Wolne środki - Free margin

Wolne środki (ang. free margin) to środki, które są dostępne na Twoim koncie inwestycyjnym, które możesz przeznaczyć na otwarcie pozycji.
Poziom wolnych środków jest liczony poprzez odjęcie od Salda Rejestru Operacyjnego poziomu depozytu zabezpieczającego.

Przykład:

Powiedzmy, że zdecydujesz się wpłacić na rachunek 5000 PLN, ale nie została otwarta jeszcze na nim żadna transakcja. W tej sytuacji wolne środki na Twoim rachunku to 5000 PLN.

Co stanie się, jeśli masz otwartych kilka transakcji?

Przypuśćmy, że otworzyłeś dwie pozycje, które wymagają depozytu zabezpieczającego w wysokości 200 PLN i zaczynasz generować z nich pierwsze zyski w wysokości 600 PLN. Oznacza to, że Twój poziom salda rejestru operacyjnego wynosi 5600 PLN (5000 PLN + 600 PLN). Natomiast wolne środki wynoszą 4800 PLN (5000 PLN - 200 PLN).