MACD

  • MACD jest jednym ze wskaźników analizy technicznej bazującym na momentum - bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych.
  • Został wynaleziony przez Gerald Appela w 1979 roku.

Wskaźnik MACD pokazuje różnicę pomiędzy dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi. Z tego powodu liczymy go poprzez odjęcie od średniej wykładniczej z 26 okresów (EMA) średniej złożonej z 12 okresów (EMA). Dodatkowo 9 okresowa EMA, tworzy linię sygnału.

MACDIstnieją różne sposoby, które pokazują, jak MACD może być wykorzystany, ale najprostszy sposób bazuje na prostym przecięciu się średnich pomiędzy linią MACD (pomarańczowa linia) i linią sygnalną (czerwona linia).

Sygnał kupna jest generowany, gdy linia MACD przetnie linię sygnalną od dołu, a sygnał sprzedaży generowany jest wtedy, kiedy linia MACD przetnie linię sygnalną od góry.

Wskaźnik MACD

Na wykresie wyżej przedstawiono dwa przykłady zajęcia pozycji długiej i trzy sygnały pozycji krótkiej, które zostały wygenerowane przez wskaźnik.

Podobnie do innych wskaźników, oscylatora i różnych narzędzi analizy technicznej - MACD ma tendencje do generowania fałszywych sygnałów. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa generowania fałszywych sygnałów, MACD może być wykorzystany z innymi narzędziami. Kiedy inne narzędzia wskazują ten sam kierunek, zwiększa to prawdopodobieństwo, że transakcja będzie zyskowna.

Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami o wskaźnikach i oscylatorach, zapraszamy na Trading Academy.