Vyvážené portfolio – Jak diverzifikovat investiční portfolio?

Doba čtení: 5 minut(y)

Mnozí se pravděpodobně ptají, co znamená diverzifikace a jak diverzifikovat své portfolio. V tomto článku se pokusíme odpovědět na tyto otázky.

Každý investor už jistě někdy slyšel o diverzifikaci portfolia. Považuje se za absolutně nezbytnou součást strategií institucionálních investorů. Důležitost diverzifikace mezi retailovými investory však bývá často přehlížena. Pro ty, kdo nevědí, co je diverzifikace portfolia a jak ho vlastně diverzifikovat máme pár tipů.

Význam diverzifikace investic

Myšlenka diverzifikace portfolia je skutečně intuitivní. Jde o otevření více pozic s cílem snížit celkové riziko portfolia. „Nesázejte vše na jednu kartu,” říká staré přísloví. To stejné platí pro portfolio a mělo by se aplikovat i v investování. Jelikož všechny investice zahrnují riziko, správná diverzifikace je klíčová, protože se od ní očekává snížení celkového rizika investičního portfolia. 

Klíčová pravidla diverzifikacePravidla diverzifikace

Diverzifikační strategie investic

  • Počet instrumentů – Tato myšlenka diverzifikace je založená na zvyšování počtu instrumentů v investičním portfoliu.
  • Korelace – Portfolio lze považovat za diverzifikované, pokud je sestaveno z negativně korelovaných aktiv (nebo alespoň z aktiv, které mají nízkou korelaci). Riziko se tedy může zmírnit, když se ceny určitých aktiv pohybují různými směry.
  • Sektorová diverzifikace – Diverzifikované portfolio by mělo mít expozici vůči mnoha odvětvím. To znamená, že akciové portfolio by mělo být směsí společností z různých odvětví.
  • Geografická diverzifikace – Očekává se, že diverzifikace investičního portfolia v různých geografických oblastech také sníží celkové riziko.
  • Vícero aktiv – Konečně, investoři, kteří chtějí vytvořit vyvážené portfolio, by se určitě měli seznámit s různými druhy aktiv. Taková strategie může zahrnovat akcie, dluhopisy, komodity, vzácné kovy, hotovost a nemovitosti. Pečlivě zvolené portfolio s více aktivy by mělo diverzifikovat riziko, a tak chránit majetek před volatilitou a výkyvy na trhu. 
Korelace

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Nízká korelace významně přispívá ke snížení rizika v porovnaní s portfolii, které obsahují aktiva s vyšší mírou korelace. Proto by pro investory s averzí k riziku měli mít velký význam diverzifikované investice s nízkou nebo negativní korelací. Zdroj: Columbia Management Investment Advisers (prostřednictvím yieldstreet.com)

Jak diverzifikovat své portfolio prostřednictvím CFD

Pro akciové investory, kteří chtějí sestavit diverzifikované portfolio, mohou být užitečné zejména dva typy instrumentů – CFD a ETF. 

CFD jsou finanční deriváty, které umožňují obchodníkům využít pohyb cen směrem nahoru (BUY) nebo směrem dolu (SELL) v případě podkladových finančních instrumentů. Z tohoto důvodu je možné hedgovat (otevřít protichůdné obchody) pozice, pokud investor předpokládá, že by mohlo dojít k nějakým prudkým výkyvům na trhu. Otevřením opačné pozice (např. na začátku obchodník vlastní 1000 akcií společnosti XYZ a potom v rámci transakce CFD prodá 1000 akcií společnosti XYZ) se pozice neutralizuje. 

Obchodní platforma XTB poskytuje přístup k široké škále finančních instrumentů včetně kontraktů na vyrovnání rozdílu (CFD), jako jsou například GOLD (zlato), SILVER (stříbro), OIL (ropa) nebo akciové indexy – mimo jiné DE30, US500, US30. CFD vám mohou pomoci diverzifikovat vaše investiční portfolio.

InstrumentyUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Můžeme si to ukázat na trhu se zlatem (GOLD), který je na komoditním trhu ten nejoblíbenější. CFD využívají mechanismus finanční páky, což znamená, že investoři mohou získat větší tržní expozici s použitím relativně malého vkladu. CFD jsou spojeny s vyšším rizikem, protože obchodování s pákovým efektem může potenciálně zvětšit zisky, ale i ztráty. Více se o tom dozvíte z našeho článku věnovanému finanční páce.  

Když vezmeme právě zmíněný GOL, tak 1 lot kontraktu se rovná 100 uncí. Je třeba zdůraznit, že CFD umožňují obchodování s mikroloty, takže obchodníci si mohou snadno přizpůsobit velikost své pozice. Pokud chce například obchodník otevřít nákupní pozici na zlato, může si vybrat objem, který si může dovolit (např. 0,10 lotu). Kromě toho obchodníci nemusí vlastnit velké sumy peněz, neboť pákový efekt v tomto případě dosahuje hodnoty až 1:20

ZlatoUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Obchodování ostatních CFD instrumentů probíhá podobným způsobem. Pokud jde o indexy, tyto CFD odrážejí největší akciové benchmarky z hlavních burz. Například US500 sleduje výkonnost 500 největších amerických akcií kótovaných na organizovaném trhu – index S&P 500. I v tomto případě dosahuje pákový efekt hodnotu 1:20 a minimální velikost pozice, kterou mohou obchodníci otevřít, je 0,01 lotu.

US500Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Na druhé straně, fondy obchodované na burze (ETF) by mohly být zajímavým řešením pro investory, kteří chtějí dosáhnout expozice na různých trzích. Namísto nákupu více akcií lze diverzifikovat riziko nákupem ETF zaměřeného na konkrétní sektor na finančních trzích (např. energetika, finance, drahé kovy atd.). Existují ETF sledující hlavní akciové indexy, dluhopisy, trhy se vzácnými kovy a dalšími komoditami – škála těchto nástrojů je velmi široká. Proto se ETF i CFD stávají oblíbeným řešením mezi mnoha obchodníky. Je třeba říci, že diverzifikace rizika se v současnosti stala pro retailové obchodníky snadno dostupnou. 

Diverzifikace portfolia prostřednictvím komodit

Diverzifikační vlastnosti, kterými se investoři snaží vyvážit svou expozici vůči akciím a dluhopisům, lze získat investováním do komodit. Jelikož se trhy v posledních letech výrazně propojily, komodity se mohou ukázat jako chybějící kousek skládačky portfolia. 

Obchodníci mají možnost diverzifikovat investice obchodováním s komoditami prostřednictvím obchodní platformy XTB. Existuje několik způsobů, jak to udělat:

  • Obchodování komodit prostřednictvím CFD – zemědělské komodity (např. kukuřice, sója), energetické komodity (např. ropa, zemní plyn), průmyslové kovy (např. měď, hliník), vzácné kovy (např. zlato, stříbro) a mnohé další. Zde bychom vám rádi doporučili náš článek s názvem „Proč byste si měli vybrat zlato CFD?“.
  • Obchodování komodit prostřednictvím ETF – různé ETF umožňují investorům získat expozici vůči některým komoditám, např. zlatu, stříbru, průmyslovým kovům nebo zemnímu plynu. Fondy obchodované na burze mohou být skvělým způsobem diverzifikace rizika v čase rostoucích inflačních očekávání v roce 2021.

Akademický výzkum ale i profesionální investoři zjistili, že korelace mezi jednotlivými třídami aktiv v posledních letech prudce vzrostla. Komodity se přitom v porovnání s akciemi a dluhopisy vyznačují odlišnými rizikovými faktory, které by se měly brát do úvahy při sestavování diverzifikovaného investičního portfolia. Komodity totiž poskytují přirozené zabezpečení proti ztrátám při investici do akcií a dluhopisů v období vyšší inflace. Inflační očekávání v současnosti prudce rostou, což může souviset s prudkým růstem cen komodit, opětovným otevřením velkých ekonomik a odloženou poptávkou, ale také obrovskými fiskálními a měnovými stimuly.

RopaUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnostiZměny cen ropy ukázaly pozitivní a významnou korelaci s inflačními očekáváními. Zdroj: Yardeni Research (yardeni.com)

Průmyslové komodity

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Inflační očekávání ovlivňují i ceny průmyslových komodit. Zdroj: Yardeni Research (yardeni.com)

Kromě toho mohou investoři usilovat také o nepřímou expozici vůči cenám komodit. Dalším způsobem, jak vytvořit diverzifikované portfolio, je investování do akcií, jejichž ceny jsou silně závislé na určitých komoditách. Jako příklad lze uvést společnosti těžící měď, které jsou závislé na mědi, což znamená, že jejich akcie jsou pozitivně a výrazně korelovány s cenou mědi. Stejné schéma lze uplatnit i na jiné komodity (např. těžaře nebo producenty ropy). Je třeba zdůraznit, že takové řešení může mít oproti přímým investicím do komodit určitou výhodu, protože některé společnosti mohou vyplácet i dividendy.

Skener ETFUpozorňujeme, že předložené údaje sa týkají minulých údajů o výkonnosti a nejsou spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti. Při hledání ETF založených na komoditách vám může pomoci náš skener ETF. Zdroj: xStation 5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk