Walmart ztrácí po reportu za třetí čtvrtletí 7%. Společnost předpokládá slabší spotřebitelské trendy 📉

15:24 16. listopadu 2023

Akcie největšího amerického maloobchodního řetězce Walmart (WMT.US), které se včera vyšplhaly na nová historická maxima, ztrácejí, protože společnost předložila opatrnější prognózy a očekává nižší spotřebitelské výdaje. V důsledku toho akcie ztrácí, i když výsledky překonaly prognózy Wall Street ohledně zisku na akcii i tržeb za třetí čtvrtletí. Walmart varoval, že pozorovaná aktivita spotřebitelů v posledních dvou říjnových týdnech poklesla, což vedlo ke snížení roční prognózy zisku navzdory tomu, že společnost vstupuje do historicky velmi úspěšné vánoční sezóny maloobchodníka. Target (TGT.US) také zaznamenal pokles před dnešním otevřením USA, přičemž některé z euforických zisků pocházely z Macy's (M.US), které vykázaly vyšší než prognózované zisky a mírně příznivější roční výhled.

Upravený zisk na akcii (EPS): 1,53 USD vs. 1,52 USD předpovědi Refinitiv

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tržby: 160,80 miliard USD oproti očekávaným 159,72 miliardám USD předpovědi Refinitiv

Obchod Walmart je stále silný

  • Výsledky byly podpořeny růstem v sektoru elektronického obchodování a silnou spotřebitelskou aktivitou v základním maloobchodním sektoru. Tržní řetězec je považován za ten, který nabízí nejatraktivnější ceny na amerických trzích, a v důsledku toho zažívá značný nárůst spotřebitelské aktivity v době zvýšené inflace. V USA nakupující Walmart navštěvovali obchody častěji a více v nich utráceli. Průměrný počet zákaznických transakcí meziročně vzrostl o 3,4 % a průměrná hodnota účtenky vzrostla o 1,5 %.
  • Výsledek prodeje elektronického obchodu vzrostl o 24 % r/r v USA a 15 % r/r mimo domácí trh. Tržby z reklamy Walmart Connect vzrostly o 26 % r/r, protože reklamní průmysl se po tristním roce 2022 vrátil k mírně lepšímu zdraví. Společnost odhaduje upravený roční zisk na akcii za rok 6,40 až 6,48 USD, což je méně, než očekávali analytici ve výši 6,48 USD (i když vyšší než základ k/k). Společnost očekává růst čistých tržeb o 5 % r/r na 5,5 %;

Finanční ředitel Rainey varoval před maloobchodními trendy

  • Finanční ředitel Walmartu John David Rainey zdůraznil, že spotřebitelé se přiklánějí k velkým akcím a hledají výhodné nabídky. Zatímco zákazníci čekají na nižší ceny, společnost zaznamenala pokles nákupů před a po zásadních prodejních kampaních maloobchodníka.
  • Zdůraznil, že zatímco Halloween „byl obecně dobrý, v posledních několika říjnových týdnech se objevily některé průmyslové trendy, které nás donutily zastavit se a zamyslet se nad spotřebitelskými podmínkami“. Finanční ředitel Walmartu zdůraznil, že na začátku čtvrtého čtvrtletí byly prodeje oblečení posíleny prázdninovými akcemi
  • Ve třetím čtvrtletí činil čistý příjem Walmartu 453 milionů USD (0,17 USD na akcii, ve srovnání se ztrátou 0,66 USD ve 3. čtvrtletí 2022). Ve čtvrtletí minulého roku společnost vykázala ztrátu 1,8 miliardy dolarů kvůli nákladnému urovnání soudních sporů pro společnost.

Podnikání společnosti nepochybně zůstává silné a žádné zemětřesení na obzoru není. Na jedné straně se zdá, že poselství Walmartu odráží nižší údaje o inflaci z USA, ale na druhé straně klade otazník nad skutečným zdravím spotřebitelů v době, kdy obchod, považovaný mezi maloobchodníky za nejodolnější, zažívá negativní prodejní trendy v posledních týdnech před začátkem prázdnin.

Ceny před otevřením trhu naznačují, že akcie Walmartu (WMT.US) dnes otevřou v blízkosti 160 USD za akcii. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa