Kontrakty CFD - Co to jest?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 17 minut(y)

Kontrakty CFD to instrumenty finansowe stworzone dla inwestorów poszukujących krótkoterminowych, dynamicznych ruchów przy dużym potencjale zysku i wysokim ryzyku. Czym różni się obrót CFD od tradycyjnych metod inwestowania?

Od zawsze, inwestorzy w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, przyciągani byli zmiennością rynków finansowych. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii, błyskawicznemu obiegowi informacji oraz powszechnemu dostępowi do Internetu, rynek jest jeszcze bardziej dynamiczny, zmienny i szybszy niż kiedyś. To właśnie sprawia, że handel CFD (ang. Contract For Difference) staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów na całym świecie.

W przypadku CFD (kontraktów różnic kursowych) inwestor nie jest w rzeczywistości właścicielem instrumentu, a więc nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania i problemy z nim związane. Dla przykładu, możliwe jest spekulowanie na cenie ropy, miedzi lub złota bez posiadania jakiegokolwiek fizycznego towaru i bez oczekiwania na jego dostawę. Dzięki rozwojowi technologii, ludzie mogą rozpocząć handel CFD z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto, dzięki kontraktom na różnice kursowe CFD możliwa jest tzw. krótka sprzedaż czyli możliwość czerpania zysku na spadku cen danego aktywa. Handel CFD ewoluował przez ostatnie lata i dziś może być z powodzeniem stosowany na rynku Forex, indeksach giełdowych, surowcach, metalach szlachetnych, akcjach, a nawet kryptowalutach. Handel CFD wiąże się z wykorzystaniem dźwigni finansowej w celu zwiększenia stosunku zysku do ryzyka. 

Wykorzystanie kontraktów CFD niesie ze sobą ogromne możliwości, ale również i ryzyko, którego nie można lekceważyć. W tym artykule przyjrzymy się zarówno wadom jak i zaletom kontraktów różnic kursowych CFD jak również odpowiemy na najważniejsze pytanie - jak zacząć handlować na CFD?

Czym jest i jak działa handel CFD?

CFD to anglojęzyczny skrót od Contract for Difference - kontraktu na różnicę kursową. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu tego instrumentu nie stajesz się właścicielem instrumentu bazowego, którym właściwie handlujesz (akcje danej spółki, indeks giełdowy lub cena surowca), ale właśnie kontraktu na różnicę w jego cenie. Kiedy handlujesz CFD, spekulujesz jedynie na ruch ceny danego instrumentu, a ten  oczywiście może iść zarówno w górę, jak i w dół. Twoim zadaniem jako inwestora jest przewidzenie, w jaki sposób w najbliższej przyszłości będzie poruszała się cena instrumentu finansowego, którym spekulujesz. 

W przypadku akcji CFD, dźwignia finansowa pozwoli Ci na zakup większej ilości kontraktów na akcje, niż byłbyś w stanie kupić rzeczywistych akcji. W tym przypadku Twoje zyski lub straty również zostaną odpowiednio pomnożone. 

Weźmy przykład, w którym akcje amerykańskiego producenta samochodów, Tesli notowane są na poziomie 1000 dolarów za akcję. Hipotetycznie, posiadając tysiąc dolarów na rachunku brokerskim, byłbyś w stanie kupić 1 akcję Tesli.

Handlując za pomocą CFD na akcje Tesli skorzystasz z dźwigni na poziomie 1:5. Oznacza to, że potrzebujesz jedynie 20% środków w postaci depozytu zabezpieczającego, aby otworzyć równoznaczną do pozycji na akcjach Tesli. Dzięki CFD potrzebujesz jedynie 200 USD, aby zakupić jedną akcję Tesli. Z drugiej strony, wykorzystując 1000 USD jesteś w stanie otworzyć pozycję o wartości 5000 USD. Jeżeli cena akcji podąży w górę, zyskasz zauważalnie więcej niż z ruchu samej akcji, podobnie z możliwymi stratami, które za sprawą dźwigni stają się bardziej dotkliwe.

Ze względu na fakt, że handlujesz za pomocą CFD, możesz także postawić na spadek ceny akcji, jeśli uważasz, że jest ona przewartościowana lub spodziewasz się nagłego spadku jej ceny. Rynek charakteryzuje się dużą zmiennością, a ceny instrumentów stale poruszają się w górę i w dół. Możesz postawić na spadki, czyli otworzyć krótką pozycję za pomocą przycisku SELL. Jest to przeciwieństwo pozycji długiej (otwieranej za pomocą przycisku BUY), w której stawiasz na wzrost cen. Więcej na temat krótkiej sprzedaży dowiesz się w dalszej części artykułu.

Powyższy przykład dobrze oddaje możliwości oraz ryzyko związane z handlem CFD. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej jesteśmy w stanie spodziewać się dużych zysków przy niskim poziomie zaangażowania kapitałowego, jednak musimy zawsze pozostać świadomi ryzyka możliwości poniesienia głębokich strat w związku z taką formą handlu.  

W handlu CFD i poszukiwaniu własnej przewagi rynkowej pomocna jest niezawodna, szybka i intuicyjna platforma transakcyjna, która umożliwi wykorzystanie posiadanej wiedzy. W xStation5 znajdziesz wiele wskaźników technicznych i analiz rynkowych, które ułatwią podejmowanie decyzji rynkowych.

Więcej informacji na temat dźwigni finansowej oraz szczegółowe informacje na temat handlu CFD znajdziesz w naszej sekcji edukacyjnej pod linkiem: Inwestowanie z dźwignią.

Co to jest krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż to zajęcie pozycji sprzedaży w nadziei na spadek cen danego aktywa. Dzięki krótkiej sprzedaży, inwestor poprawnie prognozujący spadek cen np. akcji, jest w stanie zarobić na swoich prognozach. Co do zasady, inwestorzy tracą pieniądze, gdy ceny spadają. Jednakże handel CFD pozwala na inwestowanie w każdych warunkach, nawet w trakcie trendu spadkowego. Należy jednak pamiętać - jak zawsze w inwestowaniu, ryzyko pozostaje wysokie, a ceny zawsze mogą wzrosnąć.  

Fraza "krótka sprzedaż" ma swoje źródło w zachowaniu samej ceny. Spadki zazwyczaj bywają bardziej dynamiczne i trwają znacznie krócej niż trend wzrostowy zwany również rynkiem byka. Można zobaczyć jak zachowywały się ceny i indeksy amerykańskich spółek w 2008 roku, w obliczu bankructwa Lehmnan Brothers, lub w marcu 2020 roku podczas krachu COVID-19. 

Dzięki możliwości krótkiej sprzedaży Michael Burry, obecny właściciel funduszu hedgingowego Scion, który krytykował amerykański system kredytowy, zbił fortunę na panice na Wall Street w 2008 roku. Historia ta została przedstawiona w filmie "The Big Short".

Jeśli chcesz spróbować zarobić na nagłych, drastycznych spadkach cen, możesz wykorzystać nie tylko krótką sprzedaż, ale także indeks VIX, zwany potocznie "indeksem strachu". Instrument ten śledzi zmienność indeksu S&P 500, a zmienność wzrasta, gdy pogarszają się nastroje inwestorów i pojawia się panika prowadząca do sprzedaży aktywów. Kiedy prognozowana zmienność indeksu S&P 500 wzrasta, indeks VIX również wzrasta. Tak więc, w przypadku indeksu VIX jest odwrotnie, jeśli oczekujesz paniki - zajmujesz pozycję kupna, dającą ekspozycję na rosnący indeks. Alternatywnie, możesz zająć pozycję na spadki indeksu VIX, w momencie kiedy uważasz, że panika się skończyła i ceny mogą powoli powrócić do wzrostów.

Więcej o indeksie VIX przeczytasz w tym artykule: Indeks VIX - jak inwestować w indeks zmienności (VOLX)?

Krótka sprzedaż na platformie xStation 5

Krótką pozycję na platformie xStation 5 otwierasz w taki sam sposób jak pozycję długą. Zamiast klikać na zielony przycisk BUY, wybierasz czerwony przycisk SELL.

otwieranie krótkiej pozycji na cfd

Chcąc wykorzystać wzrost cen zajmiesz pozycję długą (zielony przycisk BUY). Spodziewając się spadków zajmiesz pozycję krótką (czerwony przycisk SELL). 

Zlecenia obronne SL oraz TP

Decydując się na handel CFD, trzeba liczyć się z dużą zmiennością ceny aktywa bazowego, a przez to również i wyniku całej transakcji. Niektórzy traderzy decydują się na stosowanie automatycznych zleceń obronnych, dzięki czemu nie muszą cały czas śledzić sytuacji na wykresie.

Stop Loss

Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie Stop Loss nie pozwala na niekontrolowane pogłębienie się strat, pozycja zostanie automatycznie zamknięta, gdy cena spadnie poniżej określonego przez inwestora poziomu. Podobnie działa zlecenie trailing stop loss, które śledzi cenę instrumentu w określonej przez inwestora odległości (w punktach lub pipsach). Wykorzystanie trailing stop loss może pomóc inwestorowi utrzymać pozycję przez dłuższy czas, umożliwiając jednocześnie maksymalizację zysku z inwestycji przy ciągłej ochronie przed gwałtowną zmiennością rynku.

Take profit

Zlecenie Take Profit pozwoli Ci automatycznie zamknąć zyskowną pozycję po cenie, którą wcześniej uznasz za odpowiednią. Poziom zlecenia take profit może być oparty zarówno na analizie technicznej wykresu jak i na przykład wyliczeniach wielokrotności poniesionego ryzyka.

Więcej informacji na temat zleceń obronnych wraz z instrukcją ich ustawiania znajdziesz tutaj oraz w platformie xStation5, w zakładce "Edukacja", gdzie prezentujemy filmy instruktażowe.

Dźwignia finansowa

pile of coins on balance beam cfd trading

Wykorzystanie dźwigni finansowej pozwala na otwarcie pozycji wielokrotnie większej niż depozyt służący do jej zabezpieczenia, jednak niesie ze sobą również spore ryzyko. 

Podczas handlu instrumentami CFD, kwota potrzebna aby otworzyć pozycję nazywana jest depozytem zabezpieczającym. Jej wysokość zależy od instrumentu na którym inwestujesz oraz wysokości samej dźwigni. Posłużmy się przykładem.

Inwestor zamierza otworzyć minimalną pozycję 0,01 lota (1 lot równa się 100 000 jednostek waluty bazowej) na parze walutowej EURUSD. Będzie do tego potrzebował około 33 EUR, ponieważ dostępna dźwignia na parze EURUSD wynosi 1:30. Oznacza to, że do otwarcia pozycji wymagany jest depozyt zabezpieczający w wysokości 3,33% nominalnej wartości inwestycji. Tak więc do otworzenia pozycji o wartości 1 000 EUR (0,01 x 100 000 EUR), przy dźwigni na poziomie 1:30 potrzebny jest depozyt w wysokości 33 EUR.

Ważne jest również, abyś zapoznał się z takimi pojęciami jak Saldo, Wartość konta, Wolne środki oraz przede wszystkim Poziom depozytu. 

Saldo konta ulega zmianie tylko wtedy, gdy wpłacasz, wypłacasz, zamykasz lub otwierasz pozycję na rachunku.

Wartość konta to kwota będąca sumą aktualnego salda oraz wyniku otwartych pozycji na rachunku inwestora.

Depozyt zabezpieczający to zsumowana wartość depozytów zabezpieczonych w celu otwarcia pozycji na instrumencie CFD.

Wolne środki to kwota, którą można wykorzystać do otwarcia nowych transakcji.

Poziom depozytu mierzy z kolei procentową wartość depozytu zabezpieczającego. Wzór to:

how to count margin level formula

Tak więc jeśli saldo rachunku inwestora wynosi 3300 EUR, a depozyt zabezpieczający w pozycji CFD wynosi 33 EUR, wówczas poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie 1000%.

Jednak w przypadku, kiedy saldo rachunku inwestora wynosi 35 EUR, a depozyt zabezpieczający wynosi nadal 33 EUR, wówczas poziom depozytu zabezpieczającego będzie wynosił prawie 106% (35 / 33 x 100 % = 106) 

Jeśli otwarta pozycja CFD odnotowała stratę w wysokości 18 EUR, wówczas wartość rachunku inwestora wyniesie zaledwie 17 EUR. W takim przypadku poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie około 51,5%, co oznacza, że uruchomiony został mechanizm obronny Margin Stop, który w przypadku spadku poniżej poziomu 50% automatycznie zamknie pozycję inwestora w celu powstrzymania dalszych strat.

Istnienie tego mechanizmu jest wymogiem prawnym i wynika z przepisów, którym XTB jako instytucja nadzorowana m.in. przez ESMA oraz FCA podlega. 

Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 80%, wyślemy ci Margin Call, co oznacza, że poziom twojego depozytu spadł do niebezpiecznie niskiego poziomu, a twoja pozycja może zostać automatycznie zamknięta.

Jeśli pomimo spadku poziomu depozytu, chcesz utrzymać swoją pozycję CFD otwartą, wówczas możesz po prostu wpłacić nowe środki na rachunek, co spowoduje wzrost jego wartości, a przez to także i wzrost poziomu depozytu zabezpieczającego. Informacja o aktualnym poziomie depozytu wyświetlana jest na platformie, więc nie musisz dokonywać jakichkolwiek obliczeń na własną rękę.

Więcej o mechanizmie Margin Stop można przeczytać tutaj.

Najlepsza aplikacja inwestycyjna CFD

Aplikacja inwestycyjna CFD to miejsce, gdzie można dokonywać transakcji obejmujących kupno lub sprzedaż kontraktów różnic kursowych (CFD) na waluty, indeksy, kryptowaluty, akcje czy surowce. W XTB naprawdę rozumiemy dynamikę rynku, dlatego zapewniamy nowoczesną i niezawodną platformę xStation, dostępną w trzech różnych wersjach:

Dostępne wersje platformy xStation 5:

  • w formie desktopowej instalowanej na komputerze, 
  • w formie wyświetlanej w przeglądarce internetowej
  • w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Available versions of xStation5 cfd trading platform

Nasza platforma umożliwia aktywny handel CFD na tysiące różnych instrumentów, w tym wszystkie główne indeksy giełdowe, forex, metale szlachetne, surowce, kryptowaluty oraz akcje tysięcy spółek notowanych na światowych rynkach finansowych. 

Sądzisz, że cena Bitcoina spadnie do 100 USD? Zyskaj jeśli twoje prognozy okażą się słuszne dzięki krótkiej pozycji (sprzedaży CFD) na cenie kryptowaluty. Uważasz, że w niedalekiej przyszłości Bitcoin znajdzie się na poziomie 100 000 USD? Dołącz do trendu otwierając długą pozycję na CFD na Bitcoin, która pozwoli ci czerpać zyski ze wzrostu wyceny BTC. 

Darmowe konto DEMO

Rozumiemy, że początkujący trader lub ktoś niezaznajomiony z naszą platformą może chcieć ją najpierw przetestować. Właśnie dlatego udostępniamy darmowe konto DEMO.

Każdy, kto chce może zapoznać się z interfejsem platformy xStation 5, jej obsługą oraz zamieszczonymi na niej filmami edukacyjnymi, które przyspieszą tempo nauki inwestowania. Na każdym koncie DEMO można również samodzielnie regulować poziom depozytu, aby w jeszcze lepszy sposób odwzorować warunki handlu. Każdy użytkownik konta DEMO może w każdej chwili zdecydować się na darmową konwersję i otworzenie konta rzeczywistego. Konto realne to darmowy dostęp do setek rynków finansowych, notowań w czasie rzeczywistym oraz handlu CFD.

Natychmiastowy dostęp do wiadomości i analiz rynkowych

Każdego dnia roboczego, Dział Analiz XTB dostarcza naszym Klientom najnowsze informacje i analizy rynkowe w zakładce "Aktualności" dostępnej na platformie xStation. Najświeższe wiadomości z rynku, analiza bieżącej sytuacji na wykresach oraz komentarze profesjonalistów mogą usprawnić proces decyzyjny każdego inwestora.

Wskaźniki analizy technicznej

Platforma xStation 5 udostępnia inwestorom setki wskaźników technicznych, pomagających analizować wykresy i znaleźć właściwy moment na dołączenie do rynku poprzez kupno lub krótką sprzedaż.

Profesjonalna pomoc

Na wszystkie pytania dotyczące rachunków i transakcji w XTB odpowiedzą nasi konsultanci, którzy przez całą dobę, pięć dni w tygodniu, gotowi są na udzielenie profesjonalnej pomocy poprzez czat, telefon czy wiadomości email. Dodatkowo, rejestrując się w XTB otrzymasz kontakt do swojego osobistego opiekuna rachunku, do którego również będziesz mógł kierować wszelkie pytania.

Tysiące instrumentów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniamy w czasie rzeczywistym handel CFD na tysiącach instrumentów. Nasze Działy Tradingu oraz IT nieustannie pracują nad udoskonaleniem naszej platformy poprzez publikację nowych aktualizacji oraz zapewnianie płynności jej działania i bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji naszej platformy kliknij tutaj.

Instrumenty CFD

Metal bull on “cfd” key

Każdy instrument finansowy posiada własne, indywidualne cechy oraz reaguje na różne, często specyficzne czynniki makroekonomiczne, polityczne czy branżowe. Dlatego, aby pomóc ci lepiej zrozumieć specyfikę instrumentów, którymi zamierzasz handlować, przygotowaliśmy dla ciebie szereg artykułów, które znajdziesz na naszej stronie. Ta wiedza może dać ci rynkową przewagę, a zrozumienie zasad handlu CFD może poprawić jakość twoich inwestycji.

Kontrakt CFD na US100, który śledzi ruch kontraktów terminowych na indeks NASDAQ, znajduje się pod wpływem sentymentu inwestorów względem sektora technologii oraz wyników finansowych największych spółek wchodzących w skład indeksu, takich jak między innymi Apple czy Microsoft.

Na rynek złota wpływają z kolei inne, specyficzne czynniki, które często powodują wzrost cen kruszcu w momentach, gdy inwestorzy odczuwają niepokój związany z sytuacją na świecie. 

Na działalność firm wydobywających uran wpływa z kolei popyt generowany przez elektrownie atomowe oraz zmieniające się nastawienie rządów państw względem energii atomowej.

Handel CFD sprawia, że “wszystko dzieje się szybciej" - jesteś w stanie szybko ocenić, czy pozycja przyniesie duże zyski, czy może głębokie straty. Dlatego też, zalecamy zapoznać się z naszą platformą xStation 5, która pozwoli ci nie tylko sprawdzić naszą ofertę, ale też udostępniane możliwości handlowe.

Każdy instrument CFD w ofercie XTB ma przypisaną stałą wartość dostępnej dźwigni finansowej, której poziomu nie można samodzielnie zmienić. Dodatkowo, na naszej platformie xStation 5, w zakładce “Informacje o instrumencie” przedstawione są podstawowe informacje o wybranym instrumencie. 

Okno instrumentu na platformie xStation

Oczywiście, możesz oczywiście ubiegać się o nadanie statusu klienta doświadczonego lub profesjonalnego, jednak musisz pamiętać, że w takim przypadku zmieniony zostanie twój maksymalny poziom dostępnej dźwigni finansowej. W celu nadania nowego statusu, inwestor powinien skontaktować się z XTB, a dział sprzedaży udzieli dokładnych informacji na temat wymaganej dokumentacji. Szczegółowy opis wymagań dostępny jest tutaj.

Przed rozpoczęciem inwestowania na naszej platformie można także sprawdzić listę dostępnych instrumentów CFD.

Zalety i wady CFD

CFD trading zalety i wady

Oczywiście handel CFD, tak jak każda inna forma inwestowania kapitału, ma swoje specyficzne zalety i wady. Dokładne określenie, która cecha jest wadą, a która zaletą jest sprawą indywidualną, ponieważ niektórzy inwestorzy preferują wysoką zmienność i możliwości, które się z nią wiążą, podczas gdy inni, mogą czuć się mało komfortowo z tego rodzaju ryzykiem. 

Jak zacząć handel CFD - 11 prostych kroków

1. Odwiedź naszą stronę główną i załóż bezpłatne konto.

Jak zacząć trading na CFD w 11 krokach

*Do miesięcznego obrotu 100 000 EUR. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza CFD, są wysoce ryzykowne.

2. Wypełnij formularz, podaj swoje dane i prześlij niezbędne dokumenty do weryfikacji.

Jak zacząć trading na CFD w 11 krokach krok 2

3. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, powinieneś otrzymać dostęp do swojego konta rzeczywistego i być w stanie rozpocząć handel CFD ciągu jednego lub dwóch dni roboczych. Pamiętaj, że jesteśmy zobligowani do sprawdzenia twojej wiedzy i doświadczenia na rynku, a także poziomu apetytu na ryzyko. 

4. Zaloguj się do xStation5 wchodząc na stronę www.xtb.pl -> Logowanie -> xStation 5 Real/Demo.

5. Będąc już na platformie, w zakładce Trading, w oknie Market Watch znajdziesz tysiące pogrupowanych instrumentów, którymi możesz zacząć handlować.

Jak zacząć trading na CFD w 11 krokach krok 5

6. Wyszukaj interesujący cię instrument wpisując po prostu jego nazwę (np. GOLD lub OIL) w oknie wyboru instrumentu znajdującym się w zakładce Market Watch.

7. Po wpisaniu nazwy instrumentu, znajdziesz go w oknie Market Watch po lewe stronie ekranu. Klikając na instrument prawym przyciskiem myszy lub przeciągając go w okno wykresu będziesz mógł zacząć analizę wykresu. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na instrument, otworzy jego okno, z poziomu którego będziesz w stanie otworzyć nową pozycję lub przeczytać informacje o instrumencie. 

8. W oknie instrumentu udostępniamy również zaawansowany kalkulator, dzięki któremu nie będziesz musiał samodzielnie wykonywać niezbędnych obliczeń dotyczących nowej pozycji.

Jak zacząć trading na CFD w 11 krokach krok 8

9.  Za pomocą przycisków BUY lub SELL możesz dokonać transakcji kupna, jeżeli spodziewasz się wzrostów cen wybranego instrumentu, lub krótkiej sprzedaży, jeśli oczekujesz spadków.

10.  Otwartą pozycję możesz monitorować w zakładce "Otwarte pozycje". Z poziomu tej zakładki możesz również zamknąć wybraną pozycję klikając na czerwony X po prawej stronie lub zamknąć tylko część otwartej pozycji klikając prawym przyciskiem myszy na "Częściowe zamknięcie"

11. Kiedy zamkniesz pozycję, środki z niej pochodzące zostaną natychmiast zasilą twoje saldo, skąd możesz je wypłacić lub zawrzeć nowe transakcje i kontynuować handel.

Godziny handlu

Handel CFD jest możliwy, gdy możliwy jest handel na instrumencie bazowym i trwają jego notowania. W przypadku inwestowania w akcje, handel jest możliwy w godzinach pracy danej giełdy. Notowania kończą się o stałych i znanych godzinach.

W przypadku instrumentów takich jak kontrakty terminowe na indeksy czy towary, godziny otwarcia zależą od płynności i godzin handlu instrumentem bazowym notowanym np. na CME.

Szczegółowe godziny sesji handlowych na poszczególnych instrumentach są prezentowane na naszej platformie xStation5. Przechodząc do zakładki Market Watch -> Nazwa instrumentu -> Informacje o instrumencie (okrągły przycisk "i") i kliknięciu na niego, zobaczysz dokładne godziny, w których dostępne są notowania.

Godziny handlu na OIL, DE30 oraz EUR/USD

Na przykład dla srebra i złota godziny handlu to 00:00 - 23:00 od poniedziałku do piątku.

Dla kryptowalut handel jest możliwy przez 7 dni w tygodniu, z jedną przerwą w nocy z piątku na sobotę, od godziny 22:00 do 04:00.

Z kolei dla indeksów amerykańskich, handel jest możliwy od poniedziałku do piątku od 00:05 do 22:15 oraz od 22:30 do 23:00.

Aktualne informacje o ewentualnych zmianach godzin handlu z powodu świąt, zamknięcia giełdy lub zawieszenia handlu instrumentem bazowym z wyprzedzeniem można znaleźć w sekcji "Wiadomości o spółce" na naszej stronie głównej pod adresem www.xtb.com.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

FAQ

CFD to instrumenty finansowe inne niż akcje czy obligacje. Główna różnica polega na dostępie do krótkiej sprzedaży, dźwigni finansowej oraz specyficznych zleceń, takich jak stop loss, take profit czy trailing stop loss, a także na funkcjonowaniu mechanizmu stop out.  CFD przeznaczone są dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko. Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, rynkowa zmienność rynku może doprowadzić zarówno do szybkich i znacznych zysków jak i głębokich strat. Jeśli zmienność rynku nie jest dla Ciebie problemem i zamierzasz wykorzystywać krótkoterminowe ruchy czy tendencje na rynku, handel CFD może być dla ciebie odpowiedni.

Strata z handlu CFD jest ograniczona przez automatyczny mechanizm obronny Stop Out. Saldo Twojego konta nie może być ujemne z powodu ochrony przed ujemnym saldem, więc nie możesz stracić więcej pieniędzy, niż zdeponowałeś na swoim koncie. Jeśli chcesz utrzymać stratną pozycję otwartą, będziesz musiał wpłacić dodatkowe środki na konto, aby zwiększyć swój poziom depozytu.  Takie rozwiązanie może być odpowiednie, jeśli cena zaczyna poruszać się w Twoim kierunku i pozycja ostatecznie przyniesie Ci zysk. Z drugiej strony, jeśli cena nadal będzie poruszać się w złym kierunku, wszystkie pieniądze, które wpłaciłeś w celu zabezpieczenia danej pozycji mogą zostać utracone. Zanim zaczniesz handel CFD, zapoznaj się ze specyfiką tego instrumentu oraz rynkiem wykorzystując do tego konto DEMO, o którym możesz przeczytać tutaj i zapoznaj się z naszą platformą edukacyjną.

Jeśli handlujesz na CFD na akcje, masz prawo do ekwiwalentu dywidendy. Zapoznaj się z tym, co to jest data odcięcia dywidendy i data wypłaty. Ekwiwalent dywidendy jest wypłacany w pierwszym dniu bez prawa do dywidendy (dniu odcięcia dywidendy) wyznaczanym przez spółkę, która dywidendę wypłaca.  Dla pozycji kupna (BUY), gdy liczysz na wzrost kursu (pozycja długa) otrzymasz dodatni ekwiwalent dywidendy. Jednocześnie w dniu odcięcia dywidendy, jej kwota zostaje odcięta od ceny akcji, co oznacza, że spowoduje to stratę na pozycji. Strata ta zostanie skompensowana przez dodatni ekwiwalent dywidendy, który otrzymasz.  W przypadku pozycji SELL, jeśli postawisz na spadek cen (short), otrzymasz ujemny ekwiwalent dywidendy. W tym samym czasie, w dniu odcięcia dywidendy, jej kwota zostanie odcięta od ceny akcji, co spowoduje zysk na Twojej pozycji. Zysk ten zostanie skompensowany przez przyznany Ci ujemny ekwiwalent dywidendy. Obie te sytuacje są ściśle techniczne i nie mają bezpośredniego wpływu na wynik pozycji.

Nie. Dźwignia jest przypisana do danego instrumentu i nie można jej samodzielnie zmienić. Tak więc dla głównych par walutowych, takich jak EURUSD, będziesz miał dostęp do dźwigni 1:30, podczas gdy handlując CFD na akcje możesz spotkać się z niższą dźwignią 1:2. Możliwe jest również uzyskanie dostępu do wysokiej dźwigni na poziomie 1:100 lub 1:200 poprzez przejście przez odpowiednie procedury, pozwalające stać się Klientem Doświadczonym lub Klientem Profesjonalnym. Możesz skontaktować się bezpośrednio z Działem Sprzedaży lub opiekunem swojego rachunku, który wyjaśni Ci cały proces. Tutaj znajdziesz informacje o statusie Klientów Doświadczonych i Profesjonalnych.

Ceny CFD są oparte na cenach instrumentów bazowych. Dla instrumentów takich jak CFD na akcje, aktywem bazowym jest zawsze aktualna cena akcji spółki notowanej na giełdzie. Ceny indeksów są prawdziwe i aktualne, jednak to ceny instrumentów bazowych, które CFD śledzi, odgrywają ważniejszą rolę.  W innych instrumentach, takich jak US500, OIL lub NATGAS, instrumentem bazowym jest indeks futures lub notowania towarów. W ten sposób US500 jest oparty na cenach futures, które mogą różnić się od rzeczywistej wyceny indeksu S&P500 "spot". Wynika to z różnych terminów zapadalności kontraktów - inwestorzy oczekują różnych wycen w zależności od miesiąca kwotowania, więc różnice mogą być niewielkie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ropy naftowej i gazu ziemnego, dla których instrumentami bazowymi są również ceny kontraktów futures notowanych na giełdzie Chicago Mercantile Exchange. Zawsze podajemy ceny w czasie rzeczywistym mając na uwadze najlepszy interes naszych klientów.

Autor

Eryk Szmyd

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język