Nejlepší společnosti pro investování? Jak správně vybrat akcie?

Související témata:
Doba čtení: 6 minut(y)
Výběr těch nejlepších akcií pro váš nákup se může zdát jako velice těžký úkol. Často se stává, že mnoho společností má vysoké ocenění a investoři je považují za bubliny, zatímco akcie s nízkým poměrem ceny k zisku nebo vysokým dividendovým výnosem vypadají atraktivně, mohou být stejně ztrátové. Pojďme se na téma podívat do hloubky.

Neexistuje žádná osvědčená fungující metoda pro výběr nejlepších akcií pro své investice. Lidé se již mnoho let snaží vybírat potenciálně nejlepší možnosti a v dohledné době se to pravděpodobně nezmění. Dokonce i přes vzestup nízkonákladových indexových fondů se říká, že aktivní investování přežije, protože rostoucí podíl ETF a indexových fondů na trhu vytváří příležitosti, pokud jde o aktivní výběr akcií. V tomto článku se budeme zabývat osvědčenými postupy pro investory a klíčovými kritérii z hlediska průzkumu nejlepších společností, do kterých lze investovat.

Proč investovat do akcií?

Začněme myšlenkou investování – proč by se lidé vůbec měli investovat? Investování je vždy spojeno s rizikem. Riziko, že žádné akcie nevlastníme může být z dlouhodobého hlediska závažnější. Jen si představte, že byste měli své úspory v bance s nízkými úroky – v současné době je prakticky nemožné vydělat na úrocích. Kdyby měl člověk znát jen jednu rovnici ze světa financí, pravděpodobně by to měl být složený úrok. Předpokládá reinvestování vašich výdělků, které se pak také úročí. Tuto myšlenku lze považovat za tajný vzorec úspěšných dlouhodobých investorů.

Složený úrokInvestice z hlediska časuUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. 

Investice 1 200,00 USD ročně je pro většinu lidí přijatelná. Z historického pohledu je podstoupení rizika nejlepší strategií z hlediska konečné míry výnosu. Zdroj: The Motley Fool (fool.com)

V našem článku „Investování do akcií - co je to obchodování s akciemi?“ vám vysvětlíme některé základní pojmy (například: akcie, akciový trh, fundamentální vs. technická analýza, obchodování vs. investování). Zde můžete případně nalézt užitečné informace, které jsou vhodné zejména pro začínající investory a obchodníky.

Investiční cíle & investiční styly

Na začátku je třeba zdůraznit, že investoři by si měli před nákupem ujasnit své cíle a investiční styl. Stanovit si své cíle může být mnohem snazší, než zvolit svůj investiční styl – jde vám o dlouhodobý růst ceny vašeho portfolia, nebo spíše hodláte vydělávat prostřednictvím dividend? Spoříte si na důchod (časový horizont 30/40/50 let), nebo je vaším cílem dosáhnout slušného výnosu za deset let a pak si koupit nové auto nebo dům? Někteří investoři mohou mít časový horizont daleko kratší, například jen 2 roky, což je také v pořádku. Klíčové je určit své cíle, použít vhodnou strategii a zůstat konzistentní. Bohužel mnoho investorů má tendenci reagovat přehnaně v průběhu tržních krachů, protože zapomenou na své cíle. Proto je naprosto nezbytné položit si otázku, jaké jsou vaše investiční cíle a držet se jich.

Dále doporučujeme najít si i svůj investiční styl. Pro začínající investory může být obtížné jej určit – investiční styl se pravděpodobně vyvine na základě vašich zkušeností. Je moudré seznámit se s různými styly a pokusit se zjistit, který z nich vám nejvíce vyhovuje. Chtěli byste být spíše pasivním následovníkem trendů? Možná byste raději uplatňovali aktivní styl řízení? Hodláte nakupovat akcie až poté, co společnosti zveřejní své výsledky hospodaření? Existuje spousta otázek, které by si investoři měli klást. Pokud jde o investiční styly, lze uvažovat o následujících hlavních přístupech:

  • Aktivní vs. pasivní správa portfolia
  • Růstové vs. hodnotové investování
  • Investice do malých vs. velkých společností

Investiční stylUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. 

Rizikovost portfolia bude záviset na investičním stylu investora. Některé strategie mohou být rizikovější, ale v takových případech je i očekávána vyšší míra výnosnosti. Zdroj: XTB Research, na základě Morningstar Style Boxu. 

Analýza - klíčová kritéria, na která je třeba se zaměřit

Pojďme se blíže podívat na výběr vhodných akcií k investování. V této části se dotkneme nejdůležitějších faktorů, které by investoři měli při investování do akcií brát v úvahu. 

Klíčová kritériaOdvětví, kterým rozumíte

Pro začátek by bylo dobré investovat do sektorů, kterým alespoň částečně rozumíte. Zároveň by bylo rozumné vyhnout se těm, které vám připadají jako naprostá záhada. Vhodné společnosti pro investování lze často najít v odvětví, ve kterém se pohybujete. Jednoduchý příklad - inženýr by mohl potenciálně analyzovat akcie výrobců, protože zde má výhodu, že toto odvětví dobře zná. Mnoho investorů má také tendenci kupovat akcie, pokud mají vztah k produktu určité společnosti. Pokud jste například fanouškem společnosti Apple a vlastníte většinu jejich produktů (a tím pravděpodobně rozumíte jejich podnikání), možná byste se měli zajímat i o jejich akcie? Jak vidíte, hledání nejlepších akcií se neomezuje pouze na obrazovku počítače - je mnohem pestřejší.

Růst a zhodnocení

Není překvapením, že za nejlepší investiční příležitosti se považují společnosti se silnými fundamenty. Investoři se často ocitají na křižovatce mezi hodnotovými a růstovými akciemi. Růstové akcie představují společnosti, u nichž se očekává, že v budoucnu dosáhnou vysoké úrovně růstu zisku. Takové společnosti často vykazují lepší než průměrné přírůstky zisků. Hodnotové akcie obvykle představují dobře zavedené společnosti se silnými základy a předvídatelnými obchodními modely. Nejlepším řešením by mohlo být diverzifikovat své portfolio a investovat do obou typů společností. Očekává se, že široká expozice bude v dlouhodobém horizontu poskytovat slušnou míru výnosu, ale celkové riziko se sníží. Důležitost diverzifikace jsme zdůraznili v našem článku „Diverzifikace portfolia - jak diverzifikovat investiční portfolio“.

Valuace

Ocenění (valuace) akcií je velmi široké téma. Je samozřejmě důležité, protože institucionální investoři se často rozhodují na základě finančního modelování. Každý investor by měl být schopen porozumět základním ukazatelům oceňování akcií, jako je poměr P/E, P/S, EV/EBITDA a další. Zvláště užitečný může být přístup založený na poměrových ukazatelích (tzv. multiplikátorech), protože je relativně snadno použitelný. Vychází z úvahy, že podobné akcie se obchodují za podobné ceny. Metoda pomáhá investorům posoudit, zda je společnost ve srovnání s obdobnými společnostmi podhodnocená nebo nadhodnocená. 

ValuaceUpozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. 

Příklad: Násobky ocenění srovnatelných společností. Zdroj: Zdroj: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com).

Investoři se mohou pokusit sestavit základní modely DCF (diskontovaných peněžních toků) na základě vlastních předpokladů o určitých akciích. Na internetu lze snadno najít šablony, které by měly pomoci k pochopení tohoto přístupu. Ne každý může věnovat svůj čas na  sestavování takových modelů, proto může využít akciové analýzy profesionálních analytiků z investičních bank nebo makléřských firem. Takové analýzy obvykle obsahují cílovou cenu a příslušné doporučení (např. prodat nebo koupit). Investoři by se neměli zaměřovat pouze na cílovou cenu, protože ta vychází z předpokladů analytika. Analytici mají široké znalosti o odvětví, které pokrývají, což znamená, že jsou schopni poukázat na některé kritické faktory (např. rizikové faktory, příležitosti nebo silné stránky určité společnosti). Čtení těchto zpráv může být užitečným krokem k vyvozování vlastních závěrů ohledně vašich investic. 

Dividendy

Investování do dividendových akcií je stále oblíbenou strategií investorů po celém světě. Společnosti, které usilují o pozici nejlepších v této kategorii, se neustále snaží zvyšovat dividendu na akcii (DPS). Takové firmy lze spojovat s pravidelností a spolehlivou dividendovou politikou - oba tyto rysy dokazují, že si společnost váží svých akcionářů. Nejlepší dividendové akcie se vyznačují relativně vysokým dividendovým výnosem, který měří dividendu jako procento z aktuální ceny akcie. Je však třeba mít na paměti, že dividendový výnos vzniká vydělením roční dividendy společnosti její aktuální cenou akcie. Proto by neobvyklý výnos mohl naznačovat, že firma prochází těžkými časy a investoři akcie vyprodávají. Pokud vás toto téma zajímá, vřele doporučujeme náš článek s názvem „Investování do dividendových akcií“.

Kvalitativní faktory

Při výběru nejvhodnějších akcií hrají také velkou roli kvalitativní faktory. Ty se nemusí nutně odrážet ve finančních projekcích, protože je těžké je kvantifikovat. Přesto mají obrovský vliv na vývoj společnosti. Při hledání akcií k investování věnujte pozornost těmto nejdůležitějším faktorům:

  • Kvalita managementu
  • Obchodní model
  • Konkurenční výhoda
  • Geografická expozice
  • Politické faktory
  • Značka a další nehmotný majetek
  • Spokojenost zákazníků s produkty společnosti

Závěr

„Investování je jednoduché, ale není snadné“, řekl kdysi Warren Buffet. Cílem je nakupovat akcie, které jsou podhodnocené a mají potenciál růstu - tato myšlenka je opravdu jednoduchá. Psychologické faktory však hrají při obchodování důležitou roli. Investoři mají tendenci se často chovat iracionálně v důsledku svých emocí. Nákup nejlepších akcií nestačí.  Měli byste nad svým portfoliem nechat převládnout logiku, nikoli emoce. Proto osvojení si teorie behaviorálních financí (jedná se o teorii, která se zabývá analýzou chování účastníků finančního světa a jeho vlivem na trhy. Předpokládá nejen racionální rozhodování, ale bere v úvahu i vliv omezené racionality investorů.) často odlišuje úspěšné investory od průměrných. Na závěr je třeba poznamenat, že některým chybám se nevyhneme. Ochota poučit se z nich je jednou ze zásadních vlastností investora.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk