Akcie Apple dosahují all-time high 🚀

19:35 5. června 2023

Cena akcií společnosti Apple (AAPL.US) se vyšplhala na historické maximum a překonala tak předchozí intradenní maximum, které platilo od začátku roku 2022. Pozoruhodný nárůst o téměř 2,0 % na 184,5 USD přichází v očekávání uvedení nejvýznamnějšího produktu společnosti za téměř deset let. Na nadcházející akci k uvedení produktu, která se bude konat 5. června v kampusu společnosti v kalifornském Cupertinu, bude představena přelomová náhlavní souprava pro smíšenou realitu, což bude první významná nová kategorie produktů společnosti Apple od dob hodinek Apple Watch. Představeno má být také několik nových počítačů Mac a rozsáhlé aktualizace softwaru na různých platformách.

Díky tomu je technologický gigant na nejlepší cestě zvýšit svou tržní kapitalizaci o 30,77 miliardy dolarů a přiblížit se tak bezprecedentní hodnotě 3 bilionů dolarů. Stabilní růst společnosti Apple v průběhu roku 2023 byl podpořen nejen tímto blížícím se uvedením na trh, ale také optimismem kolem strategických plánů na rozšíření a renovaci maloobchodních řetězců. Expanze předpokládá hlubší proniknutí do Číny a na další asijské trhy a současně renovaci zavedených poboček v USA a Evropě. Investoři vnímají společnost Apple jako bezpečný přístav v obdobích ekonomických rizik nebo nejistoty, což je ještě podtrženo stabilně silnými růstovými výsledky společnosti. Technologický gigant se svým vytrvalým růstem, který se přiblížil k historické hranici 3 bilionů dolarů, dělá vlny, signalizuje nástup nové éry v technologiích díky náhlavní soupravě pro smíšenou realitu a posiluje svou odolnou a pevnou pozici na globálním trhu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Cena akcií Apple (AAPL.US), interval D1, zdroj xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
781 000 investorů
z celého světa