Podwójny szczyt i podwójne dno

  • Podwójny szczyt i podwójne dno są najbardziej popularnymi formacjami cenowymi

  • Są to formacje odwrócenia trendu, czyli wskazują moment, kiedy cena może zawrócić

  • Mogą być używane na wszystkich interwałach i rynkach

Podwójny szczyt

Formacja podwójnego szczytu jest również znana jako “formacja M” z uwagi na jej kształt. Jest tworzona poprzez ukształtowanie się dwóch szczytów, gdzie drugi jest poniżej pierwszego. Perfekcyjna formacja “M” tworzy się w momencie, kiedy dwa szczyty znajdują się na dokładnie tym samym poziomie, ale taka sytuacja nie zdarza się często na rynku, z uwagi na to, że żaden rynek nie jest idealny.

podwójny szczytTa formacja jest najpierw tworzona przez pierwszą falę spadkową, po której następuje kolejny ruch, tym razem korekcyjny, który nie jest w stanie przebić ostatniego szczytu. Utworzony dołek zaznaczony zieloną linią, staje się mocnym wsparciem, po którego przebiciu należy oczekiwać dalszych spadków.

Co jest interesujące formacja podwójnego szczytu, w odróżnieniu od wielu innych narzędzi analizy technicznej, to klarowne definiowanie celu transakcji - jako odległość pomiędzy ostatnim szczytem a dołkiem - X.

Podwójne dno

Formacja podwójnego dna jest znana jako formacja “W” również z uwagi na jej kształt. Jest tworzona poprzez dwa dołki, gdzie drugi znajduje się nieco wyżej niż pierwszy.

podwójne dnoFormacja jest tworzona poprzez uksztatłtowanie się pierwszego ruchu wzrostowego - pierwszy dołek (1), później cena zaczyna zwalniać, próbując jeszcze raz dotrzeć do poziomu ostatniego dołka, jednak w tym miejscu siła kupujących jest już na tyle duża, że dochodzi do wygenerowania kolejnego ruchu wzrostowego - drugi dołek (2).

Według metodologii Price Action idealnie, jeżeli pierwszy ruch wzrostowy jest ruchem silnym, a ruch korekcyjny ruchem słabym (trwa dłużej niż wzrost, ale ma mniejszą dynamikę).

Formacja podwójnego dna finalnie kształtuje się w momencie wybicia ostatnio utworzonego szczytu - opór (zielona linia na wykresie). Aby zmierzyć potencjalny zasięg formacji, należy odmierzyć odległość od ostatniego szczytu do wcześniej utworzonego dołka w momencie wybicia.

Formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna są jednymi z częściej używanych formacji analizy technicznej. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które jest kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku.