzyć zlecenie oczekujące, kliknij dwa razy na nazwę instrumentu w module ‘Market Watch’. Jedyne, co musisz zrobić po otwarciu nowego okna, to zaznaczyć zlecenie oczekujące:

Następnie, wybierz poziom rynkowy, na którym zostanie uruchomione zlecenie oczekujące. Powinieneś także wybrać wolumen pozycji. W razie potrzeby, można ustawić datę ważności, czyli wygaśnięcia zlecenia. Po ustawieniu parametrów, wybierz typ zlecenia, w zależności od tego, czy chcesz złożyć zlecenie na kupno lub sprzedaż (buy/sell) i kliknij złóż zlecenie.

Jak widać, oczekujące zlecenia są bardzo potężną funkcją na MT4. Są przede wszystkim przydatne, żeby móc stale kontrolować rynek, gdy ceny zmieniają się szybko, a Ty nie chcesz przegapić okazji rynkowych.

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.