Wstęgi Bollingera

  • Wstęga Bollingera jest narzędziem stworzonym przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku
  • Składają się one ze środkowej linii oraz dwóch kanałów cen (wstęg) powyżej i poniżej niej
  • W przeciwieństwie do obliczania procentowego zwykłej średniej kroczącej, wstęgi Bollingera tworzone są przez dodanie i odjęcie odchyleń standardowych.
  • Wstęga Bollingera musi dostosowywać się do warunków rynkowych i wskazywać zmienność rynku

Wstęgi Bollingera tworzone są poprzez umieszczenie dwóch wstęg zmienności poniżej i powyżej prostej średniej kroczącej, która zwykle złożona jest z 20 prostych średnich kroczących. Wstęgi są położone dwa odchylenia standardowe od średniej kroczącej. Ponieważ narzędzie to jest połączone ze zmiennością, kiedy zmienność wzrasta, wstęgi się rozszerzają, a kiedy zmienność zmniejsza się, wstęgi się zmniejszają.
wstęgi bollingera przykład

Jak używać wstęg Bollingera?

Jeżeli aktualny trend na rynku jest wzrostowy, wtedy rynek nie powinien przecinać średniej kroczącej od góry - świeca nie powinna zamykać się poniżej niej. Jeżeli tak się stanie, wtedy jest to wskazanie na słabnięcie trendu wzrostowego i możliwe odwrócenie przynajmniej w krótkim terminie. Jeżeli tak się stanie, wtedy rynek zmierza do dolnej wstęgi.

Jeżeli rynek porusza się w obszarze górnego kanału i średniej kroczącej, jest to silny sygnał mówiący o tym, że nadal znajdujemy się w silnym trendzie wzostowym. Z drugiej strony, jeżeli aktualny trend jest spadkowy, wtedy rynek nie powinien przekraczać średniej kroczącej od dołu i zamykać się powyżej niej. Jeżeli tak się stanie, może być to znak, że trend słabnie i następuje potencjalne odwrócenie trendu. W trendzie spadkowym rynek powinien poruszać się pomiędzy średnią kroczącą a niższą wstęgą.