Akcie společnosti Bavarian Nordic po dobrých výsledcích rostou 📈

17:19 16. ledna 2023

Akcie dánské společnosti Bavarian Nordic (BAVA.DK) dnes po zveřejnění předběžných výsledků za rok 2022 posilují o téměř 7 %. I přes zvýšení výdajů na výzkum společnost zvýšila své prognózy a výsledky výrazně překonaly očekávání analytiků:

  • Tržby za celý rok 2022 dosáhly 3,15 miliardy DKK, zatímco trh předpokládal 2 800 až 3 000 miliard DKK. Tvořily je především příjmy z vakcín proti planým neštovicím, JYNNEOS, IMVANEX a IMVAMUNE, které tvořily více než polovinu příjmů, 1,73 miliardy DKK. Následovala valorizace podpořená příjmy ve výši 879 milionů DKK z vakcín Rabipur a RabAvert, 299 milionů DKK z prodeje vakcíny Encepur, 79 milionů DKK zisku z obchodování s výrobky jiných společností a 164 milionů DKK příjmů z ostatních zdravotnických činností. 
  • Provozní zisk EBITDA činil víceméně 329 milionů DKK, zatímco předpokládaná ztráta se pohybovala v rozmezí -200 až 0 milionů DKK. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku činily 1,74 miliardy DKK, zatímco prognózy hovořily o částce výrazně nižší než 1,7 miliardy DKK. Prognóza rovněž předpokládala vysokou úroveň bankovního dluhu na konci roku 2022 ve výši 600 milionů DKK, avšak bankovní dluh byl ve čtvrtém čtvrtletí roku splacen. Zlepšení příjmů bylo z velké části způsobeno vysokou poptávkou po vakcínách proti neštovicím. Ke zlepšení přispěla také pokračující dobrá výkonnost obchodu s vakcínami proti vzteklině.

Výsledky komentoval prezident a generální ředitel společnosti Paul Chaplin: "Oproti naší původní prognóze na rok 2022 jsme téměř ztrojnásobili tržby a stali se ziskovým podnikem (...) Očekávalo se, že spálíme hotovost, protože jsme zahájili dvě rozsáhlé studie fáze 3, které vedly ke značným nákladům na výzkum a vývoj. Byl to pozoruhodný rok a jsme velmi rádi, že můžeme oznámit tyto výsledky, které byly umožněny především díky významnému přílivu objednávek na naši vakcínu proti neštovicím v průběhu roku. Je velmi povzbudivé, že jsme byli schopni pokročit v naší slibné pozdní fázi vývoje a přitom dosáhnout tak dobrých finančních výsledků za celý rok."

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Bavarian Nordic (BAVA.DK), W1 interval. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět