Meta Trader 4: Zlecenia Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop

5 minute(s)

Dowiedz się, w jaki sposób składać zlecenia Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop na platformie Meta Trader 4.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji nauczysz się:

  • Jak dodać Stop Loss do zlecenia
  • Jak ustawić poziom Take Profit
  • Co to jest trailing stop oraz jak go prawidłowo używać

Podczas omawiania podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem w naszej poprzedniej lekcji, dowiedziałeś się, że kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowym w długim terminie jest właściwe zarządzanie kapitałem. Właśnie dlatego zlecenia Stop Loss i Take Profit powinny być integralną częścią twojej strategii.

Zobaczmy, jak korzystać z nich na platformie MT4, aby upewnić się, że potrafisz kontrolować ryzyko i maksymalizować potencjalne zyski.

Ustawianie Stop Loss i Take Profit

Pierwszym i najprostszym sposobem, aby dodać Stop Loss lub Take Profit do Twojej transakcji, jest ustawienie ich od razu przy składaniu nowego zlecenia (Okno zlecenia).

Jest to bardzo proste. Wystarczy, że wpiszesz odpowiednią cenę w polach Stop Loss lub Take Profit. Pamiętaj, że zarówno Stop Loss jak i Take Profit zostanie aktywowany automatycznie w momencie kiedy rynek osiągnie wcześniej ustalony poziom cenowy. Kiedy pozycja będzie zarabiać, Take Profit zamknie automatycznie pozycję wtedy, gdy cena osiągnie określony wcześniej przez Ciebie cel. Odwrotnie zadziała Stop Loss. Kiedy pozycja będzie tracić, Stop Loss zamknie automatycznie pozycję przy poziomie, który został wcześniej przez Ciebie ustalony, aby ograniczyć dalsze straty.

Dzięki temu, nie trzeba otwierać nowej pozycji, aby móc korzystać z tych parametrów. To ty decydujesz, kiedy to zrobisz. Pamiętaj, że zarówno Stop Loss jak i Take Profit zostanie aktywowany automatycznie w momencie, kiedy rynek osiągnie wcześniej ustalony poziom cenowy.

Dodawanie poziomów Stop Loss i Take Profit

Najprostszym sposobem dodania SL/TP do otwartych pozycji jest użycie linii zlecenia z poziomu wykresu. Po prostu przeciągnij, w górę lub w dół, linię zlecenia i upuść ją w wybranym miejscu.

Po wykonaniu tej czynności, poziomy SL/TP pojawią się na wykresie. W ten sposób możesz równie szybko modyfikować już ustawione wcześniej poziomy SL/TP, dostosowując je do sytuacji na rynku.

Możesz to zrobić również z dolnego modułu "Terminal". Aby dodać lub zmodyfikować poziomy SL/TP, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na otwartej pozycji lub zleceniu oczekującym i wybrać polecenie "Modyfikuj lub usuń zlecenie".

Zostanie wyświetlone okno modyfikacji zleceń, w którym możesz wprowadzić lub zmienić poziomy SL/TP według bieżącej sytuacji na danym rynku. Możesz również ustalić w punktach odpowiednią odległość od aktualnej ceny rynkowej.

Trailing Stop

Zlecenia Stop Loss są przeważnie wykorzystywane do ucinania strat na niewielkim poziomie, wtedy, gdy rynek porusza się w przeciwnym kierunku do Twojej pozycji. Jednak mogą one również pomóc Ci zabezpieczyć Twoje zyski.

Jeśli brzmi to dla ciebie dziwnie - nie martw się, omawiany mechanizm jest bardzo prosty do zrozumienia.

Wyobraźmy sobie, że otworzyłeś pozycję długą i rynek idzie w dobrym kierunku. Dzięki temu w tym momencie Twoja transakcja jest zyskowna. Początkowy SL umieściłeś pod ceną otwarcia i teraz możesz go przenieść wyżej na poziom ceny otwarcia zlecenia lub trochę powyżej. Jeśli rynek zacznie spadać, Twoje zyski będą zabezpieczone, jednak musiałbyś ręcznie przesuwać SL na coraz wyższe poziomy.

Aby ten proces zautomatyzować, możesz użyć funkcji Trailing Stop. Jest to naprawdę bardzo przydatne narzędzie do odpowiedniego zarządzania ryzykiem i prowadzenia pozycji, zwłaszcza, kiedy na rynku panuje zwiększona zmienność lub gdy nie możesz stale monitorować wykresu.

Trailing Stop może być dołączony tylko do aktualnie otwartych pozycji. Co ważniejsze, działa on tylko i wyłącznie na Twoim komputerze, a nie na serwerach XTB, tak, jak jest to w przypadku Stop Loss lub Take Profit. Co to oznacza? Oznacza to, że po wyłączeniu Twojego komputera lub utracie połączenia z internetem, Trailing Stop przestanie działać. Nie będzie on już automatycznie zmieniał poziomów Stop Loss, ale zabezpieczy Twoją pozycję na ostatnim poziomie, na którym był umieszczony.Inaczej mówiąc, zamieni się w zwykłe zlecenie Stop Loss. Udoskonaliliśmy tę niedogodność w naszej najbardziej zaawansowanej platformie tradingowej - xStation 5.

Aby ustawić Trailing stop, kliknij prawym przyciskiem myszy na otwartej pozycji w oknie "Terminal" i podaj pożądaną odległość wyrażonej w punktach pomiędzy poziomem Trailing Stop a bieżącą ceną rynkową.

Kiedy to zrobisz, Trailing Stop będzie aktywny. Oznacza to, że jeśli cena będzie zmieniać się zgodnie z twoimi przewidywaniami, co zwiększy zysk z twojej pozycji, to wówczas Trailing Stop sprawi, że zlecenie stop loss będzie automatycznie śledziło cenę w wybranej odległości. Jeśli więc początkowy stop loss ustalony został na 30 pipsów, a rynek ruszy w pożądanym przez ciebie kierunku o 50 pipsów, to o podobną wartość przesunie się także zlecenie stop loss.

W każdym momencie możesz łatwo wyłączyć Trailing Stop poprzez wybór “anuluj” w oknie ustawień Trailing Stop. Jeśli szybko chcesz dezaktywować tę funkcję dla wszystkich Twoich otwartych pozycji, wybierz “usuń wszystko”

Platforma MT4 zapewnia wiele sposobów na zabezpieczenie Twoich transakcji. Co więcej, funkcjonalność platformy sprawia, że zarządzanie ryzykiem staje się łatwe, zwiększając kontrolę nad Twoimi inwestycjami.

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.