Co sledovat příští týden? (26.05.2023)

17:19 26. května 2023

Nadcházející týden na trhu může začít relativně klidně, protože američtí obchodníci boudou mít prázdniny. Nicméně situace může být zajímavější později v průběhu týdne. Obchodníkům budou nabídnuty údaje o zaměstnanosti ze Spojených států a také údaje o indexu spotřebitelských cen z eurozóny. Kromě toho bude pozorně sledován také vývoj dluhového stropu ve Spojených státech. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte US500, GOLD a EURUSD!


US500

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Likvidita na trzích může být v pondělí nižší, protože američtí obchodníci budou mít volno, aby oslavili Memorial Day. Příští týden však bude zveřejněna řada amerických makroekonomických zpráv, které mohou pomoci rozhýbat americké akciové trhy. Ve čtvrtek budou investorům nabídnuty zprávy ADP a v pátek NFP o zaměstnanosti za květen. Index spotřebitelské důvěry Conference Board za květen bude zveřejněn v úterý, zatímco výrobní ISM za květen spatří světlo světa ve čtvrtek. Obchodníci by nicméně měli věnovat pozornost také vývoji dluhového stropu, neboť i ten by mohl být důležitým hybatelem trhu.

 
ZLATO
Dluhový strop USA je nyní jedním z hlavních témat na trzích. Datum X se rychle blíží, přičemž americká ministryně financí Yellenová varovala, že pokud se nepodaří dosáhnout dohody do 1. června 2023, může hrozit platební neschopnost USA. Nejistota ohledně toho, zda bude dohody dosaženo, či nikoli, vedla k nárůstu amerických výnosů, což podpořilo USD a tlačilo na drahé kovy včetně zlata. Zlato se stáhlo zpět do oblasti 1 950 USD, ale průlom v jednáních o dluhovém stropu by mohl vést k tomu, že drahý kov alespoň část nedávného poklesu zvrátí.

 
EURUSD

Na EURUSD bude mít vliv i řada špičkových amerických makrozpráv, které jsou naplánovány na pondělí. Hlavní měnový pár však dostane příležitost k pohybu i během bleskového zveřejnění CPI za květen z eurozóny. Zatímco německé zveřejnění CPI ve středu ve 14:00 bude nejsledovanější, obchodníci by měli věnovat pozornost také španělskému zveřejnění v úterý v 9:00, protože se jedná o první zveřejnění z hlavních evropských ekonomik a často slouží jako nápověda pro ostatní.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa