Ceny nafty nadále rostou

16:01 21. září 2023

Růst cen pohonných hmot nabral v minulém týdnu na tempu. Cena nafty se zvýšila v průměru o 1 korunu a 18 haléřů na 40,06 Kč za litr. Nárůst ceny benzínu dosáhl na 38 haléřů na celkových 40,46 Kč za litr. Rozdíl cen nejprodávanějších paliv dosáhl na pouhých 40 haléřů, a to přestože rozdíl ve spotřební dani dosahuje takřka na 3 Kč za litr. K růstu cen na pumpách navíc přispívá i oslabení koruny, která se v současné době blíží 23 Kč za dolar.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ceny pohonných hmot na Slovensku za 37. Týden (11.09. - 17.09.) pokračovali v růstu. Ceny 95-oktanového benzinu se zvýšily o 1,24 %, tj. o 0,21 euro centů . Ceny motorové nafty vzrostly výrazněji o 2,67 %, tj. o 0,44 euro centů. 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Yahoo Finance, XTB

Cena ropy Brent za uplynulý týden vzrostla o 3,6 % a aktuálně se obchoduje za 93,86 dolaru, přičemž v polovině tohoto týdne se mírně dotkla hranice 95 dolarů. Růst cen ropy je v současné době způsoben stále probíhajícími škrty kartelu OPEC a snížením vývozu ze strany Ruska. Očekává se tak, že tyto těžební škrty potrvají minimálně do konce letošního roku, přičemž OPEC očekává za poslední čtvrtletí deficit na trhu s ropou ve výši 3 milionů barelů denně. Jednoho ropného produktu se však tyto škrty výrazně dotýkají, a to nafty.

Uralská a saúdská ropa, které jsou o něco těžší než ostatní, se používají především k výrobě nafty. Kromě toho v současné době probíhají v ruských rafineriích běžné opravy, což vytváří další tlak na růst její ceny. Vzhledem k tomu, že Evropská unie není schopna vyrábět dostatečné množství nafty, musíme ji dovážet také z Ruska, které rovněž začíná omezovat její vývoz, protože je jí v zemi nedostatek. To vše zvyšuje ceny pohonných hmot u pump i u nás a tento trend může pokračovat.

Velkoobchodní ceny v Rotterdamu se po minulém týdnu mírně stabilizovaly, ale stále se pohybují kolem 1 000 USD za tunu. Vzhledem k současné situaci se tak v příštích týdnech můžeme setkat s cenami nafty vyššími než ceny benzinu. 

V porovnání s Evropskou unií je Slovensko v ceně 95-oktanového benzinu na 12. místě. Je tam tedy 12. nejlevnější benzin.  Česká republika tankuje benzín o něco levněji, a tak má 9. nejlevnější benzín v EU. Mezi sousedy, kteří tankují výrazně levněji, patří Poláci, kde je nízká cena výsledkem nižšího daňového zatížení.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU

Pokud jde o ceny nafty, Slovensko má 11. nejlevnější naftu v EU. Oproti minulému týdnu však zaostali a předstihli Kypr, který už tankuje levněji než oni. I zde má Česká republika lepší pozici a je na 7. místě nejlevnější nafty v EU. 

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Autor

Marek Nemky

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa