Ochrona środków klientów

Ochrona środków

  • Wszystkie środki klientów są trzymane na segregowanych kontach bankowych zgodnie z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego

  • Twoje środki są trzymane na koncie wydzielonym od naszych funduszy

  • Twoje środki są objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do kwoty 3000 EUR - 100% i do 22 000 EUR - 90% środków, w przypadku zdarzeń losowych.

Co oznacza, że środki są segregowane?

Środki klientów są trzymane oddzielnie od środków XTB, zapewniając w ten sposób, że w przypadku bankructwa środki klientów zostaną im zwrócone. U brokerów, gdzie nie ma segregacji środków istnieje groźba, że w przypadku bankructwa, środki zostałyby potraktowane jako aktywa firmy i zabrane przez wierzycieli. Z tego powodu dokonujemy segregacji środków klientów od środków XTB, dzięki temu zapewniając największy poziom bezpieczeństwa.

Co to jest system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i w jaki sposób działa?

System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych został stworzony, aby chronić klientów domów maklerskich w przypadku ich bankructwa.

Jeżeli firma stałaby się niewypłacalna KDPW zwróciłby 100% środków do kwoty 3000 euro oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę do 22 000 euro.

Od 1 stycznia 2008 roku maksymalna rekompenata dla jednego inwestora wynosi równowartość 20 100 euro, co wynika z poniższego obliczenia:

3000 euro * 100% = 3000 euro

(22000 - 3000) * 90% = 19 000 euro * 90% = 17.100 euro

3000 euro + 17 100 euro = 20 100 euro.

Podsumowanie

Dzięki temu, że prowadzimy politykę segregacji kont, klienci XTB zostali objęci systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych a XTB jest spółką notowaną na GPW (pełna transparentność) - środki klientów XTB są bezpieczne.