Jak założyć rachunek w XTB?

2 minute(s)

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Jak założyć rachunek w XTB?

Założenie konta inwestycyjnego w XTB jest szybkie i łatwe, możesz inwestować na rynku finansowym w przeciągu kilku minut. Aby założyć konto, postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej:

 1. Wypełnij nasz prosty formularz online

 2. Prześlij skany dokumentów online, które są wymagane, aby potwierdzić Twoją tożsamość, takie jak: dowód osobisty oraz prawo jazdy lub np. rachunek potwierdzający Twój adres

 3. Kiedy już prześlesz dokumenty i zostaniesz pozytywnie zweryfikowany, możesz zalogować się i zdeponować środki bezpiecznym przelewem online.

 4. Teraz możesz już zacząć inwestować!

Twoje dane są bezpieczne

 • Twoje dane personalne są z nami bezpieczne

 • Wszystkie dane są przekazywane za pomocą bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL

 • XTB jest regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr licencji DDM-M-4021-57-1/2005)

Bezpieczeństwo Twoich środków

 • Wszystkie środki klientów są trzymane na segregowanych rachunkach bankowych zgodnie z regulacjami, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo

 • Twoje środki są chronione przez system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, do 22,500 euro zwracanych jest 90% środków, a do kwoty 3000 euro - 100% na osobę w przypadku mało prawdopodobnej niewypłacalności.

Dlaczego XTB?

 • Jesteśmy jednym z największych brokerów w Europie

 • Wielokrotnie nagradzana platforma transakcyjna xStation ze średnią realizacją zleceń 85 milisekund, uznana za Najlepszą Platformę Tradingową 2016 roku według Personal Online Wealth Awards.

 • Cashback dla aktywnych traderów (tylko klienci ze statusem klienta profesjonalnego)

 • Dostęp do ponad 3000 instrumentów

 • Kompleksowa edukacja i darmowe codzienne webinaria

 • Zaawansowane narzędzia analizy technicznej oraz darmowy komentarz rynkowy zintegrowany z platformą

Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące założenia konta inwestycyjnego, po prostu zadzwoń do dedykowanego działu pomocy:

nr. tel.: 22-201-95-70

email: sales@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.